Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

Schilderwerk is de klus die de komende twee jaar het meest uitgevoerd zal worden door corporaties. Het vervangen van de cv-ketel staat bij een minder groot aandeel woningen op de planning maar bekleedt toch de nummer-2 positie. Keukens, tegels en sanitair maken de top-5 klussen door corporaties compleet. Dit blijkt uit Corporatiesector in Beeld van BouwKennis waarin onder andere de renovatieplannen van corporaties in kaart worden gebracht.

Elke editie wordt corporaties ook gevraagd naar de belangrijkste reden achter de renovatieplannen. De achterliggende gedachten zijn divers, van noodzakelijk onderhoud tot het vergroten van woningen. Het verbeteren van de duurzaamheid is echter al twee metingen op rij de meest genoemde reden voor renovaties. Op het gebied van verduurzaming ligt er voor corporaties dan ook al geruime tijd een flinke uitdaging. Hier is momenteel ook een aantal zeer concrete doelstellingen aan gekoppeld. Zo is in het Convenant Energiebesparing Huursector afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben. De vervanging van een cv-ketel kan hierbij een behoorlijke rol spelen.

Het percentage corporaties dat ‘verbeteren van het wooncomfort’ noemt als belangrijkste reden voor renovaties, is de afgelopen jaren afgenomen. Deze reden is in de meting van 2015 dan ook niet onder de twee meest genoemde drijfveren voor renovaties te vinden. Dit geldt echter wel voor ‘het verhogen van het rendement’. Deze reden wordt in 2015 door iets meer dan een op de vijf corporaties genoemd.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl