Tag Archives: congres

Minister Stef Blok komt naar ‘Het Grote Duurzaamheids-congres 2016’

Gepubliceerd op

Donderdagmiddag 19 mei a.s. wordt in de Broodfabriek in Rijswijk ‘Het Grote Duurzaamheidscongres 2016’ georganiseerd. Minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok zal aanwezig zijn tijdens dit congres. Het Grote Duurzaamheidscongres staat geheel in teken van interactie met alle aanwezigen en praten over de verdere verduurzaming van de woon- en leefomgeving in Nederland. RijswijkBuiten is één van de koplopers en heeft een voorbeeldfunctie in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen en leven, aldus de organisatie. Maar er moet nog veel gebeuren. Gemeenten, rijksoverheid en bouwbedrijven, ontwikkelaars, adviseurs, architecten en andere stakeholders komen samen om te luisteren naar de visie van onder anderen Marloes Borsboom, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Rijswijk en Job Dura van Dura Vermeer. Verder zijn er bijdragen van VolkerWessels, Stedin en KuiperCompagnons. Ook wordt er tijdens interactieve sessies concreet gewerkt aan aanbevelingen voor de rijksoverheid. Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst zal een gedeelte van het programma aanwezig zijn.

Twee weken van onderhandelen in Parijs heeft, zo is de algemene indruk, een historisch akkoord opgeleverd. 195 landen en de Europese Unie hebben een verdrag ondertekend waarin wordt bepaald dat de opwarming van aarde moet worden beperkt tot minder dan 2 graden Celsius met een streefwaarde van 1,5. Economische groei moet vanaf nu gerealiseerd worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Het bedrijfsleven zal, zo is de verwachting, meer en meer bereid zijn om hierop in te spelen. Een schoner klimaat als verdienmodel.

Nederlands grootste zonne-energiecongres, Sunday, staat op woensdag 18 november in het teken van gebouwintegratie. “Want waarom lelijk doen als het ook mooi kan”, aldus Ruud Geerlings van Scheuten Glas die een van de sprekers is tijdens het congres.

Tijdens het congres Nulnu2015, op 1 juni in Utrecht, reageerde de bouw- en installatiesector enthousiast op de introductie van de NZEB-tool (NZEB staat voor Nearly Zero Energy Building).  Deze zomer kunnen professionals meebouwen aan de definitieve versie die eind september op de markt komt. Veel congresdeelnemers meldden zich aan om input en feedback te geven. Deze onafhankelijke ontwerpberekening maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar, zodat bouwers bewoners garanties kunnen geven op het werkelijk gebruik. Oproepen samen te werken om de bouw- en installatiesector, maar ook de bewoner te verleiden tot een energieneutrale aanpak, liepen als een rode draad door het congres. Nulnu2015 is georganiseerd door DNA in de Bouw en de Jaarbeurs.

Op maandag 1 juni organiseren DNA in de Bouw en Jaarbeurs het NulNu congres 2015. Met als motto ‘Grip op de horizon’ verhelderen vooraanstaande organisaties deze dag het speelveld en het gereedschap om zeer energiezuinig te ontwerpen en bouwen. Deelnemende partners zijn Platform31, SBRCURnet, ISSO, VNG, RVO, RWS, provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Tijdens het congres wordt de NZEB-tool geïntroduceerd die gebouwprestaties integraal en exact op eenvoudige wijze doorrekent. Deze onafhankelijke rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar, zodat bouwers bewoners garanties kunnen geven op het werkelijk verbruik. De tool geeft daarin alle relevante vrijheidsgraden voor ontwerpers en ontwikkelaars.

Het Energieakkoord is ruim een jaar oud. Tijd om tijdens het Nationaal Energie Congres op 12 mei 2015 de balans op te maken. Een eerste rekensom wijst uit dat het roer snel om moet, met name door een versterkte inzet op energiebesparing.