Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 108 seconden

Op 1 januari 2016 denkt de installatiebranche klaar te zijn om volwaardig te werken met het BouwInformatie Model (BIM). Om deze doelstelling waar te maken, heeft de sector tijdens een branche-brede bijeenkomst in Bunnik op woensdag 11 februari jl. een aantal BIM-ambassadeurs benoemd. Zij gaan aan de slag om de uitbreiding van de ETIM-classificatiestandaard met reken- en tekenmodules te promoten. Met de uitbreiding van ETIM wordt het mogelijk om 3D-productinformatie tussen bouwpartners en tussen diverse softwareplatforms uit te wisselen. De benoemde BIM-ambassadeurs zijn opinieleiders binnen de installatiebranche die beschikken over grote inhoudelijke kennis én over een relevant netwerk. De ambassadeurs, die een officieel certificaat ontvingen, zijn directeuren van grote installatiebedrijven en fabrikanten en vertegenwoordigers van kennisinstituten, zoals ISSO en TVVL.

Volwaardig ‘bimmen’

BIM-programmamanager Jan Al van Uneto-VNI: “We hebben nu bijna 40 ambassadeurs die de voordelen en het belang van het project ETIM Reken- en Tekenmodules (ETIM RT) gaan promoten. Dankzij hun inzet wordt de doelstelling van het project gehaald: de installatiebranche klaarstomen om begin volgend jaar volwaardig te kunnen bimmen.”

Volgens Al loopt de installatiebranche met de ontwikkeling van BIM voor op de bouw. “Het wordt nu tijd dat ook de bouw vaart gaat maken met het vastleggen van bouwcomponenten. Want werken met een BIM kun je niet alleen. Om integraal te kunnen bouwen, moeten álle bouwpartners hun verantwoordelijkheid nemen.”

Uniforme taal

Dankzij de uitkomsten van het ETIM RT-project spreekt straks de hele installatieketen dezelfde taal en dat is noodzakelijk om als partners in een BIM-project samen te werken. Al: “De weergave van objecten in 3D wordt beter, omdat de parameters van ETIM-RT uniform zijn. Er is bijvoorbeeld geen misverstand meer waar het nulpunt zit en dat voorkomt fouten. Misverstanden over maatvoering en aansluiting behoren daarmee tot het verleden. Dit levert alle betrokken partijen voordeel op: faalkostenreductie, bevordering van ketenintegratie en effectief asset-management. Doordat de fabrikant reken- en tekenparameters aan producten toevoegt, hoeven fabrikanten en installateurs zelf geen 3D-objecten uit te werken. En dat scheelt aanzienlijk in de kosten.”

Het project ETIM-RT is begin 2014 jaar van start gegaan. Installateurs en industrie besloten toen om de ETIM-classificatiestandaard uit te breiden met reken- en tekenmodules. Inmiddels is circa 50% van de productmodellen uitgewerkt voor rekenen en tekenen.