De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen van een woning of ruimte te bepalen op basis van een beperkt aantal kenmerken. Door toepassing van betere isolatie, warmtepompsystemen en warmteopslag, is een goede warmteverliesberekening belangrijk. Het nieuwe Kleintje, gebaseerd op de meer gedetailleerde ISSO-publicatie 51, geeft hieraan invulling.

Het Kleintje Warmteverliesberekeningen is een compact en praktisch kennisproduct voor professionals. Het bevat de essentiële uitgangspunten en basiskennis van warmteverlies voor toepassing in de woningbouw. De nieuwe versie is gebaseerd op de recent geactualiseerde ISSO-publicatie 51. De actualisatie van de kennis is nodig vanwege de transitie van hoge temperatuur verwarming, zoals cv-ketels, naar laagtemperatuurverwarming zoals warmtepompsystemen.

Meer warmtepompen
Voor warmtepompsystemen is de warmteverliesberekening cruciaal om de installatie goed te kunnen inregelen. De statische rekenmethode, zoals beschreven in de oude publicaties, vergrootte de kans op klachten van eindgebruikers. Ook de veranderde regelgeving was een reden voor de updates. Ecodesign – EPBD III eist immers een nauwkeurige dimensionering en inregeling. Ten slotte vraagt duurzaam verwarmen met phase change materials (pcm’s) om specifieke input voor warmteverliesberekeningen.

Toepassingen
Het nieuwe Kleintje is toepasbaar voor zowel de nieuwbouw als bestaande bouw. De methoden zijn geschikt voor verschillende doeleinden. Zo kan de vakman in het offertestadium op een eenvoudige en betrouwbare wijze het benodigd vermogen bepalen. Ook als hij of zij niet over de benodigde vermogens van alle vertrekken beschikt, heeft men nu het gereedschap om op een eenvoudige en betrouwbare wijze het benodigd vermogen te bepalen.

Artikel 8 uit de EPBD
Verder is het Kleintje handig als hulp bij het (opnieuw) inregelen na aanpassing van de installatie en bij de 'Keuring van cv-ketels' in het kader van artikel 8 uit de EPBD. Niet alleen voor grootschalige nieuwbouw, ook voor renovaties en kleine woningbouwprojecten is het belangrijk dat de installateur goed naar het warmteverlies kijkt. Het simpelweg opvragen van de cijfers bij de leverancier voldoet niet om daadwerkelijk inzicht te krijgen in het hoe, wat en waarom. Het Kleintje geeft juist daarop de belangrijke antwoorden. Het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is beschikbaar via ISSO Open.

 

Nieuwe kennis over het berekenen van warmteverlies in woningen

ISSO-publicatie 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen’ is verschenen. Hiermee kunnen verwarmingsinstallaties in woningen en woongebouwen worden ontworpen. Dit geldt ...

Sneller en betrouwbaar berekening warmteverlies

Verduurzamingsstart-up hoomie en softwarebedrijf Heat-Box zijn een samenwerking aangegaan om sneller een betrouwbare warmteverliesberekening te kunnen maken. Om een huis ...

Warmteverlies

Het komende jaar krijgen ontwerpers en installateurs van werktuigkundige installaties de beschikking over veel nieuwe kennis. Niet alleen via drie ...

Kennisproducten voor warmteverliesberekening vernieuwd

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 secondenISSO heeft al haar kennisproducten over warmteverlies vernieuwd. Een warmteverliesberekening voor moderne, hedendaagse ...