Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

De nieuwe NTR 5076 ‘Installatiegeluid in woningen en woongebouwen’ voorkomt geluidhinder door installaties. NTR 5076, een uitgave van NEN en ISSO, beschrijft onder meer installatie- en bouwtechnische factoren en maatregelen. Aan de hand van de NTR voldoet de gebruiker aan Bouwbesluit 2012.

De meeste woningen en woongebouwen die sinds circa 1990 zijn gebouwd, hebben geen collectieve installaties meer. Een eigen installatie verlangt echter specifieke maatregelen om geluidhinder te voorkomen of te beperken. NTR 5076 wijst de factoren aan die geluid veroorzaken en de te treffen maatregelen. De uitgave richt zich specifiek op ventilatiesystemen, installaties voor toe- en afvoer van water en installaties voor ruimteverwarming en bereiding van warm tapwater.

Om verschillende redenen is deze NTR verschenen, onder meer vanwege klachten over geluidhinder van ventilatiesystemen die bijvoorbeeld niet goed ingeregeld zijn. Hierdoor worden de systemen vaak niet goed gebruikt of uitgezet en dat kan vervolgens leiden tot een ongezond binnenmilieu. Daarnaast stelt het Bouwbesluit voortaan ook geluideisen aan installaties van particuliere woningen en woongebouwen. De installatiesector kan geluidhinder voorkomen dankzij deze nieuwe kennis op het gebied van installaties en bouwmethoden.

Er is nu meer kennis over de geluidsoverdracht bij schachten en standleidingen en over het voorkomen van waterslag. Dat heeft onder meer geleid tot het computerrekeningprogramma SoundSpotSIM Plus. De NTR 5076 geeft aanwijzingen om met dit programma dit type leidingsystemen en schachten te ontwerpen. Met de SoundSpotSIM Plus is het geluid van riolering en standleiding beter te voorspellen. NTR 5076 richt zich ook op nieuwe ontwikkelingen, zoals liftmachines in liftschachten, energie neutrale warmtepompen voor verwarming en warm tapwater en zware woning scheidende constructies.

NTR 5076 ‘Installatiegeluid in woningen en woongebouwen’ is voor € 65, – (excl. verzendkosten en btw) te bestellen via de winkel op www.isso.nl. De digitale versie is te raadplegen met een abonnement op www.isso-digitaal.nl, de digitale bibliotheek van ISSO.