NEN heeft drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden voor kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening. De ontwerpnormen zijn NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232. Deze reeks normen heeft tot doel om tot een eenduidige werkwijze te komen in zowel gebruik als kwaliteitsbeoordeling van deze kunststofleidingsystemen.

De herzieningen vervangen de versies uit 2011. De normen zijn op een aantal punten aangepast om een betere aansluiting op de huidige praktijk te krijgen. De normatieve verwijzingen, termen en definities, en verwijzing naar wet- en regelgeving zijn geactualiseerd. Na publicatie van deze reeks wordt NEN 7240 'Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden' waarschijnlijk ingetrokken. De reden hiervoor is omdat de scope van NEN 7240 overeenkomt met de scope van NEN-ISO 17885 ‘Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken voor drukleidingsystemen - Specificaties'.

Op onze nieuwsbrief abonneren