Tag Archives: miljoenennota

Installateurskoepel Uneto-VNI is positief over de kabinetsvoorstellen voor de begroting 2016. Na jaren van bezuinigen is er eindelijk weer ruimte voor lastenverlichting.  Voorzitter Titia Siertsema: “Burgers krijgen na jaren van achteruitgang iets meer koopkracht. Hopelijk heeft dat, samen met de aantrekkende huizenmarkt, een positief effect op de bestedingen in de installatiebranche.”

OnderhoudNL is blij met de in de Miljoenennota voorgestelde lastenverlichting. “Dit geeft de consument meer koopkracht en sterkt z’n vertrouwen in een opwaartse economie. Daar profiteert de BV Nederland van”, zegt voorzitter Ruud Maas, “maar de woningmarkt kan nog flexibeler. Dan moet het kabinet wel het voortouw nemen in de transformatie van de vele gebouwen die leegstaan. In de Miljoenennota geeft het kabinet aan dat gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties tot nieuwe afspraken moeten komen over het huurbeleid en een betaalbare ‘up-to-date’ woningvoorraad. Dat is mooi, tenminste als het kabinet de mogelijkheid geeft om dat in te richten.”