Drie normen voor eisen en beproevingsmethoden op het gebied kunststofleidingsystemen van slagvast polyvinylchloride (PVC) voor gasvoorziening zijn herzien en onlangs gepubliceerd. Het gaat om NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232.

NEN 7230 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden, NEN 7231 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden’ en NEN 7232 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden’ hebben tot doel om tot een eenduidige werkwijze te komen in zowel gebruik, als kwaliteitsbeoordeling van kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening.

Wijzigingen
De herzieningen vervangen de versies uit 2011. De normen zijn op een aantal punten aangepast om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. De normatieve verwijzingen, termen en definities, en verwijzing naar wet- en regelgeving zijn geactualiseerd.
Na publicatie van NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232 is NEN 7240 'Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden' ingetrokken omdat de scope van deze norm overeenkomt met de scope van NEN-ISO 17885 ‘Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken voor drukleidingsystemen - Specificaties'.

Herziene norm voor de algemene installatiepraktijk gepubliceerd

NEN 4010 is herzien. Dit is de norm met eisen voor de algemene installatiepraktijk van laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld ...
Verder Lezen

Norm voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Tot ...
Verder Lezen

NEN test norm voor installaties leidingwater in digitale vorm

NEN wil haar normen in een digitale vorm aanleveren, zodat de gebruiker deze makkelijker kan toepassen. Als experiment wordt de ...
Verder Lezen

Normen beproeven slagvaste PVC-leidingen voor gas gepubliceerd

NEN heeft drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden voor kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening. De ontwerpnormen zijn NEN ...
Verder Lezen