Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

Bekend is dat veel mensen geen flauw idee hebben hoeveel water ze thuis gebruiken en al helemaal niet hoeveel ze daarvoor betalen. Belangrijkste redenen daarvoor schijnen te zijn dat water ten opzichte van energie relatief goedkoop is en dat het gebruik sowieso niet zo gemakkelijk te beïnvloeden is.

Om de 3 jaar laat Vewin het watergebruik thuis onderzoeken. Een duik in de cijfers uit 2013. Het gemiddeld gebruik per persoon per dag was 119 liter. Dat houdt in dat we gemiddeld per persoon ongeveer 43 kub per jaar gebruikten.

Bij een gemiddelde huishoudgrootte van 2,5 personen en een gemiddelde prijs per kub van € 1,50 zitten we dan op een jaarrekening van ongeveer € 160. In het westen komen ze gemiddeld op een kleine € 200 uit omdat de kubprijs daar hoger ligt door hogere zuiveringskosten. Geen spectaculaire bedragen inderdaad, vooral als je je die kleine 110 kub even voorstelt: een blok water van dik 4,5 bij 4,5 bij 4,5 meter!

Waar wordt al dat water voor gebruikt en wat zijn de ontwikkelingen?

 

Het gemiddeld watergebruik daalt al jaren: van 137 liter per persoon per dag in 1995 naar dus 119 in 2013. Daarbij stijgt het watergebruik bij het douchen en daalt het watergebruik bij toiletspoeling en bij de wasmachine. De stijging bij het douchen blijkt te komen doordat we gemiddeld niet vaker maar langer douchen: nu 9 minuten per keer. De daling bij het toiletgebruik blijkt vooral te komen doordat de spoelonderbreker voor de kleine boodschap verder oprukt en nu bij 75% van de toiletten aanwezig is . De daling bij de wasmachine zat vooral in de periode 1995-2007 en is toe te schrijven aan steeds zuiniger wasmachines.

Wat valt verder op? Het watergebruik via het bad is, vooral in de periode 1995-2004, gekelderd van gemiddeld 9 naar een kleine 2 liter per persoon  per dag. Dat komt bijna alleen doordat we minder vaak in bad gaan; het aantal huishoudens met een bad bleef ongeveer gelijk.

Zo. U bent weer even bijgepraat. Over 3 jaar kom ik de dan weer diep weggezakte feitjes  weer bij u opfrissen.

 

Kees Poortema

Kiwa Nederland B.V.