De verduurzaming van de gebouwde omgeving staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. De installatietechniek speelt daarbij een cruciale rol. Bedenken, realiseren en onderhoud vragen om meer vaardigheden en andere kennis en kunde van de installatiesector. Dat leidt tot een toenemende vraag naar nieuwe opleidingen, zowel voor instromers in het vakgebied als voor bestaand personeel. Die opleidingen zien inmiddels ook steeds vaker het daglicht.

Zo start de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in september met een Associate degree-opleiding in deeltijd: Gebouwgebonden Installatietechniek. Deelnemers die deze 2-jarige opleiding straks succesvol afronden kunnen onder andere aan de slag als accountmanager, engineer, projectmanager of technisch manager met een HBO-diploma. Multidisciplinair denken en handelen wordt steeds belangrijker. De opleiding zoomt daarom in op zowel de bouwkundige- en IT-kant als op elektrotechniek, werktuigbouwkunde, klimaattechniek en luchtbehandeling. De cursist leert om een installatieconcept af te stemmen op de wensen van de gebruiker. Iedere module kent ook een casus, om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen en te komen tot een geïntegreerd installatieconcept.

Een ander recent voorbeeld van een nieuwe opleiding binnen de sector is het initiatief van Stulz om in samenwerking met Sentir Opleidingen de rijks erkende MBO-2 opleiding ‘Medewerker Operationele Techniek Klimaatbeheersing’ op te starten. Ook deze opleiding duurt twee jaar en start begin februari al. De opleiding dient als een startkwalificatie voor medewerkers die nog niet veel ervaring hebben in de branche. De opleiding omvat naast de basiskennis van VRF, regelsystemen en warmtepompen ook aanvullende thema’s zoals STEK, F-gassen en VCA. Deelnemers aan deze opleiding gaan in samenwerking met een erkend leerbedrijf twee jaar lang de uitdaging aan om een rijks erkend diploma te bemachtigen.

Weer andere recente initiatieven zijn:

Scholing warmtepompsystemen

Training warmtepompen