Deel 45 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties – Sectie uitmondingen’ is herzien. Hierin staan aanwijzingen voor het vervangen van verbrandingstoestellen, het werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw.

NPR 3378-45:2022 vervangt NPR 3378-45:2017. Deze nieuwe editie is nodig voor toelichting op praktijksituaties waarin bij een concentrisch CLV-systeem slechts een of enkele van de toestellen wordt vervangen, en de totale aanpassing op een later tijdstip zal plaatsvinden (‘tijdelijk doorgebruik’). Deze toelichting, met de voorwaarden en aandachtspunten, staat in bijlage D, ‘Tijdelijk doorgebruik concentrische CLV-systemen en uitpandige collectieve systemen’.

Wat is NPR 3378-45?
Deel 45 van NPR 3378 geeft richtlijnen voor het werken aan:
•             bestaande rookgasafvoersystemen;
•             bestaande uitmondingen;
•             het ventilatiesysteem;
•             de schil van het gebouw.
Met behulp van de richtlijnen kunt u beoordelen wanneer wel of niet sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie. Er wordt ingegaan op het vereiste kwaliteitsniveau van de voorzieningen. Ook wordt een handvat gegeven om de consequenties te kunnen beoordelen van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van mechanische ventilatie in een bestaand gebouw.
De richtlijnen gelden ook voor situaties waarin wordt gewerkt aan de gasinstallatie van een gebouw waarin op een eerder moment wijzigingen zijn aangebracht aan het ventilatiesysteem en waarbij door verbeteringen aan de gebouwschil de infiltratie door de gebouwschil is verminderd.
Ten slotte staan in NPR 3378-45 richtlijnen voor de vervanging van een verbrandingstoestel, met betrekking op de luchttoevoervoorzieningen en de rookgasafvoervoorzieningen.

Verdere herziening
Nadat het nieuwe deel 48, Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 48: Renovatie van rookgas- afvoervoorzieningen en verbrandingsluchttoevoervoorzieningen in de gestapelde bouw – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757 (in ontwikkeling), is gepubliceerd, zal een verdere herziening plaatsvinden.

Thermostatische rookgasafvoer

Tegenwoordig is alles feilloos in te stellen en monitoren met slimme regeltechniek. Debiet onder controle krijgen? Daar hebben we een ...

Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer herzien

Deel 60 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties – Sectie uitmondingen’ is herzien. Hierin staan aanwijzingen voor goede werking, ...

Norm voor rookgasafvoer gepubliceerd

De norm voor grotere gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is gepubliceerd. De norm wordt op termijn aangewezen door het Bouwbesluit 2012 ...

Nefit Bosch introduceert universele adapter voor rookgasafvoer

Als eerste cv-producent introduceert Nefit Bosch een universele rookgasafvoer/luchttoevoer adapter voor zijn HR-toestellen. Met de nieuwe, gepatenteerde adapter zijn de ...