Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 73 seconden

stadsverwarmingDe energieprestatie voor stadsverwarming is te berekenen met NEN 7120 ‘Energieprestatie voor gebouwen’ (EPG) en NVN 7125 ‘Energieprestatie Maatregelen voor Gebieden’ (EMG). De grondslag hiervoor wordt echter gewijzigd: er komt een gewijzigde Europese norm voor de bepaling van de energieprestatie van stadsverwarming en -koeling (EN 15316-4-5). Tot begin maart 2015 kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden commentaar indienen op het normontwerp.

EN 15316-4-5 ‘Heating systems and water based cooling systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4-5: District heating and cooling’ betreft alle soorten van stadsverwarming en -koeling, watergedragen of met andere energiedragers. Met de norm kan de primaire energiefactor worden berekend, maar ook het aandeel hernieuwbare energie. Dit is belangrijk aangezien alle gebouwen straks bijna-energieneutraal (BENG) moeten zijn.

Met de Nederlandse normen is het lastig om geneste netten of nieuwe aanvullingen op bestaande netten te berekenen. In het Europese normontwerp wordt de uitkomst van het ene net als input in het andere net genomen. NEN adviseert belanghebbenden de tabelwaarden in annex B kritisch door te nemen. Met name de rendementen.

Belanghebbenden kunnen tot begin maart 2015 commentaar indienen op het voorstel via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt in de normcommissie 351 074 25 ‘Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing’ besproken en in de Europese Technische Commissie ingebracht voor verwerking. Als de commentaren uit heel Europa zijn verwerkt, gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de norm in 2016 gepubliceerd. NVN 7125 zal dan hierop moeten worden aangepast.

Voor meer informatie: www.nen.nl