Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden

mini-Compacta US1.40; Fekalienhebeanlage mit Schneidwerk;

mini-Compacta US1.40; Fekalienhebeanlage mit Schneidwerk;

De supercompacte fecaliënopvoerinstallatie mini-Compacta US1.40 E/D beleeft tijdens de VSK haar Nederlandse primeur. Ondanks de compacte uitvoering beschikt de mini-Compacta US1.40 E/D over de volledige functionaliteit van de bestaande fecaliënopvoerinstallaties van de series mini-Compacta en Compacta. De nieuwe mini-Compacta voldoet aan alle eisen van de nieuwe EN 12050-1:2015. Met de afmetingen 600 mm x 300 mm is de installatie vooral geschikt voor de toepassing in privé-huishoudens waarin een kleine inbouwruimte voorhanden is. Bij bijzonder beperkte ruimteverhoudingen of bij een ontbrekende technische ruimte kan men de installatie ook direct in het bad achter een voorwand onderbrengen. De installatie is uitgevoerd met een hydrauliek, die per uur 14 m3 huishoudelijk gezuiverd water en vuilwater, vezelstof-houdend afvalwater alsmede fecaliën kan verpompen, met opvoerhoogten tot 18 meter. De steile grafiek ervan vermindert het risico op verstoppingen en verhoogt de planningszekerheid. Daarbij kan de mini-Compacta US1.40 E/D het afvalwater tot een hoogte van vier verdiepingen opvoeren. De geïntegreerde snij-installatie verkleint de ingekomen vaste stoffen en vezelstoffen en maakt het gebruik van persleidingen met een diameter vanaf 32 millimeter mogelijk. Hierdoor is de installatie interessant voor de renovatie van oude gebouwen, waar bestaande persleidingen zo opnieuw kunnen worden gebruikt. Als basis van de installatie dient een gas- en waterdicht kunststof reservoir van 40 liter, waarvan het kleinste effectieve volume bij horizontale toevoer tien liter en bij verticale toevoer 17 liter bedraagt. De continue temperatuur van het te verpompen medium mag niet hoger zijn dan 40 °C. Gedurende korte tijd kan ook 65 °C warm afvalwater worden verwerkt, zodat men ook een wasmachine zonder problemen kan aansluiten. De LevelControl-besturing en een analoog werkende vlotterschakelaar zorgen ervoor dat het effectieve volume van de installatie eenvoudig kan worden aangepast aan klantspecifieke toevoercondities. De schakelapparaten zijn uitgevoerd met geïntegreerd akoestisch alarm, zodat extra alarmgevers in de onmiddellijke nabijheid van de installatie overbodig zijn.

 

U vindt KSB op stand: 8.E010