Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 133 seconden

Gouda is de derde, en voorlopig laatste, gemeente waar het Nationaal Energiebespaarfonds de warmtescan actie uitrolt. De gemeente Gouda omarmt de kans om zo’n 2.700 woningeigenaren blij te maken met een gratis warmtescan van harte. Het Nationaal Energiebespaarfonds voert op dit moment een warmtescan actie uit bij in totaal 10.000 koopwoningen in drie gemeenten: Apeldoorn, Vianen en nu dus Gouda. De woningeigenaren krijgen de warmtescan van de voorgevel van hun woning gratis aangeboden. De warmtescan is een momentopname en geeft een helder beeld van hoe goed een gevel is geïsoleerd. Het doel is om de woningeigenaar inzicht te geven en op grond daarvan te laten overwegen of het zin heeft om de woning te verduurzamen.

De actie in Apeldoorn en Vianen is inmiddels in volle gang. De eerste 2.000 woningeigenaren in Apeldoorn hebben afgelopen weekend een bericht gekregen van partner Feenstra dat hun warmtescan klaarstaat en zijn uitgenodigd voor informatieavonden, waar in zij geïnformeerd worden over hoe de warmtescan te lezen is en hoe zij warmteverlies tegen kunnen gaan. In Vianen heeft wethouder Frank Meurs deze week het startschot gegeven en is Sunburst begonnen met scannen. Partner Pluimers zal straks de scans huis aan huis in Vianen aanbieden. Reinoud Veldman, fondsmanager van het Nationaal Energiebespaarfonds: “De selectie van woningen is gebaseerd op koopwoningen in oudere wijken waar nog geen andere verduurzamingsacties lopen. De meeste woningen zijn eengezinswoningen en ouder dan 1980 met een tuin (geen appartementencomplexen). Bewoners die geen behoefte hebben aan een gratis warmtescan kunnen zich online afmelden met een inlogcode die zij per brief ontvangen.“

De warmtescanactie wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband. Naast Svn zijn dit Sunburst, Pluimers (in Gouda en Vianen) en Feenstra (in Apeldoorn). Sunburst maakt de warmtescans, Pluimers en Feenstra zorgen voor een vervolgactie in de wijken waar de gevelscans worden gemaakt. Beide bedrijven doen dit op een andere manier, waardoor later de effecten en leerpunten vergeleken kunnen worden. Reinoud Veldman: “Feenstra en Pluimers hebben ons project enthousiast omarmd. Zij hebben de kennis en de menskracht om de bewoners nader te informeren over de uitkomsten van de warmtescan en hoe je warmteverlies kunt voorkomen.”

Het Nationaal Energiebespaarfonds komt voort uit het Energieakkoord, dat in 2013 werd ondertekend door meer dan 40 organisaties. Het doel van het fonds is om woningeigenaren te informeren over energiebesparende maatregelen en de Energiebespaarlening. Met deze actie pakt het fonds de handschoen heel concreet op, samen met marktpartijen. Doel is te onderzoeken of met een directe en persoonlijke actie woningeigenaren enthousiast te maken zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Na de evaluatie van het effect van de actie za gekeken worden naar mogelijkheden om deze actie eventueel uit te breiden.
Voor meer informatie: www.ikinvesteerslim.nl