Na jaren van forse groei daalt het productievolume in de installatiebranche dit jaar met 0,7 procent. De terugval in de woningnieuwbouw en een dip in de utiliteitsbouw zijn de voornaamste oorzaken van de daling. Vanaf volgend jaar lijkt een licht herstel in te treden. Voor 2025 wordt een totale groei van 1,7 procent verwacht, in 2026 een groei van 2,4 procent. De cijfers zijn afkomstig uit het rapport Economische vooruitzichten 2025 en verder, dat onderzoeksbureau Bouwkennis opstelde in opdracht van Techniek Nederland.

De verwachting is dat het installatievolume in de woningbouw in 2025 met 4,8% groeit en in 2026 met 3,7%. De toename van het aantal nieuwe woningen levert investeringen op in onder meer infrastructuur, bekabeling en energienetten. Daarnaast is veel infrastructuur in Nederland toe aan een onderhouds- of renovatiebeurt. Als gevolg hiervan laat het installatievolume in de infrastructuur volgend jaar een groei zien van 1,1 procent en in 2026 van 1,7%. Het installatievolume in de utiliteitsbouw neemt met 0,1% toe in 2025 en groeit het jaar daarna verder met 1,7%.

Installatiequote groeit
De installatiequote, het aandeel van technische installaties in de totale bouwsom, groeit. Dit is een ontwikkeling die al decennia gaande is, maar de afgelopen jaren is versneld door nieuwe technologie en verduurzaming. De vernieuwingen zijn deels afgedwongen via regelgeving. De installatiequote is in 2024 nog altijd het grootst in de utiliteitsnieuwbouw (44,5%). In de woningbouw is de installatiequote het grootst in de markt voor groot onderhoud en renovatie (23,5%).

Elektrotechniek heeft grootste potentieel
Elektrotechniek speelt een centrale rol in de energietransitie. Verduurzaming en digitalisering leiden tot verregaande elektrificatie. Daar profiteren vooral elektrotechnische bedrijven van. Ook de vooruitzichten voor bedrijven in de klimaattechniek zijn positief. Ontwikkelingen als aardgasvrij bouwen van woningen, de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en de behoefte aan koeling tijdens de warmere zomers zorgen voor een grotere vraag naar duurzame klimaatinstallaties. Voor sanitair-installatiebedrijven zijn de vooruitzichten stabiel. Deze bedrijven profiteren minder dan elektrotechnische bedrijven en bedrijven in de klimaattechniek van renovatiewerkzaamheden. Daar staat tegenover dat het aandeel luxe sanitair zal toenemen.

Technieksector heeft cruciale rol
Het rapport onderstreept volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland de cruciale rol die de technieksector heeft in onder meer de energietransitie. “De vooruitzichten voor de branche blijven onverminderd positief. Het is dan ook belangrijker dan ooit om het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken en de instroom te stimuleren. Daarnaast is het zaak om met digitalisering, prefab en industrialisatie de productiviteit in de branche te verhogen. Zo kunnen we méér voor elkaar krijgen met hetzelfde aantal mensen.”

Webinar over het rapport: Webinar Economische Vooruitzichten 2025 en verder (youtube.com)

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief