Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 110 seconden

akoestiekGisteren publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de herziene versie van het Programma van Eisen van Frisse Scholen. Een van de belangrijkste wijzigingen is die van het onderdeel akoestiek. Akoestiek krijgt steeds meer aandacht en wordt door veel schoolbesturen gezien als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs omdat het concentratie en effectieve communicatie ondersteunt. De nieuwe richtlijn scherpt de minimumeis ten aanzien van geluid aan, verdeeld in drie heldere niveaus. Ook is er voor het eerst aandacht voor de nagalmtijd bij lagere frequenties, te weten 125 Hz, die zorgen namelijk voor de meeste onrust, concentratieproblemen, stress en verzuim.

Naast lucht, temperatuur en licht is geluid van wezenlijk belang voor goed en prettig leren en werken. In Nederland zijn circa 7000 basisscholen, gehuisvest in gebouwen die gemiddeld 40 jaar oud zijn. Omdat er nauwelijks nieuwbouw plaatsvindt is renovatie dus bijna overal aan de orde. Het Programma van Eisen wordt daarbij door nagenoeg alle schoolbesturen gebruikt voor het bepalen van ambities en het maken van de juiste keuzes als het gaat om het binnenklimaat.

Guus Klamerek van Ecophon: “De belangrijkste reden om het PvE aan te scherpen was dat wetenschappelijk onderzoek duidelijk de voordelen van strengere eisen voor zowel leerlingen als leraren heeft aangetoond. Klasse C en Klasse B waren in de vorige versie hetzelfde en daar is nu duidelijk onderscheid in gemaakt. Bovendien is ook Klasse A, het optimum, verder aangescherpt.  Een nagalmtijd van gemiddeld 0,8 s is – zeker met het huidige onderwijs waarbij er veelal in groepjes wordt gewerkt – eenvoudigweg te lang.’

“De gangbare geluidsniveaus veroorzaken onrustig gedrag, concentratieproblemen en dus slechtere prestatie en minder welzijn bij kinderen. Met name jonge leerlingen zijn extra gevoelig omdat het gehoor op jonge leeftijd het meest gevoelig is. Daarnaast zijn er honderdduizenden leerlingen in Nederland die onderwijs krijgen in een taal die niet hun moedertaal is. Die leerlingen hebben een extra groot belang bij een goede akoestiek. Verder kan een slechte akoestiek leiden tot stress bij docenten, met potentiele burn out, verzuim en het bijbehorende ongemak en kosten tot gevolg. Met goede akoestiek kunnen scholen betere leer- en werkomgeving creëren voor meerdere toekomstige generaties.”

Voor meer informatie: http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/12/Programma%20van%20Eisen%20Frisse%20Scholen%202015.pdf