Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 129 seconden

ONBEWERKT‘Nul is de norm’ is het thema van VSK 2016 die van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 februari in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden. Met dit thema sluit VSK nauw aan op de algemeen geaccepteerde noodzaak om te besparen op energie. Ook heeft de VSK deze editie een missie, de missie de bezoekers te voorzien van informatie en educatie, zodat zij hun klanten zo goed mogelijk kunnen adviseren over de meest besparende oplossingen.

VSK, de belangrijkste vakbeurs voor de installatiebranche in de Benelux, ‘ademt’ energiebesparing. Per exposant verstrekt de organisatie een eyecatcher waardoor in een oogopslag duidelijk is welk product het meest besparend is op de stand. Hierdoor ontstaat een bloemlezing van ruim driehonderd besparende producten.

Verspreid over de beurs zijn er vijf ‘Nul theaters’. “Deze theaters spelen een cruciale rol in de nieuwe VSK’, constateert Stephen van Es, Markt Manager van Jaarbeurs. “De tijd dat je naar de VSK ging om uitsluitend kennis te maken met nieuwe producten ligt achter ons. Het gaat om educatie. Als bezoekers weg gaan willen we ze een tas vol kennis meegeven, zodat ze heel concreet bij de klant kunnen overbrengen hoe deze besparingen behaald kunnen worden. Bezoekers die minimaal vijf inhoudelijke sessies hebben bezocht ontvangen naderhand een VSK Certificaat van de bezochte sessies. Zo kunnen werknemers ook duidelijk aantonen dat ze niet alleen maar voor de gezelligheid naar de beurs zijn geweest, maar ook daadwerkelijk kennis hebben opgedaan voor hun bedrijf.”

De VSK richtte zich traditioneel al op de woning en utiliteitsbouw. Voor de 2016-editie is daaraan het segment industrie toegevoegd. De overheid oefent steeds meer druk uit op de industriële sector om werk te maken van energiebesparing. De sectoren chemie, metaal, food, papier, raffinage en bouwmaterialen nemen 85 procent van het industriële energieverbruik voor hun rekening. Volgens Van Es biedt de VSK juist deze sectoren veel handvatten voor structurele besparingsoplossingen Hier moet gedacht worden aan leiding- en installatie isolatie, warmte opwekking, koeling, zonnecollectoren, PV panelen, (Bio) WKK, perslucht en energiemonitoring.

Nieuw is ook dat de VSK niet meer sectorgewijs is ingedeeld. De organisatie kiest voor maximale differentiatie over de beurs. Groot voordeel hiervan is dat de bezoeker kennis maakt met producten waarvan hij niet eens het idee had dat ze bestonden. Hoofdpaden leiden de bezoeker over de beurs, telkens onderbroken door de Nul-theaters, waar hij kan binnenstappen voor een korte educatieve sessie.

VSK 2014 telde 314 exposanten en trok bijna 40 duizend bezoekers uit de installatiebranche. Meer dan de helft van hen is beslissingsbevoegd. Tot de top interessegebieden behoorden: verwarming, sanitair, ventilatie en zonne- en alternatieve energie.

Voor meer informatie: www.vsk.nl