Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 35 seconden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert in 2014 weer een flink aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de WBSO en RDA: twee fiscale regelingen waarmee bedrijven en zelfstandigen de kosten voor R&D kunnen verlagen. De bijeenkomsten vinden verspreid over het land plaats: in Zwolle, Utrecht, Den Haag en Roermond. De workshops duren ongeveer 2,5 uur en zijn gratis toegankelijk voor alle ondernemers.

Ook voor ondernemers die al eerder gebruik hebben gemaakt van de WBSO/RDA. Iedereen die een voorlichting heeft gevolgd, kan hierna eenvoudig een WBSO (en RDA) aanvraag indienen. Er zijn aparte bijeenkomsten voor intermediairs.

Aanmelden kan via de website www.rvo.nl/wbso. Onder ‘Agenda’ staat een overzicht met de exacte data en locaties.