Bij Bosch Thermotechniek in Deventer verdwijnen ongeveer 70 van de 500 arbeidsplaatsen. De eerste verdwijnen in 2023 en de tweede in 2025. Een en ander is het gevolg van de verplaatsing van de productie naar Turkije en Portugal.

In juni 2021 kondigde Bosch Thermotechniek in Deventer aan te gaan reorganiseren. Hoewel de aankondiging van de reorganisatie niet helemaal onverwacht kwam voor de medewerkers, leidde het tot veel onrust. FNV Metaal en CNV Vakmensen, hebben daarop in meerdere onderhandelingsrondes met de directie onderhandeld om te komen tot een goed sociaal plan.

Leden stemden in met sociaal plan
Van der Schuur van FNV Metaal: “Het blijft moeilijk voor medewerkers dat ze mogelijk op termijn hun baan verliezen. Maar we hebben met dit sociaal plan gelukkig goede afspraken weten te maken om de gevolgen van de reorganisatie voor de betrokken medewerkers adequaat op te vangen.” Het akkoord met de directie kwam in november 2021 tot stand. De vakbondsleden hebben begin december met het sociaal plan ingestemd.

Werk naar werk begeleiding
Er zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo wordt ingezet op het begeleiden van werk naar werk door middel van scholings- en outplacementtrajecten. Ook voor medewerkers die eerder willen vertrekken, zijn goede afspraken gemaakt in de vorm van een vrijwillige vertrekregeling waarbij medewerkers die zelf een andere baan vinden of om een andere reden vertrekken voordat ze boventallig zijn toch een ontslagvergoeding ontvangen.

Scholingsbudget uitzendkrachten
Ook uitzendkrachten die langere tijd werkzaam zijn voor Bosch kunnen rekenen op een scholingsbudget. Van der Schuur: “Voor medewerkers die zo’n twee jaar voor hun pensioen zitten, is maatwerk mogelijk. Denk dan aan in dienst blijven en/of vervangend werk aangeboden krijgen. Mogelijk vindt niet iedereen tijdig een andere baan. De medewerkers die tot het laatst blijven, kunnen rekenen op een goede fatsoenlijke beëindigingsvergoeding.’”

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...

Nefit Bosch introduceert universele adapter voor rookgasafvoer

Als eerste cv-producent introduceert Nefit Bosch een universele rookgasafvoer/luchttoevoer adapter voor zijn HR-toestellen. Met de nieuwe, gepatenteerde adapter zijn de ...

Fabriek Bosch Deventer geleidelijk over van gasketels op systeemoplossingen en waterstof

De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren ...