Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 169 seconden

OTIB organiseerde onlangs met Uneto-VNI en IPV Training & Advies een bijeenkomst voor de topondernemers in de technische installatiebranche. Centraal in deze ‘koplopersbijeenkomst’ stonden de mogelijke (nieuwe) rollen die ondernemers in de branche op zich kunnen nemen. Vier ondernemers uit de branche beschreven hun toekomstrol en zetten daarmee de toon voor het debat. Op www.trendfiles.otib.nl zijn de meningen terug te vinden van de topondernemers en verschillende wetenschappers die naar de toekomstige rollen van de branche kijken.

Branchevereniging Uneto-VNI en OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf,  maken zich hard voor het versterken van zowel de weerbaarheid als de toekomstbestendigheid van de technische installatiebranche. Met dit doel voor ogen werd op 22 november een bijeenkomst voor koplopers uit de branche georganiseerd. De blik richtte zich daarbij op de toekomst van de branche, op de individuele bedrijven en op de doorwerking van nieuwe kansen, keuzes en uitdagingen op de werkvloer. Topondernemers vertelden over de kansen die zij in en voor de branche zien, de visie die zij hierop hebben ontwikkeld en hoe zij het traject van visie naar werkvloer inrichten. In kleinere groepen werd van gedachten gewisseld over kansen en dilemma’s met betrekking tot de toekomst. De trendscenario’s van OTIB, die vier windrichtingen schetsen voor de rol van de installatiebedrijven in de toekomst, speelden hierbij een rol.

Op initiatief van OTIB heeft een scenariobouwteam in en om de installatiebranche een beschrijving gemaakt van het installatiebedrijf van de toekomst. Dit proces heeft geleid tot vier profielen waarin elk bedrijf op zijn eigen manier een toegevoegde waarde aan de keten levert. In de eerder verschenen publicatie Richting Toekomst gaven hoogleraren al hun visie op de typeringen van bedrijven in de toekomst: de Integrator, de Creator, de Assembler en de Operator/Provider. Zij waren het met elkaar eens: installatiebedrijven moeten snel aan de slag met het bepalen van hun toegevoegde waarde en moeten daarbij kritisch kijken naar hun huidige businessmodel. Een korte omschrijving van deze rollen:

-De Integrator ziet zijn klant als partner en vertaalt de wens van de klant naar een functioneel ontwerp. Hij investeert in kennis en netwerkpartners.
-De Creator investeert in R&D om productleider te zijn. Hij ontwikkelt, produceert en vermarkt intelligente bouwstenen en deeloplossingen.
-De Assembler realiseert projecten door een het assemblageproces zo efficiënt mogelijk in te richten.
-De Operator waarborgt de functionaliteit door monitoring, beheer en onderhoud.

Ondernemers Evert Lemmen (Strukton Worksphere), Jaap Hazeleger (BAM Bouw en Techniek), Henk Willem van Dorp (Van Dorp Installaties) en Henny de Haas (Hoppenbrouwers Techniek) schetsten tijdens de koplopersbijeenkomst welke rollen zij voor hun bedrijf weggelegd zien. In een nieuwe serie Trendfiles Talks op www.trendfiles.otib.nl/richting-toekomst/richting-toekomst gaan zij uitgebreid op hun visies in.

Uneto-VNI en OTIB willen samen met de koplopers in de technische installatiebranche blijven nadenken over de toekomstbestendigheid van installatiebedrijven. Wat is er nodig om nieuw vakmanschap te stimuleren? Welke gezamenlijke inzichten kunnen toegang bieden tot andere en nieuwe markten? Op welke wijze kunnen nieuwe technieken bijdragen aan een beter economisch en maatschappelijk perspectief? Hoe ontwikkelen de branchebedrijven meer trots? En vooral: op welke wijze kunnen Uneto-VNI en OTIB de bedrijven ondersteunen op hun weg naar de toekomst?

Om bedrijven te informeren en te inspireren én om samen met de koplopers te bouwen aan de toekomst heeft Uneto-VNI een speciale webpagina ingericht: www.uneto-vni.nl/richting-toekomst.

[related_post themes=”text”]