Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 234 seconden

vakdocentVeel MBO-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Daarom is het van groot belang het aantal techniekdocenten op peil te houden en zelfs uit te breiden. De overheid en allerlei instanties zetten in beleidsnota’s hier zwaar op in. Maar de daadwerkelijke plannen dienen uit het werkveld te komen. Een concreet plan, dat inmiddels van start is gegaan, is het Scholingstraject ‘Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche’. In dit traject worden ervaren en gemotiveerde vakmensen uit de installatiesector binnen een jaar opgeleid tot assistent-docent voor technische ROC’s. Het traject is in gang gezet door het Platform Technische Installatiebranche-Onderwijs Gelderland/Overijssel.

De redenen voor het tekort aan docenten zijn divers. Veel docenten gaan de komende tijd met pensioen zonder dat er vervangers klaar staan. Maar ook de groeiende studentenaantallen en een aantrekkende economische groei zijn oorzaken, zo blijkt uit onderzoek van de MBO-Raad. Ook het Techniekpact heeft dit probleem gesignaleerd en geagendeerd. OTIB, RBPI Gelderland/Overijssel, werkgevers, de negen ROC’s in Gelderland en Overijssel en alle partijen die samenwerken binnen Het Platform Technische. Naast het op deze manier opvullen van de docententekorten, heeft de pool als voordeel dat de nu op te leiden onderwijsgevenden hun actuele praktijkkennis en -ervaringen direct vanuit het bedrijfsleven delen met leerlingen en collega-onderwijsgevenden.

OTIB (het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) en het RBPI Gelderland/Overijssel zijn initiatiefnemer van het scholingstraject. Het traject leidt de vakmensen uit de branche op tot assistent-docent voor negen technische ROC’s in Gelderland en Overijssel. Inmiddels is de eerste groep van 14 deelnemers aan de opleiding voor het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) begonnen. Zij komen tussen oktober 2016 en juni 2017 om de twee weken voor een lesmiddag/-avond op de Technicampus in Deventer bij elkaar. Daarnaast nemen zij deel aan een zestal aanvullende kennisbijeenkomsten zoals het bezoeken van een universiteit, diverse leveranciers en relevante beurzen over bijvoorbeeld woningtechnologie. De verwachting is dat de deelnemers al in het schoolseizoen 2017-2018 als assistent-docent hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden kunnen inzetten. De ROC’s krijgen hiermee precies in huis waar zij al zolang om vragen: vakmensen die actuele kennis uit praktijk rechtstreeks in het onderwijs kunnen inbrengen. Techniekpact-ambassadeur Doekle Terpsta is een groot voorstander van dit project en heeft het in een aantal landelijke bijeenkomsten genoemd als de eerste praktische invulling van een circulaire carrière.

In de werving voor de eerste groep deelnemers zijn de partners verrast door het enthousiasme. In korte tijd werden veel positieve reacties ontvangen van vooral zittende werknemers in de technische installatiebranche, maar ook vanuit Metaaltechniek en Defensie. Alle deelnemers zijn minimaal MBO-niveau 4+ opgeleid in het reguliere beroepsonderwijs. Hierbij valt te denken aan functies als projectleiders, servicetechnici, hogere werkvoorbereiders, assistent-bedrijfsleiders en zelf directeuren. Na het succesvol doorlopen van het opleidingstraject hebben zij formeel het PDD op zak en kunnen hiermee als assistent-docent  – met ondersteuning van een bevoegd docent –  al in het schooljaar 2017-2018 eigen lessen verzorgen. Hierin nemen zij uit eigen ervaring veel actuele kennis over bijvoorbeeld duurzame technieken mee. Het uiteindelijke diploma PDD is in eerste aanleg voldoende om als assistent-docent binnen ROC’s te acteren. Uiteraard kunnen deelnemers dit altijd nog aanvullen met een tweedegraads opleiding om volwaardig docent te worden.

Alle deelnemers hebben  al tijdens hun opleiding voor het diploma PDD een leer-/werkplek op één van de negen deelnemende ROC’s. Hier kunnen zij dus tijdens hun opleiding vlieguren maken als stagiair. Op deze wijze hebben zij bij de afronding van hun opleiding in juni 2017 dan al een jaar ervaring. Zij blijven vanzelfsprekend verbonden aan het bedrijf waar zij werken, maar er komt een arrangement met de specifieke werkgever en ROC in kwestie waarin goede afspraken worden gemaakt over het feitelijke lesgeven. Op deze manier en door deze aanpak sluit de koppeling bedrijfsleven en onderwijs zich heel mooi. Uiteindelijk zijn het de leerlingen die hiervan profiteren, aldus de initiatiefnemer.

Alle deelnemers die met het PDD-diploma de opleiding afronden, worden toegevoegd aan de ‘Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche’. Hierin zitten vakmensen die dit specifieke opleidingstraject hebben doorlopen, maar ook vakmensen uit de praktijk die hun bevoegdheid al in een eerder stadium elders hebben gehaald. De pool is door de technische ROC’s rechtstreeks te consulteren. Ook is de pool voor deze scholen een prima instrument om vakinhoudelijk en didactisch goede techniekdocenten te werven en te selecteren.

Ook andere technische sectoren hebben inmiddels veel belangstelling voor dit project. Er ligt een ambitie om vanaf januari 2017 een tweede groep te starten: techniekbreed en ondersteund door de andere O&O-fondsen en branches. Uiteraard kent dit unieke initiatief geen geografische begrenzing. Het is weliswaar gestart in Gelderland en Overijssel, maar kan geadopteerd worden door samenwerkingsverbanden in andere regio’s.

[related_post themes=”text”]