Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 180 seconden

BIPVNederlands grootste zonne-energiecongres, Sunday, staat op woensdag 18 november in het teken van gebouwintegratie. “Want waarom lelijk doen als het ook mooi kan”, aldus Ruud Geerlings van Scheuten Glas die een van de sprekers is tijdens het congres.

Een van de andere sprekers is Ronald Schillemans van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij is projectleider Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor de nationale uitvoering van de Europese Richtlijn waarin staat dat lidstaten verplicht zijn na 2020 uitsluitend nearly Zero Energy Buildings (nZEB) te realiseren. “Tijdens het congres zet ik uiteen welke keuzes Nederland heeft gemaakt in de route naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen en wat de gevolgen kunnen zijn, onder andere ook voor de realisatie van duurzame energie-opties”, aldus Schillemans.

“Zonne-energie is in ieder geval niet meer weg te denken uit de huidige bouw”, vult Helen Visser aan, senior adviseur bij Bouwend Nederland en deelnemer aan het panelgesprek de bijeenkomst. “Zonne-energie is volgens ons noodzakelijk voor het behalen van de wettelijke eisen in 2021. Om die reden is er grote behoefte aan meer en duidelijkere informatie over praktische en vandaag toepasbare zonne-energieproducten.”

“De trend naar energieneutrale gebouwen dendert in sneltreinvaart voort”, vervolgt Geerlings. “Betere isolatie en duurzame opwekking zijn onmiskenbare elementen in de realisatie van deze ambitie en tegelijkertijd moet het ook nog allemaal een beetje mooi blijven… De gebouwschil speelt hierin een essentiële rol. Want natuurlijk is het belang van zonne-energie op gebouwen evident, maar waarom lelijk doen als het ook mooi kan?”

“Het marktaandeel van Building integrated photovoltaïcs (BIPV), oftewel gebouwgeïntegreerde zonnepanelen, blijft helaas nog achter”, constateert Martje van Horrik van BIHTS | Zuyd Hogeschool. Sinds 2015 is BIHTS projectleider van een internationaal onderzoeksproject naar BIPV in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). “Alleen met een internationale aanpak kunnen de huidige barrières voor grootschalige marktpenetratie van BIPV overwonnen worden. Nederland heeft een leidende rol binnen het IEA-project en er wordt samengewerkt met bedrijven en onderzoeksinstellingen uit 18 landen zoals Duitsland, Frankrijk, China en Japan.”

Een van de technieken die gebouwintegratie mogelijk maakt is de dunne filmzonnecel. “Dunne film laat het toe zonnestroomcoatings te maken die onzichtbaar zijn voor het menselijke oog”, stelt Hans de Neve van onderzoekscollectief Solliance. De Neve spreekt tijdens de Sunday over de opmars en de ontwikkeling van deze coatings. “Het opent perspectieven om gebouwen of andere infrastructuur te voorzien van een zonnestroomfunctionaliteit zonder impact op het uitzicht van die gebouwen. Zonnestroomsystemen hoeven dus niet lelijk te zijn, want nieuwe technologieën maken het mogelijk om esthetisch verantwoorde systemen op de markt te brengen.” Of zoals Dennis de Jong van Solarcentury Benelux – en deelnemer aan het panelgesprek op de Sunday – het belang van gebouwintegratie benadrukt: “Zonnepanelen moeten geen windmolens worden.”

“En ‘let’s use the unused’“, stelt Erik van der Kolk, Universitair docent aan de TU Delft. “Hiermee bedoel ik het zonlicht dat nu in Europa ongebruikt door meer dan 5.000 vierkante kilometer raam valt.” Om dat te bereiken werkt Van der Kolk aan onderzoek naar luminescente materialen die bijvoorbeeld “stroomramen” mogelijk maken. De onderzoeker vertelt tijdens het congres over de kansen die deze materialen bieden voor gebouwintegratie.

Naast een plenair programma in de ochtend kent het congres dit jaar twee keer een ronde van drie parallelsessies. Er is voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in integratie van zonne-energie in de gebouwde omgeving de gehele dag de mogelijkheid om lezingen bij te wonen over dit onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor betaalbare PV-bouwelementen, bijkomende regelgeving en de praktijk en het integreren van zonne-energie in de infrastructuur.

Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website www.sundaynl.nl te raadplegen.