Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 91 seconden

NIBE heeft de haar Academy deze maand uitgebreid met een instructie- en praktijkcentrum. Sinds mei vorig jaar verzorgt de leverancier van onder andere warmtepompen hier met grote regelmaat trainingen over deze producten voor installateurs en technici. “Met een demo- en kenniscentrum én het nieuwe instructie- en praktijkcentrum beschikken we nu over twee fraaie locaties”, vertelt servicemanager Rob van der Graaf.

In het demo- en kenniscentrum zijn onder meer opstellingen van diverse warmtepompen, werkende installaties en trainingsfaciliteiten terug te vinden. Hier ontvangt NIBE marktpartijen – van installateur tot groothandel en van adviseur tot corporatie – en worden producten gedemonstreerd en toegelicht. Daarnaast vindt het theoretische deel van alle technische trainingen in dit centrum plaats. Het praktijkonderdeel van de trainingen wordt vanaf nu echter in het nieuwe instructie- en praktijkcentrum verzorgd.

Van der Graaf: “In het instructie- en praktijkcentrum staat onder andere een aantal lucht/water-, water/water- en ventilatielucht/waterwarmtepompen werkend opgesteld en hebben we meerdere praktijksimulatie-modellen geplaatst. Een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie is dat deelnemers in het instructie- en praktijkcentrum onder deskundige begeleiding zélf aan de toestellen mogen sleutelen om het geleerde direct in de praktijk te toetsten. Met behulp van de simulatiemodellen kunnen we bovendien direct inzicht geven in de fundamentele werking van een component, waardoor men beter in staat zal zijn om storingen op te sporen.

“In het eerste jaar van het bestaan van de NIBE Academy hebben we ervaren dat installateurs grote behoefte hebben aan een gedegen opleiding – zowel theoretisch als praktisch – op het gebied van warmtepompen”, vervolgt Van der Graaf. “Met de uitbreiding van de NIBE Academy verwachten we onze trainingen te kunnen verdiepen en nóg beter in deze behoefte te kunnen voorzien.”

Het trainingsaanbod van de NIBE Academy omvat diverse technische trainingen op het gebied van installatie en inbedrijfstelling, storingsanalyse en projectontwikkeling, planning en werkvoorbereiding.