Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat er evenals in 2017 ook afgelopen jaar gemiddeld 21 opleveringsgebreken per woning waren. Pleidooien en initiatieven om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen hebben dus tot op heden weinig uitgericht. Volgens woordvoerder Hans André de la Porte is onder meer de stijgende werkdruk daar debet aan. Zowel de bouw- als installatiebranche kampt met een schreeuwend tekort aan mensen.

De VEH geeft in haar persbericht enkele voorbeelden van veel voorkomende cosmetische  opleverfouten, zoals krassen in ramen, beschadigde deuren of ondeugdelijk schilderwerk. Maar niet alleen de aannemers of schilders laten steken vallen, ook de installatiebranche maakt fouten blijkt uit het perscommuniqué.

Van ventilatie tot sanitair
Zo wordt er gerept over ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, barsten in het sanitair en minder contactdozen dan afgesproken, die dan bovendien  ook nog eens op de verkeerde plek zitten. André de la Porte licht toe: “Bij ventilatie gaat het meestal om balansventilatiesystemen, waarvan bijvoorbeeld de in – en uitlaatopeningen op de verkeerde plek zitten. In het geval van de wandcontactdozen horen we regelmatig dat ze niet laag bij de grond zijn gemonteerd, wat was afgesproken, maar nog op ouderwetse wijze hoog tegen de wand.”

Zorgen om domotica-installaties
Niet genoemd in het persbericht, maar ook een bron van zorgen zijn domotica-installaties. “De meeste nieuwbouwwoningen zijn uit beton opgetrokken. Uit ervaring weten we dat een goede wifi-verbinding dan moeilijk is.” Als er dan een aanbod op tafel ligt om als meerwerk kabelgoten en kabels aan te leggen, gaat het daar regelmatig mis.

Stijgende werkdruk
Zo op het oog is de oorzaak van het hoge aantal opleveringsgebreken makkelijk te benoemen. De bouwkolom levert vaak slordig werk af. Maar dit is slechts een symptoom van een onderliggend probleem, licht André de la Porte toe. “De werkdruk blijft maar stijgen en dat terwijl de instroom in de sector achter blijft. Het gevolg is dat er veel buitenlanders op de bouwplaats rondlopen om de tekorten op te vangen. Die blijken echter niet altijd over dezelfde kennis en kunde te beschikken als hun Nederlandse collega’s, bovendien loopt de communicatie vaak spaak op de taalbarrière.”

Renovatiesector ook de sigaar
Diezelfde werkdruk heeft ook vervelende consequenties voor particulieren die hun woning willen laten renoveren.  “Tijdens de crisisjaren pakten bouwers en installateurs iedere klus aan. Nu ligt er zoveel op hun bordje, dat de verleiding groot is om alleen de financieel meest aantrekkelijke opdrachten aan te nemen. De woningbezitter die zijn huis wil laten opknappen krijgt daardoor sneller ‘nee, geen tijd’ te horen of loopt het risico op slordig haastwerk, waarna hij met de brokken blijft zitten.”

Rol VEH
De VEH heeft geen regisserende rol, “als belangenorganisatie van woningbezitters meet en rapporteert zij hoe de situatie ervoor staat”, legt André de la Porte uit. Volgens hem kan de opleverkwaliteit alleen structureel verbeteren door grondige ingrepen.

Ingrepen nodig
Een eerste stap is de Wet Kwaliteitsborging Bouw, die in 2021 van kracht wordt. In die wet is geregeld dat bouwers ook alle gebreken moeten verhelpen die bij de oplevering over het hoofd zijn gezien. “Daarnaast moet het bouwproces en de controle daarop verbeteren. Daarvoor is het hard nodig dat de instroom van de bouw- en installatiesector weer op gang komt.” Tot slot denkt André de la Porte dat nieuwe technologieën, zoals robotisering, 3D-printing en prefabricage ook kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering.