Technisch dienstverlener Unica realiseerde in 2022 een groei van de bedrijfsomzet met 14% tot €758 miljoen. Het operationele resultaat groeide van 29% naar €72,9 miljoen. Sinds 2014 is er een onafgebroken reeks van omzet- en winstgroei. Vanwege het sterke toekomstperspectief verwacht Unica rond 2025 de omzetgrens van €1 miljard te doorbreken.

De omzetgroei werd gerealiseerd door een organische groei en de overnames van EAL en ICT-detacheerder Working Spirit in 2022. Hoewel groei van de omzet vanwege de schaalgrootte belangrijk blijft, heeft Unica in zijn groeistrategie focus op het rendement. De EBITDA-marge groeide naar 9,6% (2021: 8,5%). Dit werd gerealiseerd door verdere samenwerking tussen de bedrijvenclusters, schaalvoordelen en beheersing van de bedrijfskosten. De nettowinst groeide in 2022 met 13% naar €30,3 miljoen (2021: €26,8 miljoen).

Toekomstperspectief
De marktomstandigheden waar in grote delen van 2022 sprake van was, hadden ondanks langere levertijden en hogere inkoopprijzen weinig impact op de resultaten. De leveringsprognoses in de sector zijn inmiddels overigens verbeterd. De nieuwbouw van het Jakoba Mulderhuis van de Hogeschool van Amsterdam, de oplevering van het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc en de grootschalige duurzame renovatie van het ARTIS Groote Museum zijn voorbeelden van in 2022 opgeleverde projecten waar Unica aan bijdroeg. Een ander voorbeeld is de opdracht die Unica sinds maart vorig jaar uitvoert voor de HTC Eindhoven, waar voor 34 gebouwen het conditiegestuurd onderhoud inclusief energie- en assetmanagement wordt verzorgd.

Groeiperspectief
John Quist, CEO van Unica, ziet veel groeiperspectief: “Met ons stabiele fundament en doordat wij actief zijn in gevarieerde sectoren is onze gevoeligheid voor economische schommelingen beperkt. Daardoor zijn wij er in geslaagd de onafgebroken groei sinds 2014 voort te zetten. Daarbij zijn de vooruitzichten voor de technische dienstverlening onverminderd gunstig en kan Unica als partner in duurzame transformatie een positief verschil maken in het concreet invullen van klimaatdoelen en -ambities. In de komende jaren zetten we in op verdere gecontroleerde groei. Dat doen we door blijvende aandacht voor mensen, focus op innovatie en digitalisering, onze acquisitieagenda en een sterke focus op sustainability. Alles overziend is Unica uitstekend gepositioneerd voor de korte en langere termijn.”

Richting €1 miljard omzet
Gezien de structureel goede prestaties en de gunstige marktvooruitzichten ambieert Unica een verdere groei van het rendement en in de komende 3 jaar een omzetgroei naar  €1 miljard. Daarbij blijft Unica zich richten op acquisities om de specialistische kennis verder te verbreden of om de regionale aanwezigheid te versterken. In de afgelopen 5 jaar realiseerde Unica 14 acquisities.