Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 128 seconden

De TVVL Innovatiegroep Sanitaire Technieken organiseert op 25 september a.s. een openbare discussiebijeenkomst over de nieuwste voorstellen voor de uitvoering van persproeven en visuele controles van verbindingen in waterleidingen. Deze voorstellen maken deel uit van de herziening van Waterwerkblad WB 2.3.

Aanleiding hiertoe is de nieuwe uitgave van NEN 1006:2015 met Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties, maar ook de recente berichten dat er jaarlijks 50.000 meldingen zijn van waterschade door lekkende afvoer- en waterleidingen.

Al enige jaren is een toename van waterschade door lekkende waterleidingen zichtbaar. Een groot probleem zijn lekkende verbindingen van in vloeren en wanden weggewerkte waterleidingen, in het bijzonder persverbindingen van kunststof- en meerlagenbuissystemen. Verzekeraars constateren dat de problemen zich vooral voordoen in woningen en andere gebouwen van de laatste vijftien jaar.

Een van de knelpunten is het grote aanbod van verschillende kunststofleidingsystemen waarvoor bovendien soms systeemeigen persgereedschap nodig is. Een probleem is ook dat de verschillende systemen vaak niet uitwisselbaar zijn. Als men dat toch probeert, lijken de verbindingen aanvankelijk wel dicht te zijn, maar gaan ze na verloop van tijd toch lekken. Een groot knelpunt blijkt dat een persproef in de praktijk geregeld achterwege wordt gelaten. De redenen hiervoor zijn de snelheid van bouwen en de uren die met persproeven gemoeid zijn. Afhankelijk van het kunststofleidingsysteem en de fasen waarin het totale systeem kan worden aangebracht, zijn daarvoor relatief veel manuren en afperstijd per woning nodig. Dat drukt enorm op de kostprijs en bouwtijd van de installatie. Toch zou dat geen reden mogen zijn, omdat de bouwvoorschriften (NEN 1006) een persproef verplicht stelt. Ook fabrikanten/leveranciers van de leidingsystemen schrijven in hun technische handleidingen een (aangepaste) persproef voor.

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken heeft een werkdocument opgesteld met voorstellen voor het Waterwerkblad WB 2.3 ‘Uitvoering persproeven en visuele controles van verbindingen’. De voorgestelde testmethoden zijn afgestemd op de verschillende fasen van aanleg van een leidingwaterinstallatie.

Ten opzichte van de huidige versie van het Waterwerkblad WB 2.3 en de Europese NEN 1006 (NEN-EN 806-serie) is gezocht naar vereenvoudiging, en beperking van het aantal testmethoden, in combinatie met een kortere tijdsduur, maar met behoud van de zekerheid dat aan de doelen van de persproeven worden voldaan. Volgens de werkgroep moeten deze uitgangspunten bijdragen aan een betere acceptatie van de persproeven in de praktijk, en de consequente toepassing ervan, ook bij in vloeren en wanden op te nemen leidingdelen.

Deelname aan de discussiebijeenkomst is gratis en vindt plaats op vrijdagmorgen 25 september 2015, in het Belevingscentrum van Wolter & Dros aan de Amsterdamseweg 51D in Amersfoort. Aanmelden bij het TVVL secretariaat , Nicolette Dekker, tel. 033 434 57 54, fax 033 432 15 81 of n.dekker@tvvl.nl.