De norm voor grotere gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is gepubliceerd. De norm wordt op termijn aangewezen door het Bouwbesluit 2012 en het Bbl. NEN 2757-2 betreft bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde.

Het Bouwbesluit 2012 (wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)) stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. Deel 1 betreft de installaties tot 130 KW. In deze uitgave zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
•             Hoofdstuk 1 (onderwerp en toepassingsgebied) is herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
•             De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer met ventilator, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
•             Het begrip 'hinder' is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt.
•             Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
•             Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
•             De uitleg van de alternatieve methode volgens het Gaussisch pluimmodel (nu in bijlage C) is aangevuld met extra voorbeelden.
•             De bijlagen A, C, D, E, G.7, I en J uit NEN 2757-2:2006 zijn vervallen.

Gasinstallaties
Naast NEN 2757-2 en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat de NPR 3378-serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normenserie en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geven toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen is een aparte praktijkrichtlijn (NPR 2758) in voorbereiding.

NIEUW – Remeha Avanta Ace.

Op zoek naar een cv-ketel waarmee je kosten en tijd bespaart? Kies dan voor de Avanta Ace. Veel onderdelen worden ...

Nefit Bosch introduceert universele adapter voor rookgasafvoer

Als eerste cv-producent introduceert Nefit Bosch een universele rookgasafvoer/luchttoevoer adapter voor zijn HR-toestellen. Met de nieuwe, gepatenteerde adapter zijn de ...

Installateur als adviseur

‘Van (aard)gas los’ wordt niet meer als doel gezien maar als een middel. Zo ontstaat er ruimte voor meer oplossingen, ...

Ontspanning op het dak

Op het dak van een modern gebouw komen vaak veel verschillende installaties bij elkaar. Om problemen te voorkomen moeten deze ...