Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 80 seconden

Waterleidingsprinkler uitreiking innovatieprijs 2015De Innovatieprijs Brandveiligheid 2015 gaat naar de waterleidingsprinkler, ontwikkelt door BAM Techniek – Fire Protection, Siron, TU-Delft, Brandweer Nederland en VSH Fittings B.V.. De jury heeft de genomineerden beoordeeld op de aspecten innovatie, integrale brandveiligheid en bruikbaarheid.  “Dit product is uniek in zijn soort binnen de Nederlandse markt, is breed toepasbaar, betaalbaar en zorgt voor een verhoging van de veiligheid. Deze ontwikkeling is een grote stap voorwaarts,” aldus de jury.

Twee weken eerder had de vakjury drie bedrijven genomineerd die tijdens het Nationaal Brandveiligheidsevenement 2015 in Utrecht hun innovatie mochten pitchen. De winnaar is uiteindelijk via een publieksstemming gekozen. De waterleidingsprinkler biedt volgens het juryrapport een concrete oplossing voor een veelbesproken vraagstuk en geeft extra bescherming aan bijvoorbeeld ouderen die langer zelfstandig blijven wonen.

De waterleidingsprinkler wordt door de gehele woning in de leidingen aan of in het plafond geïnstalleerd en aangesloten op het waterleidingnetwerk. Hierdoor zijn dure pompen niet nodig. Bij een beginnende brand springt de glazen bulb kapot en verspreidt het water zich over de brandhaard, waardoor de vluchttijd verlengd wordt. Alleen de sprinklers bij de brand activeren, zodat waterschade zoveel mogelijk blijft beperkt. Alles bij elkaar geeft dit systeem dus verminderde kans op lichamelijk letsel en materiële schade, tegen lagere installatiekosten.

De vakjury van de Innovatieprijs Brandveiligheid 2015 bestond uit dhr. Van Os van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevr. Peters van SBRCURnet, dhr. Sevenstern van Marsh Risk Consulting BV en dhr. Van Straalen van TNO.

De twee andere genomineerden waren NATER Gas & Vloeistofsystemen met de verhuisbare watermistunit en Hilti Nederland met de brandwerende manchet op rol.

Voor meer informatie: www.vhs.nl