Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

logo-NESCC2015-DEF-RMRTjan15

Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres staat samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. Het congres vindt plaats in Amsterdam RAI.

Alle bedrijven moeten energie gaan besparen, anders worden de doelstellingen van het Energieakkoord niet gehaald. Een van de manieren om als opdrachtgever tot energiebesparing te komen is om een partij te betrekken die een energiedienst kan leveren. Als je gegarandeerde energiebesparing wilt afnemen, is het belangrijk dit in een energieprestatiecontract vast te leggen. Energiebesparing is business, als je er maar met een bepaalde tijdshorizon naar kijkt. Afgezien van steeds scherpere wet- en regelgeving is het dus bedrijfseconomisch gezien onverstandig hier kansen te laten liggen.

Energy Performance Contracting vereist een andere manier van werken, zowel bij de uitvoerder als bij de opdrachtgever. Zo moet de uitvoerende partij zijn businessmodel wijzigen om een Energy Service Company (ESCo) te worden. Voor de opdrachtgever geldt dat eveneens voor zijn manier van opdrachtverlening. Beide partijen moeten met een andere houding en ander gedrag de samenwerking aangaan, gericht op het verduurzamen van de gebouwen en gebieden.

Het wijzigen in het opdrachtgeverschap naar prestatiecontracten en opdrachtnemerschap naar prestatie-indicatoren en hoe je daarbij zou kunnen samenwerken, moet daarom samen tussen partijen beter ontwikkeld worden.

Tijdens het Nationale ESCo Congres 2015 staat die samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. Energie-efficiëntie realiseren gaat niet in je eentje, daarom is het vereist dat partijen in duo’s komen. Bijvoorbeeld een facilitair manager met een installateur of een gebouwbeheerder met een energieadviseur. Because… it takes 2 to tango!

Voor meer informatie: www.escocongres.nl