Tag Archives: jaarcijfers

Facilicom boekt in 2015 ruim 10% groei maar minder winst

Gepubliceerd op

In 2015 zag facilitaire dienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam de geconsolideerde concernomzet significant groeien. Daarmee behaalde het familiebedrijf een recordomzet. De geconsolideerde omzet bedroeg in 2015 1.150 miljoen euro, tegen 1.030 miljoen euro in 2014. De nettowinst van het concern daalde echter wel door onder meer incidentele verliezen in bouw- en installatieprojecten en het faillissement van een van de grote opdrachtgevers namelijk V&D.
De facilitaire markten blijven over het algemeen krimpen in volume. Facilicom ziet echter ook nieuwe kansen. “We zien dat in moderne kantoren hogere eisen worden gesteld aan facilitaire dienstverlening op het gebied van flexibiliteit, hospitality en beleving. Facilicom speelt op verschillende manieren in op deze marktontwikkelingen”, vertelt Hans Gennissen, president directeur Facilicom Services Group.
Het klantgerichtheidsprogramma dat door het hele concern is uitgerold heeft ertoe geleid dat klantgerichtheid veel sterker in de genen is verankerd, zegt Gennissen. “Daarmee zijn onze scores op gebied van klanttevredenheid fors gestegen, klanten ervaren bovendien echt een verandering bij ons management. Hiermee stijgt ook de retentie, en dat is cruciaal voor onze marktpositie.”
Facilicom heeft in 2015 haar positie verder uitgebouwd met de samenvoeging van Facilicom Facility Solutions en Breijer Bouw & Installatie tot één totaal integraal bedrijf: Facilicom Solutions. “In 2016 wordt deze fusie verder geïmplementeerd en gaan klanten profiteren van de voordelen die een integrale organisatie biedt: naadloze dienstverlening gericht op de klantorganisatie in plaats van op de interne structuur van de leverancier. Ook in België krijgt deze manier van werken steeds meer vorm”, vervolgt Hans Gennissen.

Unica, de grootste zelfstandige technisch dienstverlener van ons land, heeft over het jaar 2014 een nettowinst  geboekt van € 2,4 miljoen bij een omzet van € 262 miljoen, een omzetgroei van 11% (2013: een verlies van € 1,3 miljoen bij een omzet van € 235 miljoen). Ondanks de moeilijke utiliteitsmarkt liet Unica een groei in winst en omzet zien. Unica kijkt positief naar de toekomst en verwacht voor 2015 een verdere  groei in omzet en rendement. Daarnaast kijkt het bedrijf nadrukkelijk naar interessante mogelijkheden om via kleinschalige overnames onder andere haar dienstverlening op het gebied van energiemanagement en het intelligenter maken van gebouwen te verbeteren.