Tag Archives: norm

NEN heeft het wijzigingsblad bij NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten’ gepubliceerd.  NEN 7250, verschenen in maart 2014, geeft technische eisen en bepalingsmethoden voor de montage van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk. Met het wijzigingsblad NEN7250/A1 zijn onder andere de volgende punten aangepast:

Het 6-jarig werkprogramma voor het ontwikkelen van een volgende generatie van Europese normen voor bouw- en geotechnische ontwerpen is onlangs gelanceerd. Dit werkprogramma wordt ondersteund door de Europese Commissie. De nieuwe normen worden naar verwachting gepubliceerd in 2020. Nieuwe technologieën en marktbehoeften worden erin verwerkt, met een uitbreiding van de scope van de bestaande Structurele Eurocodes (EN 1990 –EN 1999) als resultaat.

De energieprestatie voor stadsverwarming is te berekenen met NEN 7120 ‘Energieprestatie voor gebouwen’ (EPG) en NVN 7125 ‘Energieprestatie Maatregelen voor Gebieden’ (EMG). De grondslag hiervoor wordt echter gewijzigd: er komt een gewijzigde Europese norm voor de bepaling van de energieprestatie van stadsverwarming en -koeling (EN 15316-4-5). Tot begin maart 2015 kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden commentaar indienen op het normontwerp.