NEN 4010 is herzien. Dit is de norm met eisen voor de algemene installatiepraktijk van laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld voor alle ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk, is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Toevoegingen NEN 4010
NEN 4010 is uitgebreid met:
•             bouw- en sloopterreinen
•             campings
•             medisch gebruikte ruimten
•             afstemming van elektrisch materieel
•             inspecties

Status van NEN 4010
Door NEN 4010 toe te passen voldoet de elektrische installatie aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit over de voorzieningen voor elektriciteit die gelden uit het oogpunt van veiligheid voor de gebruiksfuncties van gebieden en ruimten. Dat geldt alleen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.

Kabinet versterkt onderzoek naar energietransitie

Het kabinet maakt €18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan ...
Verder Lezen

Nieuwe overgangen voor gesloten installaties

Viega introduceert drie nieuwe overgangen van het Megapress S XL- naar het Prestabo XL-leidingsysteem. De nieuwe overgangen worden geleverd in ...
Verder Lezen

NEN publiceert norm voor algemene installatiepraktijk

Voor het eerst sinds het bestaan van NEN 1010, dé norm voor elektrotechnische installaties, verschijnt een norm voor de meest ...
Verder Lezen

“Maak vlamboogbeveiliging standaard onderdeel van de installatie”

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 151 secondenIn meer dan een kwart van de gevallen is de elektrische installatie de ...
Verder Lezen