Tag Archives: legionella

Legionella in drinkwater-installaties zijn geen zeldzaamheid

Gepubliceerd op

Bijna dertig procent van de drinkwatermonsters bleek in 2020 legionellabacteriën te bevatten. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit onderzoek van ENVAQUA Expertgroep Legionella. Dit leidt jaarlijks tot zo’n 400 gevallen van de veteranenziekte.

Installatie Vakbeurs besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan legionellabestrijding. Logisch, volgens Eline Kuijsters van de beurs, “De installateur speelt een belangrijke rol in het voorkomen van dit soort gevaarlijke situaties bij drinkwaterinstallaties in bijvoorbeeld kantoren, scholen en overheidsgebouwen. We werken samen met leden van ENVAQUA, de branchevereniging van ambitieuze water- en milieutechnologiebedrijven, om een stuk bewustwording en tips & tricks mee te geven.”

Installatie Vakbeurs wordt op 14, 15 en 16 september gehouden in Evenementenhal Hardenberg, met dus speciale aandacht voor Legionellabestrijding. Op het Legionellaplein worden dagelijks kennissessies en demonstraties gehouden. Zo zal Rogier Sterk ingaan op  de miscommunicatie tussen legionella adviseur en installateur. Voorzitter Esther Huygen van stichting Veteranenziekte kaart op haar beurt de risico’s van een legionellabesmetting aan en onderstreept de noodzaak van preventie.

Andere onderwerpen die worden besproken zijn: Het gebruik van Hennep in drinkwaterinstallaties, 5 grootste problemen in vastgoed, efficiënt en veilig drinkwaterbeheer, herziening van de BRL14010-1 en nieuwe mogelijkheden voor UV-C techniek en ultrafiltratie in drinkwaterinstallaties.

Regelgeving legionellapreventie in leidingwater op de schop?

Gepubliceerd op

Sinds het Legionelladrama in Bovenkarspel (1999) en de kort daarna in werking getreden regelgeving voor Legionellapreventie in leidingwater is in Nederland, maar ook wereldwijd, veel onderzoek gedaan. Er is nu veel meer kennis over de omstandigheden waaronder Legionella groeit of niet groeit, welke legionellasoorten gevaarlijk zijn voor de mens en hoe Legionella het beste bestreden en voorkómen kan worden. Het huidige Legionellapreventie beleid is gebaseerd op wetenschappelijke aannames uit het begin van deze eeuw. Sindsdien is het wetenschappelijk onderzoek doorgegaan en wijkt het legionellabeleid – op onderdelen – af van de wetenschappelijke inzichten. Gaat de regelgeving voor legionellapreventie in leidingwater nu op de schop?

Op het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2021 vertelt Paul van der Wielen (microbioloog bij KWR) over de huidige wetenschappelijke kennis ten aanzien van Legionella in leidingwatersystemen. Dan zal blijken in hoeverre de huidige Regeling legionellapreventie in Nederland nog in lijn is met de huidige wetenschappelijke kennis. Het laat zich niet moeilijk raden dat dit niet zo is, want het huidige wetgevend kader borduurt nog altijd voort op inzichten uit 2000. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom laten onderzoeken welke voorschriften in de wetgeving ten aanzien van Legionella in leidingwater op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten zouden moeten worden aangepast, en op welke wijze. De onderwerpen die genoemd worden hebben onder meer betrekking op het thermisch beheer, het effect van spoelen, invloed van materiaalgebruik, legionellasoorten, de 1-liter regel en de risicokwalificatie tabel. Wanneer het merendeel van de adviezen uit het onderzoek wordt overgenomen zal dat een grote impact hebben op de praktijk van legionellapreventie. Dat de regelbaarheid en beheersbaarheid van de warmtapwatertemperatuur in met name collectieve warmtapwaterinstallaties met circulatie erg lastig is wordt in de praktijk nog altijd te vaak ervaren. Michiel van Bruggen vertelt op het congres vanuit zijn expertise over het dynamische gedrag van warmtapwatercirculatiesystemen.

Pseudomonas aeruginosa
Naast ziekteverwekkende legionellasoorten zijn in het Nederlandse drinkwater ook andere ziekteverwekkende micro-organismen aangetroffen, zoals Pseudomonas aeruginosa, die zich in het drinkwatersysteem vermeerderen en waar geen regelgeving in drinkwater voor geldt. De ziekte veroorzaakt door deze andere ziekteverwekkers zijn niet meldingsplichtig, maar schattingen laten zien dat het aantal ziektegevallen waarschijnlijk hoger zijn dan het aantal ziektegevallen veroorzaakt door ziekteverwekkende Legionella non-pneumophila-soorten. Onderzoek heeft laten zien dat beheersmaatregelen die voor Legionella gelden, niet allemaal werken tegen Pseudomonas aeruginosa. Dit micro-organisme is in staat zich te vermeerderen in drinkwaterbiofilms met een temperatuur beneden de 20°C. De Duitse microbioloog Peter Arens verzorgt op het congres een presentatie over oorzaken en sanering van een ziekenhuis met Pseudomonas aeruginosa in het drinkwater. Stefan van ‘t Hof van het Rijksvastgoedbedrijf bespreekt op het congres andere aspecten op het gebied van Waterveiligheid in gebouwen en de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is.

Keukenafvalvermalers in hoogbouw
Julian Muñoz Sierra (KWR) presenteert samen met Mirjam Blokker (KWR) het TKI onderzoeksproject naar keukenafvalvermalers in hoogbouw. Specifiek is gekeken naar de technische haalbaarheid van het aansluiten van een keukenafvalvermaler op de gebouwriolering en naar de duurzaamheid (LCA) van keukenafval via riolering ten opzichte van keukenafval via het restafval. De resultaten van het zogenoemde OSKAR-project (Organisch keukenafval via het riool) worden gepresenteerd, met een nadruk op de tests die in een laboratoriumopstelling van de gebouwriolering zijn gedaan.

Dagvoorzitter van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken is Mirjam Blokker, voorzitter van de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken. Voor verdere informatie over het online congres op 7 juni zie: www.tvvl.nl (bijeenkomsten, Landelijk)

Ontwerpen en realiseren van legionellaveilige gebouwen

ISSO heeft nieuwe kennis toegevoegd aan de productenreeks Legionellapreventie. Het gaat om de CUR-aanbeveling 120 ‘Legionellaveilige gebouwen: Bouwkundig ontwerp en ...
Verder Lezen

Legionellaspecialist haalt UV-technologie in huis

Holland Water, specialist in legionella-beheersende watertechnologie, neemt de UV-activiteiten en handelsnaam Uvidis® over van branchegenoot WaterZorg Friesland. Het is de ...
Verder Lezen

Legionellabestrijder vindt investeerder voor verdere groei

Holland Water, specialist in de bestrijding van Legionella, is een samenwerking aangegaan met investeringsmaatschappij OxGreenfield. De maatschappij verschaft het benodigde ...
Verder Lezen

Corona en legionella; alertheid blijft geboden

De coronacrisis brengt ook een ander gevaar met zich mee. Door de leegstand van gebouwen neemt het gevaar op legionella ...
Verder Lezen

Ontwerpen en realiseren van legionellaveilige gebouwen

Gepubliceerd op

ISSO heeft nieuwe kennis toegevoegd aan de productenreeks Legionellapreventie. Het gaat om de CUR-aanbeveling 120 ‘Legionellaveilige gebouwen: Bouwkundig ontwerp en realisatie’ (2017), die is omgedoopt naar ISSO-publicatie 116 ‘Legionellaveilige gebouwen: Bouwkundig ontwerp en realisatie’. De publicatie is specifiek ontwikkeld voor ontwerpers, bouwkundigen en bouwers. Eind 2017 heeft ISSO de kennis overgenomen van SBRCURnet voor het vakgebied Bouw in handen, voor beheer en verdere ontwikkeling. Onderdeel daarvan was de CUR-aanbeveling 120.

In maart 2021 heeft Toshihiro Takada, kennisontwikkelaar Sanitaire techniek bij ISSO, de kennis geactualiseerd. Op deze kleine actualisatie na bleef de publicatie ongewijzigd. De ISSO-publicatie is volledig afgestemd op ISSO-Publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’, de ISSO Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen en NEN 1006 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties.

 Aansluiting met de bouw
“ISSO gaf al een uitgebreide reeks aan legionella-kennisproducten uit, maar met ISSO-publicatie 116 als nieuwste onderdeel van het legionellaportfolio hebben we nu ook aansluiting naar de bouwkundige kant”, vertelt Ingrid van Toorn, portfoliomanager bij ISSO. “Deze kennis is in 2017 als CUR-aanbeveling echt ontwikkeld voor architecten, bouwers en bouwkundig adviseurs. Het helpt hen de bouwkundige randvoorwaarden in een gebouw zo te maken, dat de installateur hierin een legionellaveilige waterinstallatie kan installeren. We hopen dat CUR-aanbeveling 120 als ISSO-publicatie ook zijn weg zal vinden in de bouwsector.”

Ontwerpuitgangspunten
In de praktijk blijkt nog te vaak dat in het bouwkundig ontwerp onvoldoende is nagedacht over de benodigde randvoorwaarden voor legionellaveilige leidingwaterinstallaties. ISSO-publicatie 116 sluit aan op de gangbare ontwerpmethodiek voor gebouwen. Voor het ruimtelijk ontwerp geeft de publicatie aan welke ontwerpuitgangspunten vastgelegd moeten worden. Middels checklists voor het technisch ontwerp, het geschreven bestek en voor het bouwkundig tekenwerk, beschrijft de publicatie de essentiële, duidelijk vast te leggen punten die nodig zijn voor een legionellaveilige leidingwaterinstallatie. De kennis is gericht op woningbouw, maar ook goed toepasbaar op het ontwerp voor veel voorkomende utiliteitsgebouwen, zoals kantoor-, logies-, en bijeenkomstgebouwen.

 

Een nieuwe sanitaire revolutie?

Gezondheid en sanitaire oplossingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de corona-epidemie is dat besef nu sterker dan ooit, merken ...
Verder Lezen

Sanitaire installaties

Door de coronalockdown staat in veel gebouwen het water in leidingen stil. Bijkomende zorgen om de legionellabacterie maakt legionellapreventie nóg ...
Verder Lezen

Hoekregelkraan als hygiënesensor

Schell heeft meer dan 70 jaar geleden de hoekregelkraan uitgevonden. Tot op heden zijn ervan wereldwijd meer dan 7 miljard ...
Verder Lezen

Legionellaspecialist haalt UV-technologie in huis

Holland Water, specialist in legionella-beheersende watertechnologie, neemt de UV-activiteiten en handelsnaam Uvidis® over van branchegenoot WaterZorg Friesland. Het is de ...
Verder Lezen

Sanitaire installaties

Gepubliceerd op

Door de coronalockdown staat in veel gebouwen het water in leidingen stil. Bijkomende zorgen om de legionellabacterie maakt legionellapreventie nóg urgenter. Onno Leever houdt zich al ruim twintig jaar met Legionella bezig. Sinds januari zet hij zijn expertise in bij ISSO.

“Qua kennisontwikkeling op het gebied van Legionella, en sanitaire installaties in bredere zin, staat er voor 2021 weer van alles op stapel”, vertelt Onno Leever, van Leever installatie adviseurs. “Zo verschijnt er een nieuwe versie van ISSO-kleintje Legionellapreventie en wordt de ISSO-publicatie 55.1 ‘Handleiding legionellapreventie in leidingwater’ aangepast. Ook komt er een aanpassing op publicatie 55.2 ‘Zorgplicht legionellapreventie’. Daarnaast is een commissie bezig om de regelgeving voor legionellapreventie te evalueren, wat aangepaste legionellawetgeving zal opleveren.” Leever zit in deze begeleidingscommissie.

Kennisontwikkeling
In januari heeft hij het stokje overgenomen van Irene van Veelen, voormalig specialist Sanitair en Legionellapreventie bij ISSO. “Ik kende Irene onder andere al van de commissie NEN 1006 en ook vanuit de Waterwerkbladen hadden we al samengewerkt. Daarnaast hadden Irene en ik al eens samengewerkt bij een innovatiebijeenkomst over warmwatercirculatiesystemen”, vertelt Leever. “Toen ISSO een vervanger zocht voor de functie van Irene, heeft zij mijn naam laten vallen. Zo ging het balletje rollen. Ik was gelijk enthousiast. Binnen mijn eigen bedrijf doen we veel aan kennisdeling en aan zelf kennis opdoen. Als er een nieuw normblad of een nieuwe NTR uit is, sluit ik me bij wijze van spreken drie dagen op om hem te lezen. Daarna deel ik binnen mijn team wat de belangrijkste wijzigingen zijn. ISSO is ook zeer gericht op kennisontwikkeling. Het past daarom ontzettend goed; de missie van ISSO en die van mijzelf zijn gelijk.”

Waterschade-onderzoek
Leever startte zijn bedrijf in 1991 als zelfstandige. Destijds maakte hij vooral technische berekeningen en tekeningen voor installateurs. Het specialisme Legionella kwam er in 1999 bij. Inmiddels is zijn adviesbureau uitgegroeid tot een flinke organisatie die tekeningen en installatieberekeningen maakt voor wonen, werken en recreëren. “Overal waar het ingewikkeld wordt, komen wij kijken”, zegt Leever. “Zo bemiddelen we ook bij geschillen en we doen bijvoorbeeld waterschade-onderzoek.”
Verbrandingsgevaar door warm tapwater
Een thema waarvoor Leever een lans breekt en dat hij ook als discussiepunt heeft ingebracht in de NEN 1006 (waterwerkbladen) commissie, is dat van verbrandingsgevaar door te warm tapwater. Leever: “Het gaat bijvoorbeeld fout als in het warmwatergedeelte van de installatie wel een pomp zit maar in het koudwatergedeelte niet. Toch kun je dergelijke temperatuurschommelingen van tapwater, en dus verbrandingsgevaar tijdens het douchen, voorkomen. In ISSO-publicatie 55 ‘Leidingwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen’ staan daarover bijvoorbeeld adviezen. De technieken om dergelijke verbranding te voorkomen zijn er zeker, maar preventie is niet in de wet opgenomen. Deze huidige richtlijnen over de temperatuur voor warm tapwater in drinkwaterleidingen zijn vooral bedoeld om de groei van de legionellabacterie in leidingwaterinstallaties te voorkomen. Dat is inderdaad van groot belang, maar de focus moet eigenlijk op allebei liggen: én legionellapreventie, én het voorkomen van verbranding door warmtapwater. Er zijn zeker situaties waarin het verantwoord is om de taptemperatuur legionellaveilig te verlagen.”

Waterbesparing
Een tweede onderwerp dat de nieuwe specialist Sanitair en Legionellapreventie bij ISSO inbracht bij de NEN 1006 commissie, is waterbesparing. Zijn ideaalbeeld is om de balans te vinden waar installaties nog optimaal werken, met een maximum aan waterbesparende mogelijkheden. “Ik zou daarvoor graag ontwikkelingen terugzien in zowel producten, als wet- en regelgeving. Ook van thema’s als het scheiden van waterstromen van verschillende kwaliteit, dus huishoudwater en drinkwater, verwacht ik dat we de komende jaren meer gaan horen.”

Nieuwe wetgeving
Voor zijn nieuwe functie bij ISSO, die hij parttime invult naast zijn werk als adviseur Installatietechniek en legionellapreventie bij Leever installatie adviseurs, hoopt de specialist flinke stappen te zetten in gezondheid, veiligheid en comfort voor sanitaire installaties. Leever: “Ik zou het fantastisch vinden als we voor elkaar kunnen krijgen dat bepaalde delen uit ISSO-publicaties als wetgeving worden opgenomen. Bijvoorbeeld als het gaat om preventie van verbranding door te warm tapwater. En daarnaast vind ik het erg interessant om nu namens ISSO in de commissie te zitten voor de nieuwe legionellawetgeving.”

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

 

Legionellaspecialist haalt UV-technologie in huis

Holland Water, specialist in legionella-beheersende watertechnologie, neemt de UV-activiteiten en handelsnaam Uvidis® over van branchegenoot WaterZorg Friesland. Het is de ...
Verder Lezen

Legionellabestrijder vindt investeerder voor verdere groei

Holland Water, specialist in de bestrijding van Legionella, is een samenwerking aangegaan met investeringsmaatschappij OxGreenfield. De maatschappij verschaft het benodigde ...
Verder Lezen

Corona en legionella; alertheid blijft geboden

De coronacrisis brengt ook een ander gevaar met zich mee. Door de leegstand van gebouwen neemt het gevaar op legionella ...
Verder Lezen

Hotel Oud Londen in Zeist kiest voor steunpakket om legionella te voorkomen

Hotel en restaurant Oud London in Zeist maakt als eerste horecabedrijf in Nederland gebruik van het Steunpakket Veilig Drinkwater dat ...
Verder Lezen

Legionellaspecialist haalt UV-technologie in huis

Gepubliceerd op

Holland Water, specialist in legionella-beheersende watertechnologie, neemt de UV-activiteiten en handelsnaam Uvidis® over van branchegenoot WaterZorg Friesland. Het is de eerste strategische overname van Holland Water sinds het bedrijf in november 2020 de krachten bundelde met investeringsmaatschappij OxGreenfield. 

Holland Water was al een tijdje op zoek naar complementaire preventietechnologie. Leo de Zeeuw, oprichter van Holland Water, licht de overname toe: “Wij geloven dat gebouweigenaren en -beheerders het meest geholpen zijn met geïntegreerde waterbeheeroplossingen die perfect aansluiten op de specifieke gebouwsituatie. Ultraviolet licht, een uitstekende preventietechnologie, mag dan niet in het portfolio ontbreken. Uvidis® is onder leiding van Wietze Boonstra de afgelopen jaren uitgegroeid tot een voorname aanbieder van water-zuiverende oplossingen op basis van ultraviolet licht. UV-technologie is uitermate geschikt als ‘poortwachter’, een systeem dat drinkwater ontdoet van bio-organismen bij de ingang van de waterinstallatie. Holland Water’s vlaggenschipsysteem – de Bifipro® – bestrijdt bio-film en legionella door middel van koper- en zilverionisatie. Echter, locaties zonder bacteriële overschrijdingen zijn meer gebaat bij het minimaliseren van besmettingsrisico’s middels preventieve watertechnologie zoals het Uvidis®-systeem. We zijn dan ook heel erg blij dat we nu beide opties kunnen bieden.”

In goede handen
Wietze Boonstra, algemeen directeur van WaterZorg Friesland, over de overname: “Wij gaan ons verder specialiseren in wateradviesdiensten in de wetenschap dat Uvidis® in goede handen is. Als ervaren water-tech aanbieder is Holland Water de aangewezen partij om zowel de huidige klanten te bedienen als het UV-portfolio verder door te ontwikkelen. De vraag naar ‘point-of-entry’ en ‘point-of-use’ technieken zal de komende jaren alleen maar toenemen.”
Pim de Joode, partner van OxGreenfield, vult aan: “Holland Water heeft de vooruitstrevende visie om waterbeheer te technologiseren, en een aanstekelijke ambitie om het te realiseren. Wij ondersteunen Holland Water daarom graag met hun ‘buy & build’ strategie en zijn verheugd met dit eerste gezamenlijke succes.”

Foto:  Leo de Zeeuw (links) en WZF Wietze Boonstra

“Klimaatadaptatie lukt niet zonder de loodgieter”

Vandaag is het Wereld Loodgieters Dag. Reden voor Techniek Nederland de politiek op te roepen veel meer aandacht te besteden ...
Verder Lezen

Mag het een graadje lager?

Om legionellagroei te voorkomen is een minimumtemperatuur van het warme water vereist van 60 oC in collectieve installaties en van ...
Verder Lezen

Betuwse camping voorzien van veilig en duurzaam watergebruik

Sinds Rob en Sophie de camping De Betuwe Hoeve in Ommeren zo’n 5 jaar gelden hebben overgenomen, hebben ze er ...
Verder Lezen

Intelligente kranen voor drinkwater en sanitair winnen aan populariteit

Digitalisering maakt sanitaire kranen steeds intelligenter. Smartphone-apps verhogen niet alleen de productfunctionaliteit maar maken de kranen ook gebruiksvriendelijker. Tegelijkertijd zijn ...
Verder Lezen

Mag het een graadje lager?

Gepubliceerd op

Om legionellagroei te voorkomen is een minimumtemperatuur van het warme water vereist van 60 oC in collectieve installaties en van 55 oC in woningen. Om het energiegebruik te beperken wil men deze temperatuur verlagen. Oscar Nuijten (Edu4Install) beantwoordt de vraag: “Tot hoever kunnen we daarmee gaan zonder risico op legionella?”

Zo’n 95% van de sterfgevallen door legionellose wordt veroorzaakt door de soort legionella pneumophila. Pneumophila groeit vooral bij temperaturen die langdurig boven 30 oC liggen. Boven 50 oC kan legionella niet vermeerderen en boven 60 oC wordt de bacterie gedood. Lukt het om de temperatuur overal in de installatie continu boven 60 oC te houden, dan is er geen kans op legionella in warmwater. Dit is geen eenvoudige opgave, vooral in complexe systemen met lange circulatieleidingen. De afkoeling is meestal groter dan berekend en de inregeling voldoet vaak niet.

Beperken energiegebruik
Een nadeel van hoge warmwatertemperaturen is het lagere rendement van de warmteopwekking. Dit speelt vooral bij stadsverwarming en warmtepompen. Bovendien hebben veel van de geïnstalleerde warmtepompen moeite om 60 oC te halen, volgens adviesbureau Hydroscope. Een ander nadeel is het grotere warmteverlies naar de omgeving. Dit is vooral aan de orde bij installaties met een uitgebreid circulatiesysteem. Vandaar dat ontwerpers zoeken naar oplossingen waarbij de temperatuur op een verantwoorde wijze kan worden verlaagd.

NEN 1006
In de Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties staat kort samengevat:
-In collectieve installaties moet de warmwatertemperatuur op de tappunten en op de retour van een circulatiesysteem minimaal 60 oC zijn.
-In woningen geldt een functionele eis van 55 oC op het tappunt.
-Warmwatervoorraadtoestellen waarin niet continu op alle plaatsen 60 oC (in woningen 55 oC) heerst, moeten wekelijks thermisch worden gedesinfecteerd op minimaal 60 oC.
Het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit wijzen NEN 1006 aan, maar de wetgever geeft tegelijk ook ruimte voor gelijkwaardige oplossingen.

Regeling Legionellapreventie
In de ‘Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater’ wordt aangegeven dat installaties voor warm tapwater zoveel mogelijk boven een temperatuur van 50 oC moeten worden bedreven. De Regeling biedt zelfs de mogelijkheid om een leidingnet op lagere temperaturen dan 50 oC te bedrijven. Het leidingnet moet dan wekelijks kort thermisch worden gedesinfecteerd (hitteshock). De Regeling is dus minder streng dan NEN 1006. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om installaties te bedrijven op 50 oC als een alternatieve techniek wordt toegepast, zoals koper-zilver-dosering. Je moet dan de installatie eerst legionella-technisch saneren, reinigen en desinfecteren en je moet extra monsternames doen, waardoor de kosten van de installatie en het beheer flink zullen stijgen.

Praktische consequenties
Hoe dichter de temperatuur bij 40 oC komt te liggen, des meer warm water en des te minder koud water er toegevoerd moet worden. Niet alle thermostatische mengkranen kunnen deze scheve verhouding aan. Bovendien zijn er grotere leidingdiameters voor de warmwaterleiding en grotere boilervolumes noodzakelijk, wat weer grotere warmteverliezen veroorzaakt. Een lagere warmwatertemperatuur leidt wel tot een betere prestatie van een warmtepomp met boiler. Ook wordt de toepassing van laagtemperatuur-warmtenetten mogelijk. Volgens de huidige voorschriften moet een boiler dan wel automatisch wekelijks kort thermisch worden gedesinfecteerd op minimaal 60 oC (hitteshock). Daarvoor moet dan een controleerbare voorziening zijn aangebracht.

Recente onderzoek
In 2019 heeft Van Wolferen Research een rapport geschreven over de mogelijkheden van verlaging van de temperatuur van warmwater in woningen. Van Wolferen stelt dat in veel situaties verlaging tot zelfs 40 oC mogelijk is zonder risico op legionellagroei, mits dit gecombineerd wordt met een wekelijkse hitteshock.

KWR
Het KWR Water Research Institute is het niet eens met Van Wolferen. Het instituut geeft aan dat het verlagen van de warmtapwatertemperatuur gecombineerd met een wekelijkse hitteshock, zeer waarschijnlijk averechts zal werken en juist kan leiden tot groei van ziekteverwekkende pneumophila. Zeker als de temperatuur daarbij komt te liggen rond de 40 °C. KWR stelt dat de temperatuur in de warmwaterinstallatie continu minimaal 55 oC of nog beter 60 oC moet zijn.

Continu
Een recent onderzoek van het Belgische onderzoeksinstituut WTCB bevestigt dit. Pas bij langdurige wekelijkse thermische desinfecties (24 uur) van het warmwatersysteem op 65 oC, werden redelijke resultaten behaald. En bij een constante aanvoertemperatuur van 60 oC en retourtemperatuur van 55 oC traden geen normoverschrijdingen meer op.

Voorverwarming
Steeds meer installaties worden uitgevoerd met voorverwarming op een lage temperatuur, gevolgd door naverwarming. In figuur 1 staat een voorbeeld. Het onderste deel van de boiler wordt verwarmd met een warmtewisselaar die is aangesloten op een laagtemperatuursysteem. Daar heersen zeer gunstige omstandigheden voor groei van biofilm met legionella, vooral op de bodem. Zolang het naverwarmingselement de temperatuur continu verhoogt tot boven 60 oC zullen de legionellabacteriën in het bovenste deel worden gedood.

Piekgebruik
Als bij een hoog piekgebruik de bovenste helft van de boiler is leeg getrokken, zal er warmwater met een lagere temperatuur vanuit het onderste deel worden geleverd. Dat kan dan de gevaarlijke legionella pneumophila in hoge concentraties bevatten. Als je op dat moment toevallig onder de douche staat, kan je hiermee worden besmet. Bij de reguliere halfjaarlijkse monsternames op de douches wordt dit niet waargenomen, omdat het een situatie is die alleen voorkomt tijdens een bijzonder hoog piekgebruik. Soms komt die situatie zelfs voor tijdens thermische desinfectie van het leidingsysteem waarvoor veel warmwater nodig is. Het is dus zaak dat het volume van het bovenste deel van de boiler te allen tijde voldoende groot is om de maximale piek op te vangen.

ISSO-publicatie 55.1 noemt ook de mogelijkheid om de onderste helft van de boiler automatisch wekelijks kort thermisch te desinfecteren. Dat zou kunnen door een bypass en ‘desinfectiepomp’ aan te brengen en deze wekelijks minimaal 20 minuten te laten draaien.

Alternatieve technieken
Daaronder wordt verstaan: Apparaten die bacteriën verwijderen of doden uit drinkwater op een fysische of elektrochemische wijze, zoals een ultrafiltratie- of een koper-zilver-unit. De huidige regelgeving geeft aan dat bij toepassing van een alternatieve techniek onder strenge voorwaarden een warmwatertemperatuur van minimaal 50 oC op de retour mag worden toegepast.

Studie
In de bovengenoemde brief van KWR wordt verwezen naar een studie in een Zwitsers ziekenhuis naar het effect van verlaging van de warmtapwatertemperatuur naar 50 °C in combinatie met een koper-zilver-dosering. Het continu handhaven van een temperatuur boven 60 °C zonder koper-zilver-dosering liet de beste resultaten zien. Navraag bij adviesbureau Hydroscope leverde op dat zij in Nederland slechts een tweetal projecten onderhanden hebben waarbij een koper-zilver-techniek is gecombineerd met lage warmwatertemperaturen.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl.

 

Hotel Oud Londen in Zeist kiest voor steunpakket om legionella te voorkomen

Gepubliceerd op

Hotel en restaurant Oud London in Zeist maakt als eerste horecabedrijf in Nederland gebruik van het Steunpakket Veilig Drinkwater dat Holland Water aan ondernemers en gebouweigenaren aanbiedt om legionellabesmettingen na de lockdown te helpen voorkomen. Algemeen directeur Erik van Dijk wil er absoluut zeker van zijn dat zijn gasten en medewerkers straks weer voor honderd procent kunnen rekenen op veilig water, bijvoorbeeld om te drinken en te douchen.  “Want hun gezondheid staat natuurlijk altijd voorop”, aldus Van Dijk.

Holland Water sprak afgelopen maand al zijn vrees uit dat Nederland, als gebouwen weer (volledig) in gebruik worden genomen, wordt geconfronteerd met grootschalige legionella-uitbraken. Die kunnen de veteranenziekte, een ernstige vorm van longontsteking, veroorzaken, waaraan mensen met een zwakke of kwetsbare gezondheid kunnen overlijden. Het bedrijf uit Driebergen, in Europa en het Midden-Oosten marktleider in legionellabestrijding, voorziet een ‘ongekende legionellaontwikkeling’ door onderschatting van dit risico.

“Kans op legionellabesmettingen levensgroot”
“In de Covid-19 crisis worden veel gebouwen, zoals hotels, restaurants, campings, vakantiecentra, sportscholen, fitnesscentra en kantoren, niet of nauwelijks gebruikt, waardoor het water in de leidingen is komen stil te staan”, zegt Leo de Zeeuw, oprichter en DGA van Holland Water. “Het water warmt langzaam op, waardoor biofilm ontstaat. Hierin nestelen en vermenigvuldigen legionellabacteriën zich snel.” Deels door onbekendheid, maar ook doordat hun financiële positie door de coronacrisis ernstig is verzwakt, nemen veel ondernemers niet de nodige maatregelen om legionella te voorkomen, blijkt uit monitoring door Holland Water. Nu de accommodaties weer beginnen open te gaan, is de kans op legionellabesmettingen ‘levensgroot’, aldus De Zeeuw. “Gelukkig is er inmiddels steeds meer aandacht in de media voor het risico van legionellabesmettingen en ook de politiek bemoeit er zich nu actief mee.”

Steunpakket Veilig Drinkwater
Als expert op het gebied van legionellabestrijding en leverancier van monitorings- en bestrijdingssystemen wil Holland Water het niet laten bij alleen het constateren van het gevaar van legionellabesmettingen. “We maken ons oprecht zorgen en hebben daarom, onder meer samen met BNP Paribas Leasing Solutions, een Steunpakket Veilig Drinkwater samengesteld”, legt De Zeeuw uit. “Daarmee reiken we mede-ondernemers en gebouwbeheerders de helpende hand om zo samen legionella-uitbraken te voorkomen. We geven ze een steuntje in de rug door tegen zeer gunstige voorwaarden en zonder investeringen vooraf onze expertise en apparatuur beschikbaar te stellen”, aldus de DGA van Holland Water. “We zijn er trots op dat een zo gerenommeerd hotel als Oud London als eerste gebruik maakt van ons Steunpakket.”

“Verantwoorde investering”
Erik van Dijk is dus als eerste restaurateur/hotelier in Nederland ingegaan op het aanbod van Holland Water en heeft een zogeheten Bifipro® systeem laten plaatsen om legionellavorming te voorkomen. “De gezondheid van onze gasten en medewerkers is uiteraard het allerbelangrijkste”, zegt hij, “maar we hebben ook een reputatie hoog te houden. Als we weer opengaan, wil ik absolute zekerheid hebben dat ons water veilig is. Wij vinden dat geen enkele concessie mag worden gedaan aan het niveau van dienstverlening, dus moeten we ook zorgen dat we drinkwater aanbieden van de allerhoogste kwaliteit”, aldus de directeur van het in de Zeister bossen gevestigde Oud London. “Er is in de afgelopen periode keihard gewerkt aan de renovatie van kamers, er is geklust, schoongemaakt, opgeruimd en gepoetst. Het hotel staat er weer spic en span bij en we zijn blij dat we met het partnership met Holland Water ons ook op het gebied van waterkwaliteit op een positieve wijze kunnen onderscheiden en presenteren. De timing is ook erg goed, zo vlak voor het zomerseizoen, waarin we heel veel gasten verwachten.”

Serieuze investering
De aanschaf van de apparatuur van Holland Water vergt, zegt Van Dijk, een serieuze investering. “Ook nu ze tegen uiterst scherpe voorwaarden meedenken en -werken, maar ik vind dit een noodzakelijke en zeer verantwoorde uitgave”, aldus de hotelier en restaurateur. “Stel je voor dat we met legionella worden geconfronteerd. Dan zijn we veel meer geld kwijt en hadden we straks ook nog eens pas later kunnen heropenen.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Corona vraagt om ander legionellabeheer

Gepubliceerd op

Je kent ze wel, de borden langs de snelweg met het dringende verzoek om na de zomervakantie eerst de kranen door te spoelen voor gebruik. Dit, om een legionella-infectie te voorkomen. Na pakweg 3 maanden afgesloten te zijn geweest, worden binnenkort weer allerlei gebouwen in gebruik genomen. Ook nu adviseert de overheid om passende maatregelen te nemen tegen legionella. Opvallend genoeg gaan die verder dan gewoonlijk het geval is. Waarom?

In maart kwam onze economie tot stilstand. Met de ‘intelligente lockdown’ sloten tal van gebouwen hun deuren. Van scholen tot horeca-instellingen, kantoorgebouwen en sportcomplexen. Binnenkort gaan er weer een aantal open. Dat levert fikse risico’s op. Voor installateurs is het daarom opletten geblazen.

Prioritair en niet-prioritair
Voor het beheer en onderhoud van prioritaire installaties gelden strenge voorschriften. Denk maar aan het pakket aan maatregelen dat in acht moet worden genomen om legionella te voorkomen en te bestrijden bij onder andere zorginstellingen, ziekenhuizen, truckstops en sauna’s. Bij niet prioritaire installaties daarentegen blijft het advies na een vakantie meestal beperkt tot het doorspoelen van leidingen. Nu dringt de overheid aan op een stringentere benadering, waarom?

Verklaring
“Collectieve leidingwaterinstallaties hebben geen of slechts een beperkte stilstand gedurende het jaar”, legt Eric van der Blom, expert Sanitaire Technieken bij Techniek Nederland, uit. “Nu is de ongebruikelijke situatie ontstaan dat er geen sprake is van een doorsnee zomerstilstand van een paar weken, maar dat veel van deze gebouwen 3 maanden (deels) niet of nauwelijks zijn gebruikt en dat de omgevingstemperatuur bij de waterleiding vrij hoog kan zijn. Kortom omstandigheden waar de legionellabacterie uitstekend bij gedijt”,

Maatregelen
Hij verduidelijkt wat het maatregelenpakket zoal inhoudt. “Er wordt aangedrongen op actief beheer en onderhoud, waarbij voor de belangrijkste onderdelen van beheer wordt verwezen naar de grondslagen van NEN 1006, WB 1.4 G, WB 2.4 en ISSO 55.2. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het 20 x doorspoelen van leidingen met een snelheid van 1,5 meter per seconde. Dit houdt praktisch in dat per meter leidinglengte 10 seconden lang moet worden doorgespoeld. Ook kan je bij grotere diameters dan 100 inwendig en microbiologische vervuiling te maken krijgen met reinigen en desinfecteren. Daarnaast is het van belang dat de koudwatertemperatuur niet boven de 25 °C uitkomt en de warmwater temperatuur op minimaal 60°C zit bij de tappunten.”

Risicovolle situaties
Van der Blom adviseert installateurs om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij klanten. En niet alleen voor de directe ingebruikname, maar ook de periode erna. “Er zullen ongetwijfeld veel legionellabacteriën worden aangetroffen als er watermonsters worden genomen. Tegelijkertijd kan de toevoer van vers zuurstof- en voedselrijk water bij het doorspoelen ook de groei van de bacterie bevorderen. Vandaar dus dat er alertheid is geboden, ook in de weken na de ingebruikname van een drinkwaterinstallatie.”

Voor meer informatie over de geldende voorschriften, klik hier.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Steunpakket Veilig Drinkwater voor ondernemers en gebouwbeheerders

Gepubliceerd op

Nadat Holland Water en Normec Aqua Serva al eerder hun vrees uitspraken dat Nederland na de lockdown wordt geconfronteerd met grootschalige legionella-uitbraken met besmettingen en  veteranenziekte tot gevolg, komen de bedrijven nu met een initiatief: het Steunpakket Veilig Drinkwater. Het doel hiervan is om Nederlandse ondernemers die hard zijn geraakt door de Covid-19 crisis, tegen zo laag mogelijke kosten te ondersteunen met passende legionellabeheersoplossingen.

Dit initiatief wordt ondersteund door ISSO, kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek, en DAB Pumps en is mogelijk gemaakt door BNP Paribas Leasing Solutions. Inmiddels wordt de bezorgdheid van de initiatiefnemers steeds breder gedeeld, tot en met de minister-president aan toe.

Onderschatting
Holland Water uit Driebergen, specialist in legionellabestrijding, en Normec, onafhankelijk adviesbureau voor waterveiligheid, voorzien een ‘ongekende legionellaontwikkeling’ doordat ondernemers en gebouwbeheerders het risico op legionellavorming onderschatten. Legionella kan de veteranenziekte veroorzaken, een ernstige vorm van longontsteking waaraan mensen met een zwakke of kwetsbare gezondheid kunnen overlijden.

Kans op legionellabesmetting levensgroot
“In de Covid-19 crisis zijn veel gebouwen, zoals hotels, restaurants, campings, vakantiecentra, sportscholen, fitnesscentra en kantoren, niet of nauwelijks gebruikt, waardoor het water in de leidingen is komen stil te staan”, zegt Leo de Zeeuw, oprichter en DGA van Holland Water. ”Onder meer door de oplopende buitentemperaturen warmt het water op. Dat zijn ideale omstandigheden voor legionellavorming. Deels door onbekendheid, maar ook doordat hun financiële positie door de coronacrisis ernstig is verzwakt, verzuimen veel ondernemers preventieve spoelregimes uit te voeren en monstername te doen om legionellavorming te monitoren en te voorkomen. Dit blijkt uit monitoringsdata van Holland Water en Normec. Nu de accommodaties weer beginnen open te gaan, is de kans op legionellabesmetting levensgroot”, aldus De Zeeuw.

Steunpakket Veilig Drinkwater
“We maken ons oprecht zorgen en hebben daarom het initiatief genomen om samen met Normec en enkele andere partijen het Steunpakket Veilig Drinkwater samen te stellen”, legt De Zeeuw uit. Ric de Jong, managing director van Normec, licht toe: “Daarmee reiken we mede-ondernemers en gebouwbeheerders de helpende hand om zo samen legionella-uitbraken te voorkomen. We geven ze een steuntje in de rug door tegen gunstige voorwaarden onze expertise en apparatuur beschikbaar te stellen.” De Zeeuw vult aan dat ‘nood nu eenmaal wet breekt’ en dat ondernemers met beperkte middelen de doorgaans kostbare high-tech apparatuur daarom nu tijdelijk kunnen aanschaffen zonder enige investering vooraf.

Oproep Inspectie
Nadat Holland Water de publiciteit zocht met zijn waarschuwing voor het risico op legionella-uitbraken, heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport bedrijven en instellingen opgeroepen werk te maken van het op orde brengen van het legionellabeheer. Ze heeft ook laten weten te gaan controleren of door de genomen maatregelen de risico’s daadwerkelijk zijn verminderd. De inspectie wijst  op verhoogde risico’s, nu sprake is van versoepeling van de coronamaatregelen.

Ook premier waarschuwt
In zijn wekelijkse persconferentie waarschuwde premier Rutte afgelopen vrijdag ook voor het gevaar van legionella en vroeg iedereen om zijn leidingen goed door te spoelen in het geval ze lang niet zijn gebruikt. De fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer deelt eveneens de zorgen van Holland Water. Ze heeft afgelopen week over de risico’s op legionellavorming Kamervragen gesteld aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

“Risico’s legionella uitbraken worden onderschat”

Gepubliceerd op

Holland Water en Normec vrezen dat Nederland na het beëindigen van de ‘intelligente lockdown’ wordt geconfronteerd met grootschalige legionellabesmettingen in drinkwaterinstallaties en koeltorens doordat de kans op dergelijke uitbraken veelal wordt onderschat. Ondernemers blijken in veel gevallen te weinig aandacht aan preventieve maatregelen te besteden. Dat komt deels door onwetendheid omtrent de risico’s van legionella voor de volksgezondheid, maar veel ondernemers kampen door de lockdown ook met zware financiële tegenvallers. Daardoor krijgen preventieve maatregelen tegen legionella vaak geen prioriteit.

De verslapte aandacht voor preventie leidt, aldus Holland Water, tot een ‘ongekende legionellaontwikkeling’. “Door de Covid-19-crisis worden veel gebouwen, zoals hotels, kantoren, sportscholen, campings, fitnesscentra, onderwijsinstellingen en accommodaties van sportverenigingen, op het ogenblik niet of nauwelijks gebruikt. Hierdoor komt het water in de leidingen vaak stil te staan”, zegt Leo de Zeeuw, oprichter en DGA van Holland Water. “Door de stijgende buitentemperaturen in de lente en de zomer loopt de temperatuur van het water op en ontstaat bio-film in de leidingen. Daarin nestelt de legionellabacterie zich graag en vermenigvuldigt zich snel”, legt hij uit. “De legionellakolonies die dan in het drinkwater ontstaan, leiden vroeg of laat tot besmettingen van de gebruikers van gebouwen.”
Maar die besmettingen zijn te voorkomen door adequate preventiemaatregelen te treffen, aldus De Zeeuw. “Dat betekent: de drinkwaterkwaliteit continu monitoren door het nemen van monsters om eventuele legionellavorming vast te stellen en het consequent periodiek doorspoelen van de drinkwaterinstallaties.”

Preventie en controle op laag pitje
Ric de Jong, managing director van Normec AquaServa, onafhankelijk adviesbureau voor gebouwveiligheid, legionellabestrijding en beheer van waterinstallaties, vindt de verminderde aandacht van ondernemers en gebouweigenaren voor legionellabestrijding wel verklaarbaar. “Zij hebben in het algemeen weinig kennis van legionellavorming en de daaruit voortvloeiende risico’s”, zegt hij. “Daar komt nog bij dat het proces zich afspeelt in leidingen en dus onzichtbaar is. Bovendien: veel ondernemers hebben wel wat anders aan hun hoofd en moeten na de gedwongen sluiting van hun accommodaties de bedrijven weer opbouwen en dat vergt vaak al veel investeringen.”

Beleid moet weer worden aangescherpt
De Zeeuw en De Jong hebben dus wel begrip voor de ondernemers, ook al omdat bij het begin van de coronacrisis de prioriteit bij de overheid lag bij het beteugelen van het virus en ze liet weten dat het beleid rond legionella wel even wat soepeler kon. “Maar dat maakt de situatie niet minder ernstig. Integendeel, juist nu moet dat beleid weer worden aangescherpt om tot meer en structurele preventie te komen”, aldus de oprichter van Holland Water. “Want wat blijkt nu al? Monitoringsdata tonen niet alleen aan dat veel gebouwen inderdaad minder worden gebruikt, maar ook dat een deel van de gebouwbeheerders preventieve spoelregimes en controle door middel van monsternames op een laag pitje heeft gezet. In sommige gebouwen is zelfs helemaal geen sprake van een spoelbeleid. Daarmee onderschatten ze de werking van het natuurlijk proces van legionella en het nut van preventieve maatregelen schromelijk.”
Holland Water en Normec maken zich daarom zorgen dat de ongelukkige combinatie van factoren (weinig gebruikte gebouwen, stijgende temperaturen, beperkte financiële middelen en minder aandacht voor controle, preventie en/of bestrijding) gaat leiden tot grootschalige legionellabesmettingen wanneer gebouwen weer (volledig) in gebruik worden genomen. Hier en daar gaan accommodaties op het ogenblik alweer open. Deze zorgen worden gedeeld door ISSO, kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek.

‘Nu carnaval voor legionellabacterie’
De Zeeuw noemt de legionellabacterie een ‘sluipmoordenaar’. “In februari heeft het coronavirus tijdens carnaval in Noord-Brabant in stilte om zich heen gegrepen, met alle ellendige gevolgen van dien”, zegt hij. “Voor een vergelijkbare sluipmoordenaar is het nu eigenlijk carnaval, namelijk voor de legionellabacterie. En waart de legionella eenmaal structureel rond in de drinkwaterinstallaties, dan helpen preventiemaatregelen zoals het spoelen van tappunten niet of nauwelijks meer.”
Ondernemers en gebouweigenaren kunnen dus voor vervelende verrassingen komen te staan als sprake is van legionella-ontwikkeling. “Er volgen mogelijk hoge kosten voor reiniging en de situatie kan ook betekenen dat ze nog later dan ze al graag willen weer kunnen open gaan”, waarschuwt De Zeeuw. “Zoals zo vaak in de coronacrisis geldt ook hier dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om alert te zijn, goed op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen”, stelt hij.

‘Straks weer onbezorgd naar de camping’
“Ik hoop dat ondernemers en gebouwbeheerders, maar ook de overheden, onze waarschuwing serieus nemen en ons initiatief op waarde weten te schatten”, zegt Leo de Zeeuw. En Ric de Jong voegt daar aan toe: “Als we nu de handen ineen slaan en maatregelen treffen, kan iedereen straks weer onbezorgd naar de camping, het zwembad, de sportschool, een hotel en kantoor. Dat hebben we met zijn allen toch wel verdiend.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Kennis over legionellapreventie is ondermaats

Gepubliceerd op

Het algemene kennisniveau over legionellapreventie bij prioritaire installaties laat te wensen over. Expert Sanitaire Technieken Eric van der Blom vindt de situatie zorgelijk. IZ sprak met hem over legionella, verduurzaming en de toekomst van de installatiebranche.

De BRL 6010 verschaft de benodigde informatie voor het maken van een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan bij prioritaire installaties. Deze belangrijke richtlijn is recentelijk herzien, vertelt Eric van der Blom die werkzaam is als expert Sanitaire Technieken bij Techniek Nederland. “Met de herziening willen we twee belangrijke doelen bereiken: enerzijds waarborgen dat de betrokken adviseurs en installateurs hetzelfde, hoge kennisniveau hebben en anderzijds dat ze dit kennisniveau gebruiken bij de risicoanalyse en beheersplan en daarbij tot een uniforme rapportagevorm komen.”

Examen
Met de herziening wordt gelijk het kaf van het koren gescheiden. Installateurs en adviseurs die met de BRL 6010 werken, moeten nu een theorie- en praktijkexamen afleggen om hun kunde en kennisniveau te toetsen. Dat kan een aantal keer per jaar. In mei was de eerste lichting aan de beurt; het merendeel van de kandidaten slaagde niet voor de toets. “Dat had vooral te maken met hun parate kennis. Je moet niet onvoorbereid naar het examen gaan. En tevens houdt niet iedereen alle ontwikkelingen even nauwgezet bij.”

Zorgen
De teleurstellende resultaten baren Van der Blom zorgen. “Het algemene kennisniveau moet echt omhoog.” Menig lezer zal wel zuchten bij het lezen van deze regels en denken: ‘nog een examen erbij, nog meer kosten’. Van der Blom: “Ja, je bent een paar honderd euro kwijt en tijd om te studeren en je voor te bereiden op het examen, maar daar staat wel wat tegenover. Je kan je klant een kwalitatief veel beter van dienst zijn. En deze nieuwe werkwijze gaat onherroepelijk leiden tot afvallers, dus minder concurrentie. Als je slaagt, heb je een Unique Selling Point in handen waarmee je jezelf sterker positioneert in de markt als expert op het gebied van legionellapreventie.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Sneltest voor detecteren Legionella

Gepubliceerd op

D2D Water Solutions brengt een sneltest op de markt om Legionella binnen 25 minuten vast te stellen. Is met deze test eenmaal vastgesteld dat een verhoogde concentratie legionellabacteriën in het leidingnet aanwezig is, dan kan daarna een laboratoriumtest worden ingezet om de concentratie hiervan vast te stellen. Het voordeel is dat op deze manier niet 7 tot 10 dagen hoeft te worden gewacht op een rapportage van een laboratorium. De sneltest maakt direct duidelijk of een watersysteem nog betrouwbaar is.

Met de gevalideerde test van Hydrosense is het mogelijk om de aanwezigheid van de Legionella pneumophila Serotype 1 (de meest gevaarlijke variant) vast te stellen. Deze test kan worden ingezet:
- ter ondersteuning van onderhoudsmensen en servicediensten;
- om legionellahaarden in het leidingwerk op te sporen;
- voor periodieke controles.

De test kan door iedereen worden uitgevoerd en vereist geen training of ervaring. In een gratis app kunnen de resultaten van de sneltest bewaard worden.

Kennis over preventie Legionella in leidingwater vernieuwd

Gepubliceerd op

ISSO heeft een nieuwe versie gepubliceerd van ISSO-publicatie 55.1, Handleiding legionellapreventie in leidingwater. De publicatie biedt een handvat voor het opstellen van een legionellarisicoanalyse en -beheersplan voor leidingwaterinstallaties, die vallen onder hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. De kennis is geschikt voor adviseurs, installateurs, beheerders van drinkwaterbedrijven, inspectie, fabrikanten en leveranciers.

Onlangs is de herziene BRL 6010 voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen bindend verklaard. Aangezien ISSO-publicatie 55.1 een praktische uitwerking is om te voldoen aan de eisen van BRL 6010 en de wetgeving, was het nodig de ISSO-kennis daar weer volledig op te laten aansluiten. Zo is bijvoorbeeld in BRL 6010 een beslisboom toegevoegd die de lezer helpt te bepalen of het nodig is een beperkte of een uitgebreide risicoanalyse te maken. Ook toegevoegd aan de BRL 6010 is een vast voorgeschreven indeling van de rapportage van risicoanalyse en beheersplan.

Uitleg over voorgeschreven indeling
De voorgeschreven indeling van de rapportage in BRL 6010 is beperkt tot een soort inhoudsopgave. Daarin staat bijvoorbeeld dat de rapportage moet beginnen met een samenvatting. “ISSO-publicatie 55.1 geeft meer uitleg over deze voorgeschreven indeling”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördinator bij ISSO. “We leggen bijvoorbeeld uitvoeriger uit wat er zoal in de samenvatting hoort te staan. De samenvatting is bedoeld om de opdrachtgever duidelijk te maken welke risico’s er bestaan en welke acties nodig zijn. Ook moet in de samenvatting de urgentie van risico’s duidelijk worden gemaakt, omdat dit het eerste is wat de opdrachtgever leest.”

Wettelijke eisen versus aanvullende richtlijnen
Nog een verandering aan de nieuwe ISSO-publicatie 55.1, is het feit dat de teksten veel toegankelijker zijn geworden. Van Veelen: “Uit de enquête over legionellapreventie, die we twee jaar geleden afnamen, bleek dat gebruikers erg tevreden zijn over de inhoud en kwaliteit van deze publicatie. Maar de teksten konden leesbaarder en toegankelijker. Denk daarbij aan een logischer hoofdstukindeling en een duidelijkere samenhang met de wetgeving. Dat hebben we bij deze herziening allemaal meegenomen. Hoe begrijpelijker de tekst in ISSO-publicatie 55.1 is, hoe prettiger het is voor lezers.” De nieuwe ISSO-publicatie 55.1 heeft nu blauwe tekstkaders voor wat wettelijk is bepaald en wat een aanvullende richtlijn is. “Zo is er nog al eens een misverstand over de toepassing van de beperkte risicoanalyse. Deze is wettelijk niet benoemd in de Regeling Legionellapreventie. ISSO-publicatie 55.1 legt duidelijk het wettelijk kader uit en de randvoorwaarden voor de beperkte risicoanalyse”.

Verwijzingen geactualiseerd
In de herziene ISSO-publicatie zijn verder de verwijzingen naar wet- en regelgeving geactualiseerd, zoals de actuele NEN 1006 en Waterwerkbladen. De handleiding is een praktisch leidraad, maar om een legionellarisicoanalyse en -beheersplan op te stellen is hoe dan ook ruime installatietechnische kennis en ervaring vereist, vooral van leidingwaterinstallaties.

De nieuwe ISSO-publicatie 55.1, Handleiding legionellapreventie in leidingwater, is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Legionellabesmetting in voetbalstadion Roda JC

Gepubliceerd op

Het stadion van Roda JC heeft t kampen met een legionellabesmetting. Dit meldt 1Limburg. De voetbalclub kan daardoor voorlopig niet in het eigen stadion trainen. Ook de oefenwedstrijd van vandaag tegen KV Mechelen is afgelast. Oorzaak is een defecte pomp, waardoor er water is blijven staan waarin de bacterie zich is gaan ontwikkelen. Het probleem wordt momenteel verholpen.

Roda wijkt voor de trainingen uit naar de velden van amateurvereniging Groene Ster in Heerlen. De verwachting is dat de selectie tegen het einde van de week weer in het eigen stadion terechtkan.

Andries Knevel dagvoorzitter legionellacongres

Gepubliceerd op

De Stichting Veteranenziekte houdt op 10 oktober haar vijfjaarlijkse congres in De Efteling. Andries Knevel, zelf lotgenoot, is dagvoorzitter. In dit jubileumjaar – de stichting Veteranenzieke bestaat 20 jaar – is het thema ‘Legionella? Help!’.

Tijdens het congres spreekt onder andere Petra Brandsema van het RIVM over de daadwerkelijke cijfers rond het aantal slachtoffers door legionellose en de gevaren bij koeltorens en waterzuiveringsinstallaties. Irene van Veelen (ISSO) presenteert de uitkomsten van de enquête over drinkwaterveiligheid. Aan het einde van dag wordt de Legionella Award uitgereikt aan een persoon die zich in opvallende zin sterk heeft gemaakt voor ‘de legionella-zaak’.

Klik hier voor meer informatie over het congres

Mogelijk risico op verspreiding legionella bij 81 afvalwater zuiveringsinstallaties

Gepubliceerd op

In Nederland is bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van legionella naar de omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert installaties met een verhoogd risico om, in afwachting van verder onderzoek, alvast (tijdelijke) maatregelen te nemen om verspreiding van Legionella te voorkomen. Bijvoorbeeld door het afdekken van risicovolle beluchtingsbassins en beschermingsmaatregelen voor medewerkers.

Sinds 2012 neemt het aantal patiënten met legionella in Nederland toe. De legionellabacterie kan onder andere veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. In 2018 waren er 584 patiënten met longontsteking door legionella in Nederland. Meestal kan niet achterhaald worden waar de ziekteverwekkers vandaan komen. Maar de afgelopen jaren zijn een aantal patiënten ziek geworden door het inademen van legionellabacteriën die waarschijnlijk uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en Omgevingsdiensten onderzoeken daarom bij hoeveel afvalwaterzuiveringsinstallaties legionella vrij zou kunnen komen.

Risicovolle installaties
De omgevingsdiensten hebben het aantal industriële afvalwaterzuiveringen geïnventariseerd en Stowa Foundation for Applied Water Research  (kenniscentrum voor de waterschappen) het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er zijn in totaal 709 installaties in kaart gebracht, waarvan 382 industriële afvalwaterzuiveringen en 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan. Op basis daarvan is bepaald wanneer groei van legionella in de installatie en verspreiding naar de omgeving het meest aannemelijk is. Het gaat om:

  • een biologisch zuiveringsproces;
  • het verwerken van (voor bacteriën) voedselrijk afvalwater;
  • een temperatuur van het afvalwater tussen de 30 en 38 graden Celsius;
  • beluchting van het afvalwater.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties die deze eigenschappen hebben, vormen daarmee een verhoogd risico op groei en verspreiding van legionella. Bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze eigenschappen aanwezig zijn.

Tijdelijke maatregelen
Op basis van voorlopige resultaten heeft het RIVM een deskundigenberaad georganiseerd. Het deskundigenberaad adviseert om waar nodig, tijdelijke maatregelen te nemen die verspreiding van legionella tegen gaan. De belangrijkste is zorgen dat open waterbassins met beluchting afgedekt zijn, zodat legionella niet naar de omgeving verspreidt. In het water dat uit de zuivering komt, kunnen nog legionellabacteriën zitten. Daarom is het belangrijk om gezuiverd afvalwater niet te gebruiken voor werkzaamheden of processen waarbij dit water verneveld wordt. Bijvoorbeeld bij schoonmaakwerkzaamheden op het bedrijf.

Bescherming noodzakelijk
Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor goede bescherming van medewerkers. Hiervoor is het noodzakelijk medewerkers voor te lichten over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mond-neusmaskers) en hen informatie te geven wat zij kunnen doen bij klachten. Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke permanente aanpassingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijke verspreiding van legionella kunnen tegen gaan.

Legionella in sportcomplex blijkt lastig en duur probleem

Gepubliceerd op

Begin dit jaar werd er legionella aangetroffen in het Leeuwarder sportcomplex Wiarda. In de kleedruimten van voetbalclubs FVC en Blauw Wit '34 mag sinds die tijd niet langer gedoucht worden. Het duurde twee maanden tot het probleem werd gevonden. Voorzitter Rudy Douma hierover bij omroep Friesland: “Het bleek heel lastig om te achterhalen waar de vervuiling zat, en vervolgens bleek het heel ingewikkeld om die tot nul terug te brengen.”

De oorzaak bleek te zitten in de leidingen, vertelt Douma op de site van de Friese omroep: “Er moeten heel wat leidingen omgelegd worden, zowel op het complex als in de aanloop naar het complex. Ook in de leidingen van Vitens schijnt het een en ander niet goed aangelegd te zijn.”

Wie gaat betalen?
Ondertussen is er het nodige gesteggel over de kosten die het legionellaprobleem met zich meebracht. Het werk aan de leidingen zou voor een deel betaald moeten worden door de voetbalclubs FVC en Blauw Wit '34. Douma hierover: “We hebben al zo'n 30.000 euro verspijkerd en dan is het probleem nog niet eens opgelost. Daar komen nog enkele tientallen duizenden euro's bovenop. Dat kunnen wij als club nooit zelf betalen.” Douma wil daarom in gesprek met diverse partijen, zoals de gemeente en Vitens. “Want hoe is het mogelijk dat dit bij zo'n nieuw complex kan gebeuren?”

Einde seizoen
Het belangrijkste is nu dat het probleem zo gauw mogelijk wordt opgelost. Douma: “In de meivakantie moet alles gedesinfecteerd zijn en worden er monsters genomen. Als het goed is kunnen we twee weken later weer douchen. Helaas is dan het seizoen al bijna klaar.”

Koeltorens op Schiphol voorzien van systemen die Legionella bestrijden

Gepubliceerd op

Holland Water gaat Luchthaven Schiphol voorzien van een systeem om koeltorens vrij te houden van biofilm, Legionella, aanslag en corrosie. Zonder toevoeging van chemicaliën en met minimaal verbruik van water worden de koeltorens beschermd en beheerd. Het bedrijf verwierf de opdracht via Engie Services, technisch dienstverlener en energieleverancier op Schiphol. Op de luchthaven worden op de passagiersterminals in totaal dertien koeltorens voorzien van het systeem.

Het betreffende systeem is gebaseerd op de techniek van koper- en zilverionisatie die door het bedrijf inmiddels op ruim 500 locaties wordt ingezet op koel- en drinkwaterinstallaties. De techniek, die al eeuwenlang bestaat, werd door Holland Water ongeveer vijftien jaar geleden doorontwikkeld tot een aanpak om Legionella te bestrijden. Waar in eerste instantie de focus lag op de toepassing in drinkwaterinstallaties, bestaat de laatste jaren een groeiende belangstelling voor de toepassing van het systeem in koeltorens.

Duurzaam
Dit geldt ook voor Schiphol, waarbij ‘duurzaamheid’ het sleutelwoord is voor het bepalen van de toekomst. De luchthaven heeft een studie gedaan naar referentieprojecten van het Bifiipro® Cool systeem, dat sinds 2006 wordt toegepast bij verscheidene eindgebruikers, zoals in ziekenhuizen, de voedingsmiddelenindustrie en bij kantoorgebouwen. Tevens heeft de luchthaven in een eerste fase de techniek uitvoerig getoetst; de resultaten hiervan waren positief. Naast effectiviteit en efficiency speelden gebruiksgemak en milieuvoordelen een belangrijke rol.

Kers op de taart
Leo de Zeeuw, algemeen directeur bij Holland Water, noemt de opdracht ‘een grote opsteker, een take off’ voor zijn bedrijf. “Hoewel we al vele jaren op uiteenlopende locaties koeltorens van onze systemen hebben voorzien, is Schiphol voor ons wel de kers op de taart”, verklaart hij. “We hebben jaren aan deze opdracht gewerkt en het is mooi om te ervaren dat zowel Schiphol als Engie voor ons kiest. Schiphol spreekt natuurlijk tot ieders verbeelding en dient vaak als voorbeeld voor andere bedrijven en andere landen. Wij verwachten dan ook dat dit de definitieve doorbraak voor deze unieke en milieuvriendelijke techniek betekent.”

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd

Gepubliceerd op

NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’ gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft naast de telling, ook het nader identificeren van Legionella verdachte kolonies op grond van hun verschijningsvorm.

De richtlijn, NPR 6278:2019, behandelt een aantal onderwerpen ter toelichting op de beschreven methoden in de norm NEN‐EN‐ISO 11731:2017 voor de telling van Legionella in water. Deze ISO-norm heeft een Nederlands voorwoord, waarin de aanpassingen die gelden voor de Nederlandse situatie worden weergegeven. Deze aanpassingen zijn van toepassing op het onderdeel ‘monstername’. Sinds 1 januari 2019 verwijst de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het nemen en analyseren van monsters ook naar NEN-EN-ISO 11731.

Uitkomsten Legionella-workshop: de basis voor NPR 6278
Ter voorbereiding van het opstellen van deze NPR vond de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’ plaats. Een deel van deze dag stond in het teken om van de deelnemers te horen voor welke onderwerpen uit NEN EN ISO 11731 meer toelichting nodig was. De workshop vormde de basis voor het opstellen van NPR 6278 door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’, onder leiding van drie projectleiders (Bureau de Wit-Eurofins, Kiwa Inspection & Testing en Vitens).

Legionella in water
Onderzoek naar de aanwezigheid van Legionella in water wordt uitgevoerd omdat het, vooral bij personen met een verminderde weerstand, longontsteking of Ponticac-koorts (legionellose) kan veroorzaken. Dit komt door zogenaamde aerosolvorming van water besmet met Legionella. Daarnaast vormt drinkwater met Legionella een verhoogd risico voor mensen die zich regelmatig verslikken.

Luistervink

Gepubliceerd op

In een ver verleden was ik opzichter bij een waterleidingbedrijf. Ik heb destijds samengewerkt met een wel heel bijzondere fitter: Arie de Jong.
Arie had een uitvinding gedaan om lekkages in waterleidingen op te sporen. Een mooi en nuttig initiatief, want dergelijke lekkages zorgen niet alleen voor waterverlies maar kunnen ook leiden tot besmettingen.
Arie had op een metalen staaf en een speaker geplaatst van een, nu ouderwetse, telefoon. Hij maakte kleine gaatjes in asfalt of berm en ‘prikte’ vervolgens de ondergelegen waterleidingbuizen aan. Daarna luisterde hij of hij geruis hoorde. Soms ging hij daarvoor best ver. Hij legde doodleuk het verkeer ter plaatse stil door een hek op de weg te plaatsen. Zo kon hij beter ‘uitluisteren’.

Arie was met deze uitvinding zijn tijd ver vooruit. Het was in die dagen nog bijzonder moeilijk om de exacte plaats van een lekkage te bepalen. Tegenwoordig is dat wel anders met alle elektronische lekzoekapparatuur die hiervoor beschikbaar is.
Eén van de dijken die Arie onderzocht, was treffend genoeg de Lekdijk langs de Lek. Deze dijk bestaat feitelijk uit meerdere dijken. In deze dijken lagen gietijzeren hoofdwaterleidingen. De dijken ‘wandelden’ soms; ze waren in beweging, maar de leidingverbindingen konden dat niet aan. Die waren gemaakt van lood en striktouw; zo ging dat vroeger: lood en touw inkloppen met een speciale hamer.

U begrijpt het: Arie was een man met een speciale toewijding voor zijn werk. Mede door zijn expertise en – niet te vergeten – zijn uitstekende gehoor wist hij destijds veel onnodig graafwerk te voorkomen. Juist dit soort mannen helpen het vakgebied weer een beetje vooruit.

Leo Bikker
BAC (Bikker Advies & Consultancy)
mbikker@chello.nl

Hoe houd je drinkwatersystemen in prioritaire instellingen veilig?

Gepubliceerd op

Viega Nederland organiseert op 23 mei a.s. in het Aviodrome in Lelystad een seminar over de veiligheid van drinkwatersystemen in prioritaire instellingen, zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Het seminar is bedoeld voor gebouwbeheerders, gebouweigenaren en iedereen die betrokken is bij het beheer van dergelijke instanties.

Uit onderzoek van Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) lopen in Nederland ieder jaar honderden mensen een besmetting op met de legionellabacterie. Meestal is dat in de vorm van een ernstige longontsteking maar er overlijden ook enkele tientallen patiënten. Bovendien houden velen chronische klachten over aan hun legionellabesmetting. Dergelijke besmettingen kunnen meestal worden voorkomen door een goede, veilige drinkwatervoorziening.

Met de vele regels en voorschriften, veranderende bouwomstandigheden en wisselende bewoners- en gebruiksomstandigheden is een veilige drinkwatervoorziening niet altijd eenvoudig te garanderen. Naast de gezondheid van de bewoners kan ook de gezondheid van het (verzorgend) personeel worden geschaad wanneer de drinkwaterkwaliteit onvoldoende is.

In het seminar worden belangrijke uitdagingen bij leidingsystemen, zoals het ontwerp en de doorstroming, aan de orde gesteld. Een keynote presentatie wordt verzorgd door Mr. J.L.A. de Waard van SDW Advocaten over de gevolgen van letsel bij personeel door een onveilige drinkwaterinstallatie. Verder gaat Henk Thiesen van De Legionaris in op het belang van een goed opgezet beheersplan voor prioritaire instellingen.

Het seminar wordt op donderdag 23 mei a.s. gehouden in het Luchtvaartpark Aviodrome en is van 09:30 tot 14:30. Aanmelden voor het gratis seminar kan hier.

Bovenkarspel hakt er nog altijd in

Gepubliceerd op

Omdat het zo’n impact had (en heeft) op onze samenleving, sta ik nogmaals stil bij het feit dat twintig jaar geleden de grootste legionella-uitbraak ooit plaatsvond in Bovenkarspel. 32 mensen overleden en honderden werden ziek. Van de overlevenden ondervindt nog een zeer groot aantal dagelijks hinder van de besmetting.

Prof. P. Speelman van het AMC ziekenhuis heeft destijds 89 personen twee jaar gevolgd. Veel mensen bleken restklachten te hebben, zoals geheugenverlies concentratiestoornis, gewrichtspijn en vermoeidheid. Recent heeft de stichting Veteranenziekte een soortgelijk, zeg maar vervolgonderzoek gedaan. Schrik niet, de cijfers zijn bijna identiek. Kortom, het hakt er nog altijd stevig in. Andries Knevel, nu ambassadeur voor de stichting, weer daarover inmiddels mee praten.
Tien jaar geleden was er een herdenking in Bovenkarspel en organiseerde de stichting een groot congres in Amersfoort. Ik had destijds met mevrouw Els Borst bekokstoofd dat de oprichters van het eerste uur een onderscheiding zouden krijgen. Daar kwam nog heel wat bij kijken: goedkeuring van Hare Majesteit en geheimhoudingsplicht voor de familie en mij. Er waren ongeveer 350 mensen aanwezig, waaronder personen die dierbaren hadden verloren en slachtoffers waarvan de meesten dus met restklachten en arbeidsongeschikt. Een zeer emotionele ervaring.
Gelukkig is de wetgeving en controle nu sterk verbeterd maar er liggen nog steeds grote gevaren op de loer voor een nieuwe uitbraak. Kijk de recente uitzending van Zembla naar aanleiding van twintig jaar Bovenkarspel er maar eens op terug.
Installateurs kunnen aan het voorkomen van dit soort drama’s een steentje bijdragen door onder andere gebruikers en opdrachtgevers goede voorlichting te geven over hoe ze moeten omgaan met water. Er worden immers nog steeds veel zaken onderschat, zelfs door artsen.

Leo Bikker
BAC (Bikker Advies & Consultancy)
mbikker@chello.nl

‘Superministerie’ informeerde personeel onjuist over aanwezigheid Legionella in gebouw

Gepubliceerd op

Op het 'superministerie' in Den Haag is vorige maand Legionella aangetroffen, onthult het tv-programma Zembla. Op verschillende etages in het gebouw zijn normoverschrijdingen vastgesteld. Opmerkelijk is dat het ministerie onjuiste informatie zou hebben verspreid over de legionellabacterie onder het personeel. Minister Cora van Nieuwenhuizen, verantwoordelijk voor de bestrijding van Legionella, zit ook in het gebouw.

Het ministerie is in november 2017 na een grondige renovatie opnieuw opgeleverd. Op intranet verspreidde het ministerie een bericht onder het personeel over de Legionella waar feitelijke onjuistheden in staan, laat Zembla op haar website weten. In het bericht staat dat het om een 'ongevaarlijke beperkte verhoging van legionella' gaat. "De waarde viel ruim binnen de veilige marges." Terwijl er forse normoverschrijdingen waren. Woordvoerder Steffart Buijs van Rijksvastgoedbedrijf, dat het gebouw in eigendom heeft, vertelt dat er vorige maand 10 monsters zijn genomen, bij 5 monsters was er sprake van een normoverschrijding. Het intranetbericht zegt verder dat de leidingen zijn doorgespoeld, waardoor de bacteriën zijn gedood: "Na het spoelen was de legionellawaarde normaal." Ook dat is onjuist volgens de woordvoerder: "Wij weten niet wat de legionellawaarden zijn. Wij verwachten de uitkomsten volgende week. Wel is de kans groot dat op korte termijn de problemen verholpen zijn."

Lees hier het hele Zembla-artikel

Unica gaat 150 zorglocaties legionellaveilig maken

Gepubliceerd op

Unica Building Services gaat de drinkwaterveiligheid verzorgen bij de Rotterdamse zorginstelling Pameijer. Binnen de overeenkomst  gaan het Inspectie en Beheerteam van Unica Rotterdam en Pameijer de komende tijd nauw samenwerken om de ruim 150 locaties van Pameijer volledig legionellaproof te houden.

Unica neemt per 1 januari 2019 voor al deze locaties de zorg voor veilig en schoon drinkwater van Pameijer over. Het gaat hier om zowel prioritaire instellingen, waarbij het risico op besmetting hoog is, als niet-prioritaire (zorgplicht) locaties. Unica start met het beoordelen van de kwaliteit en veiligheid van alle huidige installaties en stelt voor de prioritaire installaties een risicoanalyse en beheersplan op. Daarnaast zorgt het bedrijf voor de periodieke beheersmaatregelen, controles en advies bij technische aanpassingen. Belangrijk doel van de samenwerking is de beheerstaken op het gebied van legionellapreventie voor de lokale (zorg)medewerkers te minimaliseren.

Duurzaam partnership
André van der Veen, Directeur Unica Building Services Rotterdam, zegt over de samenwerking: “Ik ben blij dat we Pameijer mogen ondersteunen bij deze belangrijke zorgplicht. Wij hebben Pameijer leren kennen als een partij die goed bij ons past qua bedrijfsfilosofie en DNA. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit een duurzaam partnership wordt waarin we samen verder werken aan veilig en schoon drinkwater voor Pameijer en haar cliënten.”

Over Pameijer
Pameijer ondersteunt mensen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Vanuit 150 woonvormen, buurtcirkels, werkplekken en ontwikkelcentra helpt Pameijer kwetsbare mensen met psychosociale, psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking bij opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Bij Pameijer zijn ruim 2.400 medewerkers in dienst en wordt maandelijks aan 6.000 cliënten zorg verleend.

Kamervragen over legionella

Gepubliceerd op

Afgelopen woensdag dook Zembla in de wereld van de legionella. Uit de uitzending bleek dat er nog veel misstanden zijn op het gebied van legionellapreventie. Zo is er onder andere geen landelijk registratiesysteem voor koeltorens, een belangrijke potentiële bron van legionellabesmetting.

50PLUS wil dat minister Van Nieuwenhuizen ervoor zorgt dat er zo snel mogelijk een overzicht komt van alle bestaande koeltorens in Nederland. Dat staat in de Kamervragen die de partij stelt aan de bewindspersoon.

Het RIVM hamerde jaren geleden al op de noodzaak om dit wel te doen, maar een overzicht kwam er nooit. In de uitzending reageert minister Van Nieuwenhuizen met de boodschap dat de verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf ligt om te melden dat ze over een koeltoren beschikken.

'Bescherming ouderen tegen legionella moet beter'

Daarnaast wil 50PLUS opheldering over een ander probleem. Tijdens de uitzending van Zembla bleek dat verpleeghuizen die omgevormd worden tot seniorencomplexen of serviceflats de koper-/zilver installatie moeten verwijderen. Die installatie zorgt ervoor dat legionella geen kans krijgt zich te ontwikkelen in een gebouw. In de seniorencomplexen wonen kwetsbare ouderen waarbij het risico dat ze ziek worden van een legionellabesmetting veel groter is dan bij een jong, vitaal persoon.

 

De uitzending van Zembla

 

Voor de reactie van Eric van der Blom, vakspecialist Sanitaire Technieken Uneto-VNI: https://www.installatienet.nl/gebouweigenaren-calculeren-risico-op-legionella-in/

 

Gebouweigenaren calculeren risico op Legionella in

Gepubliceerd op

Het bekende onderzoeksprogramma Zembla dook afgelopen woensdag in de wereld van de Legionella. Tijdens de uitzending kwam duidelijk naar voren dat er nog talloze misstanden zijn op het gebied van legionellapreventie. Installatienet sprak na afloop met Eric van der Blom, vakspecialist Sanitaire Technieken van Uneto-VNI. “Gebouweigenaren denken nog te vaak: ‘waar kom ik mee weg?’”

Blom: “Ik vond het een hele gedegen uitzending, die goed in beeld bracht waar de schoen wringt. Een terugkerend thema was dat gebouweigenaren worstelen met het nemen van verantwoordelijkheid om voldoende preventieve maatregelen te nemen of met het naar buiten treden met informatie over besmettingen.”

‘Waar kom ik mee weg?’
“Het lijkt er helaas vaak op dat het veel bedrijven nauwelijks interesseert, dat ze alleen maar denken ‘waar kom ik mee weg?’ Dat merk ik zelf ook, bijvoorbeeld in de toeristische sector. Er worden gecalculeerde risico’s genomen, waarbij niet of te weinig aan medewerkers, klanten of bezoekers wordt gedacht. ‘Legionellapreventie is omslachtig en kost veel tijd en geld. De kans dat het fout gaat en dat we ons voor een rechtbank moeten verantwoorden en een hoge straf opgelegd krijgen, is toch miniem’. Ik kan me daar erg kwaad over maken.”

Doe het voor de volle 100%
“En als je geld steekt in legionellapreventie, dan moet je het als gebouweigenaar voor de volle 100% doen, niet voor 40 of 80%.” De expert Sanitaire Technieken hoort nog regelmatig vanuit het veld dat adviesbureaus voor bodemprijzen een beheersplan (moeten) samenstellen of installateurs niet de mogelijkheid krijgen om een optimale installatie te realiseren, met alle risico’s vandien.

Tunnelvisie
Van der Blom ergerde zich tijdens de uitzending van Zembla ook aan de houding van de betrokken minister. “Door de minister werd geschrokken gereageerd op de bevindingen van Zembla, maar dit soort misstanden zijn al veel langer bekend. Kom op zeg. Daarnaast vind ik dat er sprake is van een tunnelvisie. Men is erg bezig met waterleidingen, maar kijk bijvoorbeeld eens naar de besmettingen via koeltorens. Het is een schande dat er nog steeds geen landelijk goed functionerend registratiesysteem is voor koeltorens waarin alle koeltorens in zijn opgenomen. Ongelofelijk zelfs.”

Niet goed ingelicht
De vakspecialist Sanitaire Technieken is daarnaast teleurgesteld in de GGD. “Ze waren niet goed ingevoerd in de risico’s op besmetting bij afvalwaterzuiveringsinstallaties, bleek wel tijdens de uitzending. Dan loop je achter qua kennis, want ook dat is al langer bekend.”

Anderen aan zet
“De installatiebranche heeft het thema legionellapreventie al lang opgepakt, ik vind dat nu de andere betrokken partijen aan zet zijn. Er moet eerst eens gedegen onderzoek worden verricht onder auspiciën van het RIVM, om vast te stellen welke bronnen van besmetting er zijn. Vervolgens is het de taak van de overheid om een coherent beleid uit te stippelen en de naleving te borgen.”

Niet alleen legionellapreventie
Uiteindelijk, zo zegt Van der Blom, draait het niet alleen om legionellapreventie. “Heel Nederland is gebaat bij schone en optimaal werkende waterinstallaties, want op die manier waarborg je niet alleen de gezondheid, maar ook het (gebruikers)comfort en bespaar je energie.”

Waarom is de jacht op de legionellabacterie zo ingewikkeld?

Gepubliceerd op

Het televisieprogramma ZEMBLA dook gisteravond in de wereld van de legionellapreventie. Aanleiding hiervoor is het feit dat het 25 februari a.s. precies 20 jaar geleden is dat bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel besmet werden met legionella. De uitbraak veroorzaakte 32 doden, en ruim 200 mensen werden ernstig ziek. Sindsdien zijn de regels voor legionellapreventie aangescherpt, en moeten locaties met een hoog risico op legionella aan strenge eisen voldoen.

Toch blijft het aantal ziektegevallen door legionella stijgen, zegt het RIVM. En terwijl de legionellabacterie steeds meer slachtoffers maakt, vooral onder mensen met een verminderde weerstand, blijkt de opsporing van de bron buitengewoon lastig. Slechts in een enkel geval wordt de besmettingshaard gevonden, zodat veel patiënten er nooit achter komen waar en waardoor ze zijn besmet.

Centrale vraag van de programmamakers: Waarom is de jacht op de legionellabacterie zo ingewikkeld?

Kijk hier de aflevering terug

Vorig jaar heeft Kennisinstituut ISSO een enquête in de markt uitgezet, om te achterhalen waarom Legionellapreventie in de bouw nog onvoldoende heeft geleid tot meer veiligheid. Uit deze enquête bleek dat de bouw nog altijd niet integraal samenwerkt op dit punt. Drinkwaterinstallaties in gebouwen zijn vanaf oplevering regelmatig niet inherent legionellaveilig. Is er eenmaal een normoverschrijding voor Legionella aanwezig, dan zien gebouweigenaren zich vaak genoodzaakt tot duur en/of arbeidsintensief beheer. ISSO pleit daarom al langer voor een integrale aanpak, waarbij in de ontwerpfase nagedacht wordt over de drinkwaterveiligheid. Waterleidingen zijn nog te vaak het stiefkindje in de bouw. Momenteel is ISSO in gesprek met het ministerie van BZK om te bekijken hoe de gewenste kwaliteitsverbetering bereikt kan worden. Er is een belangrijke rol weggelegd voor architecten en bouwkundig ontwerpers. Hiervoor heeft ISSO al in 2008 publicatie 811 opgesteld. Ook voor installateurs en adviseurs zijn diverse richtlijnen voorhanden.

Jubilaris Holland Water doneert aan de Stichting Veteranenziekte

Gepubliceerd op

Holland Water viert haar 15-jarig jubileum met het financieel ondersteunen van de Stichting Veteranenziekte. De stichting ontving vandaag een donatie. Algemeen directeur Leo de Zeeuw overhandigde een cheque van €1.500,- aan Esther Huygen, voorzitter van de stichting.. “Wij blijven de stichting ook de komende jaren ondersteunen.”

Holland Water brengt legionella-preventiesysteem op de markt, gebaseerd op koper- en zilverionisatie. Het zogeheten Bifipro® systeem bestrijdt biofilm in waterleidinginstallaties en koeltorens. Door het elimineren van de biofilm kunnen schadelijke bacteriën waaronder Legionella zich niet meer ontwikkelen. In Nederland en België zijn inmiddels zo’n 500 systemen met operationeel in voornamelijk hotels, vakantieparken, woonzorgcentra, ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het systeem wordt inmiddels in verschillende landen in de wereld toegepast, waaronder in het Midden-Oosten.

Stichting Veteranenziekte
Al jarenlang ondersteunt Holland Water de Stichting Veteranenziekte die in 1999, na de Legionellabesmetting op een tuinbouwtentoonstelling in Bovenkarspel, werd opgericht. Waar de stichting oorspronkelijk tot doel had om de slachtoffers van de ramp en hun nabestaanden te ondersteunen, ijvert zij ook om voorlichting te geven en bewustwording te creëren rond Legionella. De vrijwilligers van de stichting brengen in Nederland maar ook daarbuiten belangeloos de gevolgen van Legionella onder de aandacht en ondersteunen mensen die kampen met de gevolgen van de ziekte.
In 2019 bestaat de Stichting Veteranenziekte twintig jaar en houdt zij in oktober van dat jaar een congres dat is gewijd aan het thema Legionella. Voor de organisatie van dit congres is de stichting gestart met het zoeken naar fondsen.

Jubileumcongres
Esther Huygen reageerde enthousiast op het gebaar van Holland Water. “Wij zijn superblij met dit bedrag, maar vooral met het feit dat Holland Water ons al jarenlang ondersteunt en helpt om de problematiek van Legionella onder de aandacht te brengen”, zei ze. “Wij zullen het bedrag dat Holland Water ons schenkt dankbaar gebruiken om het jubileumcongres te organiseren.”

‘Congres met impact’
Leo de Zeeuw onderschrijft het belang van de Stichting Veteranenziekte. “De stichting doet belangrijk werk en dat ondersteunen wij graag”, zegt hij. “Het is bijzonder om te zien dat een grote groep enthousiaste vrijwilligers zo enorm is begaan met de problematiek rond Legionella. Wij proberen onze bijdrage te leveren door opdrachtgevers zo snel en efficiënt mogelijk van hun Legionellaprobleem af te helpen. Maar ook helpen we de stichting graag bij haar activiteiten”, aldus De Zeeuw. “We roepen collega-bedrijven, zoals adviesbureaus, laboratoria, installatiebedrijven en leveranciers van systemen om Legionella tegen te gaan, op om ook hun steentje bij te dragen. Niet alleen uit respect voor de slachtoffers van de besmetting in Bovenkarspel, maar ook om de stichting te helpen een congres te kunnen organiseren dat werkelijk impact heeft.”

 

Waar stond dat ook al weer?

Gepubliceerd op

Onlangs bezocht ik een bijeenkomst met zo’n 100 kopstukken uit het legionellawereldje. Het ging over het inregelen van warmwatersystemen. Leergierig als ik ben, ga ik graag naar zulke meetings toe. Techneuten besproken er ingewikkelde berekeningen en lichten ze toe. Ook hadden ze het erover hoe moeilijk het is om grote circulatiesystemen in te regelen. Bovendien werd er gesproken over het isoleren van leidingen.
Iemand vertelde dat je de aftakleiding van een heetwatercirculatiesysteem niet moet isoleren. Nog niet zo lang geleden had ik hier zelf al een discussie over met iemand van een gespecialiseerd bedrijf die stelde dat juist de gehele uittapleiding geïsoleerd moet worden. Ik wist wel beter, stond op en vertelde dat een 0,5 m isoleren noodzakelijk is.
Waar ik die wijsheid vandaan haalde?, was de reactie uit de zaal. Tja, ik wist het weliswaar zeker maar waar het precies staat? In Kleintje Legionella of ISSO publicatie 55.1?
Niemand van de 100 deskundigen liet weten dat hij of zij het wist. Dat geeft te denken. Ik voelde mij geïsoleerd. Standvastig bleef ik echter verkondigen om slechts 0,50 m te isoleren, en wel om twee reden: geen hotspot creëren direct op de aftakking en geen warmtelek veroorzaken van het circulatiesysteem.
Van sanitair-goeroe Will Scheffer kreeg ik later de bevestiging dat ik gelijk had. Het was allemaal terug te vinden op pagina 75 van Kleintje Legionella! Wat was ik blij met zijn e-mail. Een inspecteur moet een tikkeltje eigenwijs zijn maar het voelde best moeilijk. Nu kan ik alleen maar hopen dat de aanwezige deskundigen deze column ook lezen. Alvast de beste wensen en dank aan Will! Zegt het voort.

ISSO verwacht weinig van legionella-aanpak minister

Gepubliceerd op

CDA-kamerlid Ronnes stelde onlangs een aantal vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken over de laksheid in de bouwwereld, die legionellabesmetting tot gevolg heeft. Volgens ISSO kost Legionella jaarlijks aan twintig tot dertig personen het leven, waarvan een gedeelte te wijten is aan onveilige leidingwaterinstallaties. De oorzaak ligt in het onvoldoende naleven van de bestaande wet- en regelgeving door ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties, aldus het kennisinstituut. In haar antwoord wijst minister Ollongren vooral op de recent uitgebrachte CUR-Aanbeveling. Deze zal er voor zorgen dat bij het ontwerp van gebouwgebonden waterleidinginstallaties beter rekening gehouden wordt met het voorkomen van Legionella. Legionellaspecialist Irene van Veelen van ISSO verwacht echter weinig impact van de nieuwe CUR-Aanbeveling.

Toename legionella gevallen

Gepubliceerd op

De laatste weken ziet de dienst infectieziektebestrijding van het Belgische Agentschap Zorg en Gezondheid een stijging van het aantal gevallen van Legionella pneumophila in de regio van Gent, vooral in Oostakker.  Alle gevallen worden momenteel in kaart gebracht om een mogelijke bron te vinden. Ook in Nederland signaleert het RIVM een toename van het aantal gevallen van legionellose. In totaal waren er vorig jaar 454 besmettingen en zijn twintig mensen overleden.

Legionella in Lunetten

Gepubliceerd op

In honderd appartementen van Portaal in Lunetten is legionella gevonden. De bacterie werd aangetroffen in de waterleiding van de centrale blokverwarming  tijdens werkzaamheden buiten de woningen. De bewoners van  de huurwoningen aan Boven Zevenwouden is geadviseerd om de douche en andere kranen eerst even te laten lopen. Woningcorporatie Portaal neemt vervolgens een watermonster om te controleren of het water weer schoon is.

Legionella in aanleunwoningen aangetroffen

Gepubliceerd op

In het Zuid-Hollandse Oudewater is legionella aangetroffen in aanleunwoningen aan de Prinses Margrietstraat. Volgens de berichtgeving dreigt er geen acuut gevaar voor de bewoners. Eigenaar woningcorporatie De Woningraat heeft laten weten direct actie te zullen ondernemen. Als eerste maatregel worden de woningen gedesinfecteerd. De GGD volgt alles op de voet. Ook is een gespecialiseerd adviesbureau ingeschakeld om te adviseren over de aanpak van de bacterie.

Hoekregelkraanthermostaat voorkomt verbranding en legionella

Gepubliceerd op

De nieuwe hoekregelkraanthermostaat van de Duitse armaturenspecialist Schell maakt het mogelijk de temperatuur van het water bij de wastafel te regelen. De thermostaat maakt bovendien de thermische desinfectie van de warmwaterinstallatie mogelijk, waardoor voldaan wordt aan de DVGW-fiche W 551 (technische maatregelen ter beperking van de ontwikkeling van legionella). Daarnaast fungeert het ventiel als temperatuurbegrenzer voor de warmwateruitgang, waardoor er geen brandwonden kunnen ontstaan als de koudwatertoevoer in de mengkraan stagneert.
De nieuwe hoekregelkraanthermostaat wordt boven de hoekregelkraan voor de warmwaterleiding gemonteerd en met behulp van een kleine verbindingsbuis ook aan de koudwaterleiding gekoppeld. Voor de thermische desinfectie van de leidingen wordt de warmwatertemperatuur verhoogd tot minimaal 60°C. Met de bijgeleverde klemhendel kan de thermostaat overbrugd worden zodat het hete water direct via de kraan de wasbak inloopt. De leidingen moeten conform DVGW-richtlijn minstens drie minuten lang met heet water gespoeld worden en zijn daarna vrij van bacteriën.
Zodra de overbrugging van de thermostaat opgeheven is, doet de temperatuurbegrenzer van de warmwateruitgang zijn werk weer. Omdat water met een temperatuur van 60°C brandwonden kan veroorzaken, moeten kranen in kleuterscholen en verzorgingstehuizen een temperatuurbegrenzing van 45°C hebben. De temperatuur van de uitloop blijft dankzij de hoekregelkraanthermostaat van Schell maximaal 39°C ongeacht eventuele drukschommelingen.
Om de montage van de hoekregelkraanthermostaat snel uit te kunnen voeren, wordt de thermostaat geleverd met een pijpaansluitset, die bestaat uit kant-en-klare buizen en verbindingstukken

Gelderse recreatiehouders pleiten voor minder bureaucratie bij legionellapreventie

Gepubliceerd op

Gelderse campinghouders, hoteliers en eigenaren van bungalowparken vinden de regels voor legionellapreventie overdreven en verouderd. Dit meldt omroep Gelderland op haar website. Het papierwerk voor legionellapreventie en inspectiediensten, die langs elkaar heen werken, zorgen volgens de ondernemers voor hoge kosten en veel administratieve rompslomp. Naast logboeken moeten campinghouders onder meer zorgen voor een uitgebreid beheersplan, risicoanalyses, het doorspoelen van leidingen en het laten verrichten van watermetingen en tal van andere inspecties. De omroep citeert Sepp Willemsen van camping De Waay in Doornenburg, van wie alle bureaucratie wel eens wat minder zou mogen. “Het is goed dat er controles en regels zijn. Maar bijvoorbeeld het bijhouden van een logboek voor iedere kraan of meter is zinloos.”

Tom van ’t Hek leidt discussie legionellaregelgeving

Gepubliceerd op

Erik Ziengs, Tweede Kamerlid voor de VVD-fractie, diende een initiatiefnota in voor legionellaregelgeving. Doel: hoge kosten en administratieve lasten die gepaard gaan met het voorkomen van legionellabesmetting terug te brengen. Op 27 juni 2016 licht Ziengs zijn plannen toe op het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken in theater De Flint te Amersfoort. Tijdens dit congres wordt onder leiding van Tom van ’t Hek (BNR Nieuwsradio) een discussie gevoerd over de nota door o.a. de Stichting Veteranenziekte, Bronopsporings Eenheid Legionella (BEL) en Uneto-VNI. De nota bevat vijf voorstellen:

Samenwerking resulteert in legionellabestrijdingsoplossing

Gepubliceerd op

De samenwerking tussen Holland Water uit Driebergen en HG Ulfima uit het Limburgse Hegelsom (onderdeel van de Hotraco Groep) heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Combipro®, een nieuw systeem voor de bestrijding van Legionella en biofilm. Met dit systeem kan nu ook preventief Legionella worden aangepakt, aldus de makers. De koper- en zilverionisatie systemen die tot nu toe beschikbaar waren, mochten alleen worden toegepast bij prioritaire instellingen en dan uitsluitend als er al sprake was van een legionellaprobleem.

Kamerlid Ziengs licht plannen legionellapreventie toe op sanitaircongres

Gepubliceerd op

VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs zal op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken zijn plannen toelichten voor gerichtere regelgeving op het gebied van legionellapreventie. Binnen en buiten de installatiesector wordt zeer verdeeld gereageerd op deze plannen. Het congres vindt plaats op 27 juni a.s. in theater De Flint te Amersfoort en wordt georganiseerd door de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken. De expertgroep ziet het congres als een uitgelezen mogelijkheid om de verschillen in zienswijzen over de legionellaregelgeving uit te wisselen. “Het bereiken van wederzijds begrip kan leiden tot een constructieve bijdrage, ook vanuit de installatiesector, aan een breed gedragen aanpassing van de wet- en regelgeving.” Ziengs zal verder inhaken op het op 16 juni a.s. geplande Algemeen Overleg Water in de Tweede Kamer waar zijn initiatiefnota legionellaregelgeving en de schriftelijke reactie daarop van de minister van I&M op de agenda staan.

Elektronisch watermanagementsysteem voor beheer sanitaire ruimtes

Gepubliceerd op

Schell heeft tijdens de SHK in Essen een compleet, geautomatiseerd watermanagementsysteem geïntroduceerd. “Voor de exploitatie en een efficiënt beheer van sanitaire ruimtes als onderdeel van het totale gebouwbeheer zijn drie aspecten van belang: de aansturing, de bewaking en de registratie van de belangrijkste functies zoals stagnatiespoelingen en thermische desinfectie’’, lichtte Dirk Lückemann, CEO van Schell toe tijdens de presentatie. “Met eSchell is dat allemaal mogelijk.”
eSchell, het nieuwe efficiënte watermanagement systeem kan een belangrijke rol spelen in de exploitatie van gebouwen, maar ook in het integrale gebouwbeheer. Het doel van het watermanagement systeem is een hygiënische, probleemloze werking van de drinkwaterinstallaties en een verhoogde efficiency in bedrijfsgebouwen en publieke ruimtes. Het voordeel van eSchell is, dat het systeem op elk gewenst moment aan de veranderende omstandigheden en wensen van gebruikers aangepast kan worden.

Legionellaconvenant creëert onwerkbare situatie

Gepubliceerd op

In een convenant met de Inspectie Leefomgeving (ILT) heeft Center Parcs afgesproken dat zij de inspecties in het vervolg grotendeels zelf gaat uitvoeren. Volgens Leo Bikker, specialist op het gebied van sanitaire technieken, een enorme stap achteruit. “De slager gaat zijn eigen vlees keuren. Het ILT schept een gevaarlijk precedent met dit convenant.” Het ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien kan zo efficiënter worden gewerkt, laat Center Parcs weten in de media. Leo Bikker was jarenlang werkzaam als inspecteur bij waterleidingsbedrijven, tegenwoordig heeft hij een eigen consultancy bureau op het gebied van sanitaire technieken (BAC). Hij is sceptisch over het convenant. “Ze kunnen in de top van recreatiebedrijven legionellapreventie wel serieus nemen, de vraag is echter wat er op de werkvloer gebeurt.”

Wastafel- en douchearmaturen met elektronische aansturing

Gepubliceerd op

Om een moderne en gebruiksvriendelijke oplossing te bieden voor sanitaire ruimtes in publieke, semipublieke, commerciële en non-profit sectoren, heeft de Duitse armaturenspecialist Schell de Vitus-wastafel- en douchearmaturen ontwikkeld. Een deel van de armaturen is elektronisch programmeerbaar. De armaturen zijn wandgemonteerd, waardoor bestaande pijpleidingen en aansluitingen kunnen worden gebruikt en er tijdens de installatie geen sprake is van geluidsoverlast of rommel. Ook kunnen tijd en kosten worden bespaard dankzij de eenvoudige en snelle installatie.

Holland Water uit Driebergen sluit  in Teheran een samenwerkingsovereenkomst met het Iraanse bedrijf Padyab Tadjhiz Co. Holland Water, leverancier van installaties tegen Legionellabesmetting,  was het afgelopen jaar al actief in het Midden-Oosten door systemen te verkopen in Dubai. Maar de onderneming ziet ook kansen in Iran, waar grote behoefte is aan apparatuur om water dat door de Legionellabacterie is verontreinigd, schoon te maken.

De Legionellaregelgeving is op het allerlaatste moment van de agenda van het Water Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer gehaald. Dit gebeurde op verzoek van kamerlid Jaco Geurts (CDA), direct aan het begin van de vergadering op 30 november j.l. van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.  Op de agenda stonden de reactie van minister Schultz van Haegen-Maas Geestanus op het Actal-advies ‘Regeldruk bij legionellapreventie’ (zie TM 10-2015) en de Initiatiefnota van kamerlid  Ziengs (VVD) over legionellaregelgeving (zie TM 11-2015 en TM 12-2015).

De VVD wil de regeldruk omtrent legionellapreventie  verminderen. De liberalen pleiten voor een herziening van de lijst van prioritaire instellingen, zodat de huidige strenge regelgeving alleen nog van kracht blijft voor plekken waar de echte risico’s zich voordoen, zoals  zorginstellingen en sauna’s. Minder verplichtingen voor ondernemers en meer voorlichting, zo staat in een initiatiefnota over legionellaregelgeving van de VVD Tweede Kamerfractie.

Elektronische kraan of mengkraan op netspanning met geïntegreerde elektronische module
Nieuw kan de kraan geïnstalleerd worden met een inbouw aansluiting of bij renovatie kan dit met aansluiting in het stopcontact. De TEMPOMATIC 4 is eenvoudig te installeren en werkt onmiddellijk zonder enige bijkomende afregeling. Bovendien sluit de infrarood detectie elk manueel contact uit, waardoor een totale hygiëne bekomen wordt. Elke 24 h na het laatste gebruik vindt een automatische spoeling plaats om de ontwikkeling van bacteriën in stilstaand water tegen te gaan.
Bovendien is de TEMPOMATIC 4 uitgerust met een antistagnatie elektroventiel, zonder membraan (Delabie patent). Met dit elektroventiel wordt het water afgevoerd en ververst bij elk gebruik en het systeem met zelfreinigende gleuf beperkt vuilaanslag.
Met het debiet ingesteld op 3 liter per minuut, kan een waterbesparing van 90% gerealiseerd worden in vergelijking met een klassieke kraan. 10 jaar garantie.

Kemper introduceert het ‘Master 2.0’ besturingssysteem voor het Kemper hygiënesysteem KHS voor drinkwater. Deze innovatie maakt bediening van het spoelsysteem via smartphone, tablet of laptop mogelijk. Daarnaast is er een aantal  nieuwe functies toegevoegd die dit apparaat ook interessant maken voor grotere projecten.

Via een overeenkomst met het Engelse bedrijf ProEconomy, leverancier van koper- en zilverionisatiesystemen, heeft Holland Water in één klap de naleving van al zijn vereisten in relatie tot de Europese wetgeving zeker gesteld. Per 1 september aanstaande moet namelijk elk bedrijf dat een biocide op de markt brengt, aan de inspectie kunnen aantonen dat de leverancier van de actieve stof (bij Holland Water zijn dat koper en zilver) op een lijst van ‘goedgekeurde leveranciers’ staat, de zogeheten Artikel 95 lijst. Voor koper was dat al een feit voor Holland Water. Door de overeenkomst met de Engelsen omtrent zilver voldoet Holland Water nu volledig aan alle eisen van de nieuwe EU Biocidenverordening 528/2012. Behalve dat de koper- en zilverionisatie leveranciers hieraan moeten voldoen, geldt één en ander binnenkort bijvoorbeeld ook voor leveranciers van anodische oxidatie- en ozonsystemen.

In de aanloop naar het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken van 10 juni a.s., hekelt dagvoorzitter Eric van der Blom de kritische uitlatingen van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding en Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, over de regelgeving voor legionellapreventie. De uitingen van het RIVM en Actal hebben bij veel partijen tot grote zorgen en verontwaardiging geleid, weet Van der Blom. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dit jaar te starten met een beleidsevaluatie naar legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Het ministerie moet zeer behoedzaam omgaan met het betrekken van de uitingen bij de beleidsevaluatie.