Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 45 seconden

NEN 7250NEN heeft het wijzigingsblad bij NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten’ gepubliceerd.  NEN 7250, verschenen in maart 2014, geeft technische eisen en bepalingsmethoden voor de montage van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk. Met het wijzigingsblad NEN7250/A1 zijn onder andere de volgende punten aangepast:

– enkele verwijzingen en formuleringen zijn gecorrigeerd;
– voor zonne-energiesystemen met een achterpaneel zijn de waarden voor de belastingen op het paneel verder gedifferentieerd naar belastingszones. Met deze wijziging sluiten de tabellen ook beter aan op de in de norm gehanteerde indeling in dakzones;
– in tabel 6b is nader toegelicht welke combinaties van windbelastingen op het zonne-energiesysteem en achterpaneel in rekening moeten worden gebracht. Dit om te voorkomen dat combinaties worden gemist, of dat onnodig zwaar wordt gerekend;
– de verwijzing naar NEN 2778 ‘Vochtwering in gebouwen – Bepalingsmethoden’ is aangepast. Deze norm is in 2014 als concept gepubliceerd en wordt medio 2015 definitief gepubliceerd.

Voor meer informatie: www.nen.nl