Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 143 seconden

balkenende-KnoopIn het Bestuur van Uneto-VNI zijn twee nieuwe leden benoemd. Het zijn Risco Balkenende (algemeen manager Breman Installatiegroep) en Armand Knoop (divisiedirecteur Traffic en Infra bij Imtech). Zowel Risco Balkenende (53) als Armand Knoop (47) neemt plaats in het Bestuur van Uneto-VNI namens de Groep grote bedrijven waarvan zij respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter zijn.

Risco Balkenende(links op de foto) neemt het voorzitterschap over van Jan Al. Balkenende: “Een sterke branchevertegenwoordiging is belangrijker dan ooit. Er zijn grote maatschappelijke, politieke, economische en technologische veranderingen die hun weerslag hebben op onze sector. Alleen vanuit een sterk collectief kunnen we deze uitdagingen aangaan. Graag lever ik daarom een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van Uneto-VNI door het bevorderen van een dialoog binnen zowel de Groep grote bedrijven als binnen het bestuur van Uneto-VNI.”

De ‘sociale paragraaf’ en de modernisering van de cao zijn voor Balkenende beleidspeerpunt voor de komende periode. Ook een herstel van gezonde marktverhoudingen, informatisering en BIM en aandacht voor veilig en gezond werken staan hoog op de agenda van zijn voorzitterschap.

Balkenende ziet veel perspectief voor de installatiebranche. Als voorbeeld noemt hij de zorgsector waar techniek veel oplossingen kan bieden. “Techniek maakt de komende jaren het verschil in alle marktsegmenten waar installateurs actief zijn: de gebouwde omgeving, industrie en infra. Daarom geven we topprioriteit aan communicatie. Dat betekent niet alleen dat we onze potentiële klanten indringend blijven vertellen welke voordelen de toepassing van technologie hen oplevert. We moeten ook beter leren luisteren naar onze klanten. Daar ligt echt een uitdaging voor de hele sector.”

De grote veranderingen op het gebied van verkeer en infrastructuur zijn voor Armand Knoop(rechts op de foto) de belangrijkste motivatie om zitting te nemen in het Bestuur van Uneto-VNI. “De marktverhoudingen zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd. Dit vraagt om nieuwe business modellen waarbij de nadruk verschuift van de levering van een product of systeem naar het ontzorgen van klanten. Uneto-VNI kan leden helpen om nieuwe wegen in te slaan.”

Volgens Knoop neemt het belang van installatiebedrijven de komende jaren verder toe dankzij de toenemende aandacht voor life cycle costing, beheer en onderhoud en duurzame energielevering. “Installatiebedrijven ontwikkelen zich de komende jaren steeds meer tot facilitair dienstverleners.”

Knoop: “De installatiebranche draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot. We zijn daarom een belangrijke partner van de overheid. En dankzij de grote innovatiekracht wordt de installatiebranche steeds interessanter voor jong technisch talent. Daarbij is vooral kennis van ICT in combinatie met traditionelere technische oplossingen onmisbaar.”

Het bestuur van Uneto-VNI bestaat uit tien leden, twee vertegenwoordigers namens de kleine bedrijven, twee namens de middelgrote bedrijven en twee namens de grote bedrijven. Daarnaast hebben drie afgevaardigden uit de Techniek- en Marktgroepen zitting in het Bestuur en is de technische detailhandel met één afgevaardigde vertegenwoordigd. Voorzitter van het Bestuur is Titia Siertsema.

Voor meer informatie: www.uneto-vni.nl