Tag Archives: energielabel

Bijna driekwart verkochte woningen heeft energielabel bij verkoop

Gepubliceerd op

Marktonderzoekbureau Calcasa onderzocht in hoeverre woningen, sinds de invoering van het vereenvoudigde energielabel in januari 2015, een geregistreerd label hebben bij verkoop. Hierbij is onderscheid gemaakt naar woningtype, bouwjaar en prijsklasse. Van de 7,6 miljoen woningen in Nederland hebben 2,9 miljoen een geregistreerd energielabel. Van deze geregistreerde labels zijn er de afgelopen 15 maanden 166 duizend verkocht. 27% van deze verkochte woningen heeft een C-label. Gemiddeld over alle maanden sinds januari 2015, heeft 74% van de verkochte woningen een geldig en geregistreerd label bij verkoop. Het aandeel geregistreerde en gelabelde woningen loopt wel op sinds het verplicht stellen met als sanctie bij uitblijven een boete voor de verkoper. In januari 2015 waren 55% van de verkochte woningen voorzien van een geldig gecertificeerd label. In maart 2016 is dit aandeel opgelopen naar 82%.

‘Betrouwbaarheid energielabel onvoldoende gewaarborgd’

Gepubliceerd op

De betrouwbaarheid van het nieuwe energielabel is onvoldoende gewaarborgd en de effectiviteit ervan is vooralsnog gering. Uit een enquête die de Rekenkamer onder huiseigenaren heeft gehouden blijkt dat het effect van het nieuwe energielabel vooralsnog gering is: ‘het label biedt huiseigenaren weinig inzicht in de energiezuinigheid van een woning. En het label zet huiseigenaren niet aan tot het treffen van extra energiebesparende maatregelen.’ De Kamer beveelt de minister voor Wonen en Rijksdienst aan om maatregelen te treffen waarmee de betrouwbaarheid van het energielabel wordt verbeterd. Dit zou kunnen door: meer dan tien toetspunten te kiezen; het aantal maatregelen waarvoor woningeigenaren bewijsmateriaal moeten aanleveren te vergroten; en beter toezicht te houden op de afgegeven energielabels en de onderliggende bewijzen.

Sinds deze maand kans op boete voor utiliteitsgebouw zonder energielabel

Gepubliceerd op

Vanaf 1 januari 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, winkels e.a.). Maar pas vanaf mei 2016 treedt de ILT handhavend op en gaat ze over tot het daadwerkelijk opleggen van bestuurlijke boetes. Zo’n boete kan oplopen tot maximaal €20.250.

‘Slecht geïsoleerde huizen scoren relatief goed op stookkosten’

Gepubliceerd op

Een alleenstaande oudere in een huis met energielabel G blijkt soms minder energie te gebruiken dan een gezin met kinderen in een woning met label A. Sterker, de meeste gebruikers van oude, slecht geïsoleerde huizen scoren relatief goed als het gaat om stookkosten. Dit is één van de verrassende uitkomsten van een onderzoek dat Daša Majcen uitvoerde, waarop zij vandaag zal promoveren. “Huizen zijn in theorie prima energieneutraal te maken, maar in de praktijk gooien bewoners vaak roet in het eten”, stelt de kersverse promovendus Daša Majcen. Energielabels krijgen pas betekenis wanneer ze worden gekoppeld aan verbruiksgegevens. Zij pleit daarom voor meer bewustmaking van bewoners. “Labels vergelijken alleen de thermische waarde van verschillende soorten woningen met elkaar. Daarbij worden het gebruik en de gezinssamenstelling als vaststaande gegevens gezien. Maar daarvan is natuurlijk geen sprake.”

Schilderwerk is de klus die de komende twee jaar het meest uitgevoerd zal worden door corporaties. Het vervangen van de cv-ketel staat bij een minder groot aandeel woningen op de planning maar bekleedt toch de nummer-2 positie. Keukens, tegels en sanitair maken de top-5 klussen door corporaties compleet. Dit blijkt uit Corporatiesector in Beeld van BouwKennis waarin onder andere de renovatieplannen van corporaties in kaart worden gebracht.

Vier brancheorganisaties verenigd in het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw zijn verontwaardigd over de gang van zaken bij het energielabel. Sinds 1 januari van dit jaar zijn ontwikkelaars en bouwers wettelijk verplicht om bij de oplevering van een nieuwbouwwoning een energielabel te overhandigen aan de koper. Ondanks herhaalde aanmaningen vanuit de bouw en kritische vragen vanuit de Tweede Kamer is het nog steeds niet mogelijk om bij oplevering een energielabel voor een nieuwbouwwoning te verkrijgen. Dit komt volgens de vier verenigingen doordat het ministerie van BZK de procedure niet op orde heeft.