Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 265 seconden

geno-vario_3000Door steeds modernere ontwerpen en constructies van verwarmingsinstallaties worden de warmtegeneratoren steeds gevoeliger voor hard en corrosief vulwater. Hogere vermogens en compactere warmtewisselaars leiden tot hogere oppervlaktetemperaturen en bouwen zo kalkafzetting op, die een goede warmteoverdracht reduceert en het goed functioneren kan belemmeren. Daarnaast zijn de materialen die bij deze constructies gebruikt worden, zoals aluminium of roestvrij staal, uiterst gevoelig voor sulfaten en chloriden wat corrosie teweeg brengt.

Om bovenstaande redenen geldt in Duitsland de VDI-norm 2035 voor de waterkwaliteit van CV-installaties. Doel hiervan is het voorkomen van kalkaanslag en schade door corrosie. Fabrikanten van verwarmingsinstallaties wijzen er op dat verwarmingswater aan de specificaties van de VDI-norm 2035 voldoet. Zo niet, dan vervalt in veel gevallen de garantie.

Wat veel Nederlanders nog niet weten, is dat CV-installaties in grote gebouwen zoals ziekenhuizen of universiteiten veel meer warmte opleveren bij een optimale waterkwaliteit. Als je nagaat dat bij 1 mm kalkaanslag op een warmtewisselaar het energieverbruik al met 10% toeneemt, kun je je voorstellen hoe groot de energiebesparing kan zijn als je kalk en corrosie voorkomt in de CV-installatie. Een optimale waterkwaliteit zorgt naast energiebesparing voor een langere levensduur en minder onderhoud. Investeren in optimale waterkwaliteit loont dus altijd!

VDI-norm 2035: Deutsche Gründlichkeit

Sinds december 2005 (wijziging van VDI-norm 2035 deel 1) moeten planner en installateur in Duitsland bij iedere installatie nagaan of de hardheid van de watervoorziening geschikt is voor het vullen van de verwarmingsinstallatie. Het resultaat van deze controle dient schriftelijk aan de aannemer / beheerder medegedeeld te worden. De beslissende factoren zijn het verwarmingsvermogen en de inhoud van de betreffende installatie:

707_130_GENO_therm_Armatur_Komfort_mit_Einwegkartusche

Totaal vermogen Waterhardheid in °dH bij <20l/kW kleinste boiler Waterhardheid in °dH bij >20l/kW<50l/kW kleinste boiler Waterhardheid in °dH bij >50l/kW kleinste boiler
in KW
<50kW Geen eis of 11,2°dH 0,11°dH
<16,8°dH
>50kW<200kW 11,2°dH 8,4°dH 0,11°dH
>200kw<600kW 8,4°dH 0,11°dH 0,11°dH
>600kW 0,11°dH 0,11°dH 0,11°dH

Deze grenswaarden worden belangrijker naarmate men zich ervan bewust is dat de meeste gebouwen in Nederland van „hard“ drinkwater (> 10 °dH) voorzien worden en dat eveneens, door de toepassing van vloer/wandverwarming of buffervoorraden in kleinere objecten, de inhoud van de betreffende installatie vergroot wordt. Daarnaast werd reeds door EnEV 2007 het gebruik van hernieuwbare energie in het kader van nieuwe (dus grotere hoeveelheden water) voorgeschreven, zodat bij een groot deel van de installaties de waterzuivering volgens VDI-norm 2035 uitgevoerd moet worden.

Met de inwerkingtreding van de VDI-norm 2035 deel 2 in augustus 2009, is voor de eerste keer in Duitsland een regeling ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor verwarmingswater getroffen. Vanaf dat moment is de beheerder van een installatie verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zijn verwarmingswater en dient hij deze kwaliteit regelmatig (tenminste eenmaal per jaar) te controleren (zie VDI-norm 2035 deel 2 nr. 4 in combinatie met nr. 8.3.3). Uit dit voor planner en installateur positief aspect, vloeien voor beiden echter nieuwe plichten.

VDI-norm 2035 deel 2 legt de verantwoordelijkheid voor het verwarmingswater bij de beheerder, maar gaat er eveneens direct van uit dat de beheerder, als leek, niet in staat is in zijn eentje aan deze verplichtingen te voldoen. Daarom worden de verplichting mede gedeeld door de planner en installateur, welke de beheerde dienen te voorzien van een passend advies ten aanzien van de betreffende locatie. Deze verplichting bestond al lang (VOB / C EN 12828), in het verleden werd hier echter geen rekening mee gehouden door planner noch installateur. Daarom behelst VDI-richtlijn 2035 deel 2 nu een verplichte registratie.

Bij de registratie gaat het om het vastleggen van de volgende informatie:

 • De hoeveelheid van aardalkalimetalen of de totale hardheid
 • Inhoud van de installatie
 • Totale verwarmingsvermogen
 • Bij installaties met meerdere ketels het vermogen per ketel
 • Het gebruikte vulwater en de hoeveelheid water gebruikt gedurende de levensduur van de installatie
 • Additieven voor waterbehandeling (soort en hoeveelheid)
 • Beoordeling van de waterkwaliteit
 • De selectie van het type en de afmetingen van de drukregeling
 • Selectie van materialen
 • PH-waarden
 • Het geleidingsvermogen

Indien de beheerder de desbetreffende documenten na ontstane schade niet kan overleggen ontstaat voor de verzekeraar en de fabrikant van de defecte onderdelen het recht om een vergoeding van hun kant te weigeren. Dit recht is gegrond op het vermoeden dat de schade is ontstaan door onjuiste waterzuivering.

Energiebesparing, minder onderhoud én langere levensduur!

In Duitsland is men al een stap verder dan in Nederland als het gaat om waterbehandeling voor CV-installaties. De VDI-norm 2035 verplicht beheerders van CV-installaties te zorgen voor optimale waterkwaliteit. In Nederland is waterbehandeling nog steeds een keuze bij aanschaf en onderhoud van een CV-installatie.

Grünbeck levert vanuit haar moederbedrijf in Duitsland uitsluitend apparatuur (installaties en filters) dat er voor zorgt dat de waterkwaliteit continu aan de VDI-norm 2035 voldoet. Hiermee kunnen we de samenstelling van het water zo veranderen dat het kalk en corrosie tegengaat. In het moederbedrijf in Duitsland vormen gedegen onderzoek en innovatie de basis voor de kwaliteitsproducten. Een optimale waterkwaliteit zorgt naast energiebesparing voor een langere levensduur en minder onderhoud. Investeren in optimale waterkwaliteit loont dus altijd!

De voordelen op een rijtje:

– continue waterkwaliteit volgens VDI-norm
– digitaal overzicht waterkwaliteit altijd inzichtelijk
– energiebesparing
– besparing op onderhoudskosten
– langere levensduur van uw installatie
– garantie van fabrikanten

Wilt u meer informatie of een offerte op maat aanvragen? Neem dan contact met ons op!

Grünbeck Waterbehandeling B.V.

Nick Liebrand, Country Manager Netherlands
Zutphenstraat 65
7575 EJ Oldenzaal

Tel.:   +31 5 41820903
Mobiel: +31 652664282
E-Mail    info@gruenbeck.nl

Website: www.gruenbeck.nl