Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 181 seconden

Hoofdkantoor Unica te Hoevelaken_bovenafUnica, de grootste zelfstandige technisch dienstverlener van ons land, heeft over het jaar 2014 een nettowinst  geboekt van € 2,4 miljoen bij een omzet van € 262 miljoen, een omzetgroei van 11% (2013: een verlies van € 1,3 miljoen bij een omzet van € 235 miljoen). Ondanks de moeilijke utiliteitsmarkt liet Unica een groei in winst en omzet zien. Unica kijkt positief naar de toekomst en verwacht voor 2015 een verdere  groei in omzet en rendement. Daarnaast kijkt het bedrijf nadrukkelijk naar interessante mogelijkheden om via kleinschalige overnames onder andere haar dienstverlening op het gebied van energiemanagement en het intelligenter maken van gebouwen te verbeteren.

In 2014 lag voor Unica de focus op het vergroten van de commerciële slagkracht en efficiency. Met de reorganisatie die in 2013 werd doorgevoerd maakte Unica de beweging naar een strakkere organisatie rond de drie pijlers: technisch beheer, projectenbedrijf en gespecialiseerde bedrijven. Deze nieuwe structuur leidde onder meer tot een betere financiële sturing op de performance van de veertien vestigingen. Het operationele resultaat (EBITDA) groeide aanzienlijk van € 0,8 miljoen naar € 5,1 miljoen.

Het grootste onderdeel van Unica, het technisch beheer van gebouwen en installaties, groeide in 2014 met 20% tot een omzetniveau van € 112 miljoen. Minder positief was de geringe margeverbetering die kon worden gerealiseerd. Unica wil in de toekomst bij dit onderdeel meer profiteren van haar onderscheidende positionering in duurzame en intelligente installaties, waarbij de toepassing van ICT steeds belangrijker is. Unica denkt met meer sturing op ‘operational excellence’ haar klantgerichtheid en marge nog te kunnen verhogen

Het op een na grootste onderdeel, het projectenbedrijf, liet een geringe omzetdaling zien tot € 76 miljoen. Het projectenbedrijf, waarbij nieuwe technische installaties worden aangelegd, opereert in een markt waar de prijsniveau’s nog steeds onder druk staan. Vooral in de aanbestedingsmarkt zijn de marges klein en de risico’s groot, reden voor Unica om zeer zorgvuldig te zijn bij het aannemen van dergelijke projecten. Dit heeft logischerwijs geresulteerd in het lagere omzetniveau op dit onderdeel.

De snelste groei lieten de gespecialiseerde bedrijven van Unica zien (Unica Schutte ICT, Regel Partners, Automatic Sprinkler, Fastcom, Ecopower, Regeltechniek, Security, Industrial Projects en Networks & Services). Zij realiseerden een stijging van de omzet met ruim 30% tot € 73 miljoen. De snelste groei realiseerde Fastcom, dat zich richt op technische installaties en de bouw van datacenters. Alle gespecialiseerde bedrijven leveren naast de redelijk tot goede financiële resultaten ook een belangrijke bijdrage aan de positie van Unica als integraal dienstverlener.

Unica is goed gepositioneerd om te profiteren van doorzettend herstel in de markt en zit dicht op de door haar nagestreefde optimale omzetverdeling van 40% technisch beheer, 30% projectenbedrijf en 30% gespecialiseerde bedrijven.

Unica verwacht dat de omzet een verdere groei zal laten zien en dat de verbetering in het rendement de groei in omzet zal overstijgen. Voor het huidige aantal van 1.540 werknemers wordt door de groei van de activiteiten een lichte groei voorzien. Voorts kijkt Unica nadrukkelijk naar mogelijkheden om via kleinschalige overnames haar positie in de energiemarkt en industrie te versterken en tevens op het gebied van steeds intelligenter wordende gebouwen.

De positieve signalen rond de groei in het consumenten- en ondernemersvertrouwen kunnen zorgen voor een nieuwe impuls voor de verdere verduurzaming van gebouwen. Op dit terrein is Unica perfect toegerust om een belangrijke rol in de duurzamere technische installaties van gebouwen te spelen. Dit zelfde geldt voor de invloed van ICT, die een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de installatiemarkt. Unica heeft deze kennis verankerd in verschillende onderdelen van de organisatie zoals Unica Schutte ICT, Regel Partners en Networks & Services. Al met al denkt Unica haar marktpositie als geïntegreerde technisch dienstverlener op het gebied van veiligheid, comfort, communicatie en duurzaamheid in 2015 verder te kunnen uitbouwen.

Voor meer informatie: www.unica.nl