Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 53 seconden

normHet 6-jarig werkprogramma voor het ontwikkelen van een volgende generatie van Europese normen voor bouw- en geotechnische ontwerpen is onlangs gelanceerd. Dit werkprogramma wordt ondersteund door de Europese Commissie. De nieuwe normen worden naar verwachting gepubliceerd in 2020. Nieuwe technologieën en marktbehoeften worden erin verwerkt, met een uitbreiding van de scope van de bestaande Structurele Eurocodes (EN 1990 –EN 1999) als resultaat.

Projectteams zullen worden aangesteld en zullen het schrijven van de concepten op zich nemen. De projectteams zijn verantwoording verschuldigd aan de CEN Technische Commissie die verantwoordelijk is voor deze normen, CEN/TC 250 genaamd. Een openbare oproep voor experts (Call for Tender) is hiervoor uitgegaan. Experts kunnen een voorstel indienen om deel te nemen aan één of meer projectteams, die de eerste fase van het werk gaan uitvoeren. De Call for Tender wordt door NEN gecoördineerd, in nauwe samenwerking met CEN, het Europese normalisatie-instituut, en BSI, het Britse Normalisatie-instituut. BSI voert het secretariaat voor CEN/TC 250.

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen om aan het werk deel te nemen is 25 mei 2015.

Voor meer informatie: www.nen.nl