Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 229 seconden

INTEGRALE GEBOUWBEHEERSYSTEMEN: DUURZAMER EN PRODUCTIEVER 

 

Met intelligente systemen voor gebouwautomatisering, gekoppeld aan technische installaties, maak je gebouwen niet alleen energiezuiniger en duurzamer, ook comfortabeler en uiteindelijk de gebruikers productiever. En woningen kun je zo levensloopbestendiger maken, een absolute noodzaak als ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Als de BV Nederland dit slim aanpakt, heeft niet alleen de installatiebranche werk, maar krijgt Nederland er een dijk van een exportproduct bij. 

Wie volgende week de VSK 2014 in de Jaarbeurs Utrecht bezoekt, download tien tegen één de beursapp. Hiermee heb je het overzicht van exposanten en activiteiten binnen handbereik op je smartphone. Met diezelfde smartphone kun je ook heel veel doen als het om gebouwautomatisering gaat, zegt Piet van Veelen van Vedotec, een van de exposanten op de VSK 2014. Via een NFC-tag communiceer je draadloos met het gebouwbeheersysteem. “De techniek is er. Belangrijk is nu dat de markt anders tegen zichzelf gaat aankijken. We moeten met de klanten niet over de techniek praten, maar over oplossingen”, zegt Van Veelen. 

 

Duurzamer en productiever 

Gebouwautomatisering biedt voor veel problemen oplossingen, zo tonen exposanten op de VSK 2014. Oplossingen op het vlak van duurzaamheid, maar ook productiviteit. Door op een intelligente manier de data over het gebruik van een gebouw te analyseren en op basis daarvan te anticiperen, kun je een enorme productiviteitsverbetering realiseren. Bovenop de energiebesparing. Dat is de toekomstvisie van Leo Hitzert, senior productmanager bij Priva. Leo Hitzert: “Van de operationele kosten in een kantooromgeving wordt 3 procent door energieverbruik bepaald, 70 tot 80 procent door de payroll. Als je hier de efficiency kunt verbeteren, levert dat een veelvoud op van enkele procenten energiebesparing.” Naast energie ziet hij productiviteitsverbetering dan ook als de tweede driver achter verdergaande integratie van gebouwbeheersystemen. 

 

Langer zelfstandig wonen

Deze ontwikkeling speelt niet alleen in de werkomgeving. Ook thuis kun je met slimme systemen veel bereiken, zoals naast energiebesparing een comfortverbetering, zegt Corien van Berlo, directeur van stichting Smart Homes. “Als je het ene doet, heeft het gevolgen voor het andere.” Energiemanagement en -besparing betekenen een beter binnenklimaat, meer gezondheid, meer comfort. De maatschappelijke wens om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, is zonder de inzet van technologie in en rond het huis niet realiseerbaar. 

 

Monitoring via het web

Onderzoek door TNO heeft al eerder uitgewezen dat 70 procent van de gebouwen 30 procent teveel energie verbruikt. Zelfs gebouwen waarin de nieuwste, duurzame energievoorzieningen zijn aangebracht, presteren dikwijls onvoldoende. Met als gevolg een hoger dan verwachte energierekening, ongezonder binnenklimaat en ga maar door. Vandaag de dag gebeurt het nog te vaak dat een installatie wordt geplaatst waarna vanuit gebouwbeheer alleen nog op incidenten wordt gereageerd met ad hoc maatregelen.

Monavisa is bijvoorbeeld een webbased softwaretool voor het monitoren en analyseren van duizenden parameters die met het energieverbruik in een gebouw te maken hebben. Dit Nederlands systeem is ontwikkeld door DWA, dat het nu via derden in de markt zet. “Gebouwbeheerders kunnen nu dus een uniforme software applicatie gebruiken, onafhankelijk van het merk installatie.” Dergelijke webbased systemen zijn nodig om een andere ontwikkeling mogelijk te maken. 

Juist deze intuïtieve interface, vergelijkbaar met die van een smartphone, gaat volgens Piet van Veelen van Vedotec voor een doorbraak van domotica oftewel gebouwautomatisering zorgen. “Smartphones zijn op de menselijke denktrant gebaseerd. Bijna iedereen kan ermee werken.” Bij Priva verwacht men dat de smartphone in de toekomst niet alleen dient als output device maar ook als input device. “Je ziet steeds meer sensoren in smartphones komen. Dat maakt dit device niet alleen aantrekkelijk als bedieningsapparaat maar ook als informatiebron voor het gebouwbeheersysteem. Je krijgt daarmee een groot netwerk van meetpunten in het gebouw”, legt Hitzert uit. 

 

Kans

Voor de installatiebranche ligt hier een enorme markt. 7 miljoen woningen en honderdduizenden bedrijfsgebouwen wachten erop om met slim beheer van installaties energiezuiniger, comfortabeler, gezonder en productiever te worden. Piet van Veelen vindt evenwel dat Den Haag niet ambitieus genoeg is, als gevolg van wat hij noemt ‘gasobesitas’. “Met schaliegas kunnen we onze gasreserves maximaal tien jaar verlengen. Investeer liever het geld in duurzaamheidstechniek die je ook nog kunt exporteren, waar de hele wereld naar vraagt. Alle BRIC-landen weten dat grondstoffen eindig zijn. Wij laten kansen liggen om een giga exportland te worden. Met dijken hebben we dat goed gedaan: ze beschermen ons en de kennis is een exportproduct. Met duurzaamheid kunnen we dat weer doen.” 

Voor een gratis toegangsbadge en meer informatie over de VSK gaat u naar www.vsk.nl