Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 122 seconden

Prinsjesdag bracht goed nieuws voor collectieven die duurzame elektriciteit willen opwekken met elkaar. De korting op energiebelasting voor collectieven, ook bekend als ‘de postcoderoosregeling’, wordt nu 9 cent per kWh in plaats van 7,5 cent. Dit is goed nieuws voor de talloze coöperaties en VVE-en die zonder dak toch eigen stroom willen opwekken met elkaar. Een hele verbetering vindt Holland Solar, omdat nu veel meer van die initiatieven kunnen slagen. Holland Solar verwacht veel animo in de samenleving voor de regeling. “Collectieven van burgers en ondernemers willen graag zelf investeren in een groene toekomst, dus het is slim van de regering dit te honoreren”, stelt Holland Solar.

In de praktijk bleek dat de eerder vastgestelde 7,5 cent korting onvoldoende soelaas bood: initiatieven van collectieven kwamen te weinig van de grond door de complexiteit en de lage financiële slagingskans. De regeling was bedoeld als inlossing van een coalitieafspraak: er zou een mogelijkheid gaan komen voor zelf energie opwekken voor burgers en ondernemers zonder eigen dak. Nu de totale korting, inclusief BTW, bijna 11 cent per kWh bedraagt, biedt dit veel betere uitgangspunten voor de projecten die al klaar staan.

Deze aanpassing gaat vanaf 2016 in. Holland Solar zal pleiten voor een snellere invoering, via De Duurzame Energie koepel, zodat die wachtende initiatieven van start kunnen. De Duurzame Energie Koepel is medeondertekenaar van het energieakkoord en maakt deel uit van de borgingscommissie onder leiding van Ed Nijpels. De aanpassing naar 9 cent per kWh is na inspanning van De Duurzame Energie Koepel, in samenwerking met ODE Decentraal en Holland Solar, tot stand gekomen. In een eerdere fase waren al andere aanpassingen gedaan om de regeling te verbeteren, zoals het vervallen van de plicht voor een tweede aansluiting, het openstellen voor de regeling voor het MKB en het vervallen van de dubbele BTW.

Holland Solar zal de ontwikkeling van de regeling goed in de gaten houden, en trekt daarin samen op met ODE Decentraal en Hier Opgewekt. Holland Solar: “Er kan nog veel zonnestroom en zonnewarmte opgewekt worden via de Nederlandse daken en op en rond civiele werken, met de juiste inzet van overheid en bedrijfsleven. In het energieakkoord rekent men op 21 PJ zonne-energie in 2020, maar groei is mogelijk tot zeker 300 PJ of zelfs meer. Nederland gaat nog heel veel zonlicht oogsten, hebben we onlangs naar buiten gebracht in ons nieuwste rapport”.

Voor meer informatie: Rapport Ruimte voor zonne-energie in Nederland 2020-2050 http://www.hollandsolar.nl/publicaties-pagina1-a302-rapport-hollands-solar—ruimte-voor-zonne-energie-in-nederland-2020-2050.html#.VfqKA5dtbOQ