Deel 60 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties – Sectie uitmondingen’ is herzien. Hierin staan aanwijzingen voor goede werking, hinderafstand en verdunningsafstand van rookgasafvoeren van installaties die op gas worden gestookt. Dit deel specificeert de plaats van de uitmonding van rookgasafvoersystemen zodat het toestel en de voorziening voor rookgasafvoer goed werken en hinder door rookgas wordt voorkomen. In het bijzonder geldt dat de plekken waar ventilatielucht langs gaat, niet door rookgas worden verontreinigd.

Deel 60 wordt toegepast bij nieuwe rookgasafvoersystemen en bij systemen die worden gewijzigd en is bovendien van toepassing op toestellen die zijn aangesloten op zowel een individuele als een collectieve rookgasafvoer.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie uit 2015 zijn:

  • NPR 3378-60 (hinder) en NPR 3378-61 (goede werking) zijn samengevoegd tot één deel. Deel 61 wordt daarmee ingetrokken.
    • Een uitmonding onder een balkon die doorloopt tot de voorzijde van een balkon, is niet meer toegestaan.
    •             De tekst is op een aantal punten verduidelijkt.
    •             Er is rekening gehouden met het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
    •             Verwijzingen naar NEN 2757-1 en NEN 2757-2 zijn geactualiseerd.

Alle delen van de serie NPR 3378 horen bij de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen, zoals deel 60, geven een toelichting op en voorbeelden van rookgasafvoersystemen voor installaties die op gas worden gestookt. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen wordt binnenkort een aparte praktijkrichtlijn, NPR 2758, gepubliceerd.

Norm voor rookgasafvoer gepubliceerd

De norm voor grotere gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is gepubliceerd. De norm wordt op termijn aangewezen door het Bouwbesluit 2012 ...

Nefit Bosch introduceert universele adapter voor rookgasafvoer

Als eerste cv-producent introduceert Nefit Bosch een universele rookgasafvoer/luchttoevoer adapter voor zijn HR-toestellen. Met de nieuwe, gepatenteerde adapter zijn de ...

Duurzaam rookgasafvoersystemen aanleggen

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...

Richtlijnen rookgasafvoer voor niet-gasgestookte installaties

NEN heeft twee praktijkrichtlijnen voor rookgasafvoersystemen, NPR 2758 en NPR 2759, ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2021 ...