Hoppenbrouwers introduceert een milieurapportage per project voor haar klanten. Deze rapportage verschaft inzichten in de milieuprestaties van projecten. Daarnaast vereenvoudigt de rapportage de verzameling van de gegevens voor naleving van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze inzichten stellen relaties van Hoppenbrouwers in staat om doeltreffendere verduurzamingsstrategieën te ontwikkelen, in lijn met de meest recente Europese richtlijnen.

Hoppenbrouwers ziet de milieurapportage als een sleutel tot gezamenlijke verduurzaming met haar klanten. Wouter Hendrickx, Programmamanager Duurzaamheid bij Hoppenbrouwers, benadrukt dit: “Een groenere toekomst bouwen we samen. Onze rol hierin is cruciaal. Met de milieurapportage bieden we een goed beeld van de milieu-impact van onze activiteiten én belichten we kansen voor verdere verduurzaming.”

Veranderde klantvraag
De introductie van de milieurapportage sluit aan bij een verschuiving in de klantvraag, waarbij duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, licht Hendrickx toe: “We zien een toenemende interesse van klanten in onze aanpak rond CO2-reductie en het waarborgen van circulariteit. Deze belangstelling juichen we toe; het toont aan dat onze klanten samen met ons voorop willen lopen in duurzaamheid. Daarom hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om de milieuprestaties voor elk project helder te krijgen.” De milieurapportage van Hoppenbrouwers brengt nu de CO2-uitstoot van het eigen wagenpark, materiaalgebruik, energiegebruik en de circulariteit van gebruikte materialen in kaart.

Transparantie en CSRD-compliance
Met de komst van de Europese CSRD-richtlijnen merkt Hoppenbrouwers dat veel bedrijven worstelen met het vinden van data en methoden om aan deze richtlijnen te voldoen. In plaats van de ontwikkelingen binnen de industrie af te wachten, neemt Hoppenbrouwers proactief het voortouw. Hendrickx legt uit: “Transparantie is de kern van CSRD. Deze richtlijnen dagen bedrijven uit om dieper in te gaan op hun aanpak van datatransparantie. Dankzij de inzichten uit onze milieurapportage bieden we onze klanten niet alleen data om mee te werken voor de CSRD- rapportage vereisten, maar ook handvatten om duurzamere besluiten te maken op de lange termijn.”

Meer over de milieurapportage van Hoppenbrouwers lees je op www.hoppenbrouwerstechniek.nl/milieurapportage.

Bekijk hier een voorbeeld van een milieurapportage

 

Techniekbranches lanceren aanvalsplan om 60.000 vacatures te vervullen

Door het tekort aan technici dreigt de uitvoering van onder meer de energietransitie en de bouwopgave vast te lopen. Daarom ...

Veel ergernis over onbekwame sollicitanten op technische vacatures

Bijna een derde van de HR-beslissers (31%) ergert zich aan onbekwame sollicitanten die op technische vacatures afkomen. Opvallend, aangezien de ...

Een derde van de technische vacatures pas na 6 tot 12 maanden vervuld

Het tekort aan technici is dus nog niet verholpen. Werkgevers vissen nog te vaak en te lang achter het net ...

Aantal vacatures in bouw naar recordhoogte

Het aantal vacatures in de bouwketen is gestegen tot recordhoogte. Vakmensen vinden wordt een steeds grotere uitdaging, zeker gezien de ...