Een op de zes Nederlanders overweegt de aanschaf van een warmtepomp wanneer de terugverdientijd hooguit vijf jaar bedraagt. Een even grote groep neemt ook genoegen met een terugverdientijd van zes tot tien jaar. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Aan het onderzoek deden 2000 Nederlanders mee. Zonneplan berekende dat een volledig elektrische warmtepomp met de huidige energietarieven binnen vijfenhalf jaar terug te verdienen is.

Een groot deel van de ondervraagden - 29 procent - gaf aan nog niet te weten bij welke terugverdientijd zij een warmtepomp interessant achten. Een kleine groep van vier procent vindt een terugverdientijd van elf tot vijftien jaar al acceptabel. Voor minder dan twee procent van de Nederlanders geldt dat zij er zelfs langer dan vijftien over zouden willen doen. De gemiddelde levensduur van een warmtepomp wordt momenteel op vijftien à twintig jaar geschat.

Huidige terugverdientijd 5,3 jaar
Om de terugverdientijd te berekenen is het belangrijk te weten hoezeer het gasverbruik door de komst van een warmtepomp gereduceerd wordt en hoeveel extra stroomverbruik daartegenover staat. Uitgangspunt daarbij is dat een kuub gas gelijk staat aan ongeveer tien kilowattuur stroom. Hedendaagse warmtepompen hebben vaak een rendement van zo’n 500 procent, wat inhoudt dat met een kilowattuur stroom voor vijf kilowattuur aan warmte (gelijk aan een halve kuub gas dus) geproduceerd kan worden.
Uitgaande van de huidige energietarieven die het CBS hanteert - 2,39 per m3 gas en 0,56 per kWh stroom - een gemiddeld verbruik van 1500 m3 per jaar en een aankoopprijs van 10.000 euro, bedraagt de terugverdientijd van een volledig elektrische warmtepomp momenteel een kleine vijfenhalf jaar. Bij een hybride warmtepomp van 5.000 euro, waarbij ongeveer 40 procent van de warmwaterbehoefte nog door een cv-ketel verzorgd wordt, komt het neer op minder dan vier jaar, zo berekende Zonneplan. In de berekening zijn de subsidies die momenteel beschikbaar zijn niet meegenomen. Verder zijn dit gemiddelden: in de praktijk zijn er aanzienlijke prijsverschillen tussen verschillende merken en typen warmtepompen.

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...

Circulatieleidingen voor tapwater en warmtepompen

In nieuwe, hogere smalle woonhuizen, die populair zijn in de stedelijke omgeving, komt het relatief vaak voor dat er een ...

Warmtepomp met prefab installatieframe

De nieuwe warmtepomp Eria Tower Ace S van Remeha is een combitoestel dat vergezeld gaat van een installatieframe om de ...