Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 245 seconden

ZonnewarmteOok dit jaar blijkt het overgrote deel van de zonnestroomsystemen goed tot zeer goed te functioneren, met een gemiddelde opbrengst van 33.4 kWh per kWp geïnstalleerde panelen, in één week. Dit blijkt uit de actie ‘Tel de Zon’ waarbij aan bezitters van zonnepanelen  gevraagd werd om tijdens de week van de Solar Days bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt door hun systeem. Deze opbrengst is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, maar de spreiding is veel kleiner doordat de instralingsverschillen over het land nu maximaal 10% bedroegen, ten opzichte van 30% vorig jaar. De opbrengst is hoog, en verschillende nogal per dag: tijdens de tweede dag van de Solar Days week was er vrij veel bewolking, en op vrijdag 5 juni was het bijna tropisch en gold een code rood, gevolgd door een zonnig, maar relatief koud weekend. Het is duidelijk dat eigenaren van zonne-energie installaties erg geïnteresseerd zijn in de prestaties van hun systeem. Door de grote belangstelling van meer dan 3000 deelnemers, verspreid over het hele land, is het onderzoek representatief voor Nederlandse zonnestroomsystemen.

Van 1 tot en met 7 juni werden dit jaar de Solar Days georganiseerd door een aantal samenwerkende organisaties op het gebied van zonne-energie. Deze campagne heeft als doel aandacht te vragen voor zonne-energie. Een bijzondere actie tijdens de Solar Days was ‘Tel de Zon’, georganiseerd door de Stichting Monitoring Zonnestroom in samenwerking met de Universiteit Utrecht, een herhaling van de succesvolle actie uit 2014. Aan zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen werd gevraagd om tijdens de week van de Solar Days bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt, en dit, naast technische gegevens over hun systeem, te melden via een speciale website. Data werd zo, geheel vrijwillig, beschikbaar gesteld aan onderzoekers, die als tegenprestatie terug zullen melden, aan iedere deelnemer apart, hoe hun systeem het heeft gedaan in de Tel de Zon week. Uit de analyse van de gegevens door zonne-energie experts Wilfried van Sark, Panos Moraitis en Bhavya Kausika van de Universiteit Utrecht blijkt wederom dat het overgrote deel van de zonnestroomsystemen uitstekend functioneert. De deelnemers krijgen daarover de komende weken persoonlijk bericht.

Bijna alle zonnestroomsystemen hebben de mogelijkheid om af te lezen hoeveel zonnestroom er is geproduceerd, maar die informatie is niet voor iedereen gemakkelijk te interpreteren. Met deze actie geeft de Stichting Monitoring Zonnestroom en het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht aan iedereen die mee wilde doen een steuntje in de rug om inzicht te krijgen in de prestaties van hun systeem. Daarvoor is eigenaren van zonnestroominstallaties gevraagd om tijdens de Solar Days één week bij te houden hoeveel zonnestroom hun systeem heeft opgewekt. Daarnaast is hen gevraagd naar technische gegevens van hun systeem, zoals het aantal panelen, het vermogen van het systeem (Watt-Peaks of Wp), het type panelen, hellingshoek en oriëntatie (Zuid, West, Oost). Met deze gegevens kan uitgerekend worden wat elk systeem zou opwekken bij optimale werking, rekening houdend met informatie over lokale zonne-instraling van het KNMI en uit satellietbeelden.

De prestatie van een zonnestroomsysteem is niet voor elke toepassing hetzelfde. De specificaties van de panelen en de omvormers verschillen, maar ook de oriëntatie en omgeving is van invloed. Af en toe kan het voorkomen dat een systeem minder stroom produceert dan je zou verwachten op basis van de specificaties. Zoals bij alle technische apparaten kan er wel eens een zonnepaneel of een omvormer zijn die het minder goed doet, of presteert het systeem als geheel minder goed dan je zou verwachten. Doordat de Stichting Monitoring Zonnestroom voor elk systeem een eigen analyse maakt, kan per systeem worden onderzocht of het goed functioneert. Elke deelnemer zal die analyse over zijn eigen systeem ontvangen. Bij gegronde twijfel over het functioneren van het systeem kan de eigenaar van het systeem besluiten om verder uit te zoeken of er iets mis is. ‘Tel de Zon’ is afhankelijk van de gegevens die de deelnemers doorgeven, wat betekent dat de kwaliteit van de analyse afhangt van de juistheid van de verstrekte gegevens.

Zoals bij elke technische installatie is kwaliteit belangrijk. Daarbij is het belangrijk dat goede onderdelen worden gebruikt, zoals panelen, omvormer en bekabeling. Minstens net zo belangrijk is dat bij de installatie rekening worden gehouden met de plaatselijke omstandigheden. Zo hoeft de schaduw van bijvoorbeeld een schoorsteen geen grote invloed te hebben op de prestaties van het systeem, maar daar moet dan wel rekening mee worden gehouden als de panelen en de omvormer worden aangesloten. Dat geldt ook als er panelen zijn die op verschillende dakvlakken liggen. Verder is het belangrijk dat de panelen en de omvormer goed bij elkaar passen, want niet elke combinatie van panelen en omvormer geeft een maximaal rendement. Daarom is het belangrijk dat de installatie aangelegd is door mensen met kennis van zaken. Om de kwaliteit van installateurs te waarborgen bestaat er een keurmerk voor installateurs van zonnestroomsystemen: Zonnekeur Installateur.

Voor meer informatie: op www.zonnekeur.nl