Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

koeltorenKoeltorens en andere vernevelende installaties vormen nog steeds een gevaar voor legionella. Goed beheer van koeltorens is essentieel voor legionellapreventie.

Onlangs verscheen de vernieuwde versie van ISSO-publicatie 55.3 ‘Legionellapreventie in koeltorens en bevochtigingsinstallaties’. Men gebruikt de richtlijn voor het toepassen van de regelgeving op het ontwerp, beheer en onderhoud van natte koeltorens, hybride koelers en luchtbevochtigingssystemen als onderdeel van een klimaatinstallatie in utiliteitsgebouwen.

Publicatie 55.3 vertaalt de regels in het Activiteitenbesluit en het Arbobesluit naar praktijkrichtlijnen voor het opstellen (met een algemeen model) van een risicoanalyse en een beheersplan legionellapreventie. Bij de herziening is het model vereenvoudigd. Ook geeft deze richtlijn meer aandacht aan de organisatorische inpassing van de beheersmaatregelen in de bedrijfsvoering. ISSO-publicatie 55.3 is herzien vanwege nieuwe inzichten en ervaringen met het legionellaveilig beheren van klimaatinstallaties en proceswaterinstallaties. Ook nieuwe wet- en regelgeving in de wet Milieubeheer vroeg om mutaties.

ISSO-publicatie 55.3 is een belangrijk hulpmiddel voor medewerkers van een waterbehandelingsbedrijf, adviseurs, installateurs, managers installatiebeheer en toezichthouders.

De publicatie 55.3 is verkrijgbaar via de ISSO-winkel op www.isso.nl