Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 66 seconden

Op 3 februari 2015 heeft de Geberit groep bekend gemaakt dat aan alle voorwaarden voor de overname van de Sanitec Groep is voldaan. Als eerste stap binnen het integratieproces is besloten om Menno Portengen tot Algemeen Directeur van de nieuwe gecombineerde verkooporganisatie van Geberit en Sphinx in Nederland te benoemen. Met ingang van 7 april dit jaar zal Menno Portengen deze functie officieel gaan bekleden. Tot deze datum blijft het huidige managementteam alle lopende zaken behartigen.

Geberit wil Reginald Thal bedanken voor zijn grote inzet voor Sphinx in de afgelopen jaren en is verheugd dat hij zich bereid heeft getoond zijn ruime ervaring in te brengen tijdens de integratie van beide ondernemingen.

Op 7 april van dit jaar zal ook het nieuwe managementteam van de gecombineerde verkooporganisatie gepresenteerd en operationeel worden. Vooralsnog zullen er met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken geen veranderingen doorgevoerd worden en concentreren beide ondernemingen zich op continuering van de dagelijkse werkzaamheden. Wanneer er in de toekomst substantiële wijzigingen in de verantwoordelijkheden van beide bedrijven doorgevoerd worden, zullen de betrokken partners daarover direct en zonder uitstel worden geïnformeerd.

Bij de voorbereiding van de volgende stappen in het integratieproces zullen continuïteit in de zakelijke betrekkingen en een ononderbroken voortzetting van de levering van producten en diensten de hoogste prioriteit genieten.

Voor meer informatie: www.geberit.nl