Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 90 seconden

Sociale innovatie is een term die u regelmatig in de media kunt tegenkomen. Maar het is niet altijd even duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Er circuleren op dit moment veel definities en invullingen van het beg

rip sociale innovatie. Maar juist die brede horizon geeft ook kansen. Er zijn dus veel mogelijkheden om aan sociale innovatie invulling te geven.

In Radar 2020, de toekomstverkenning voor de technische installatiebranche van de werkgeversvereniging Uneto- VNI en OTIB, wordt het helder gesteld: geen innovatie zonder sociale innovatie. Maar wat zegt dat? Het zegt dat we de mens in de bedrijven centraal moeten stellen.

Hun vakmanschap en kennis is de motor waarop onze branche kan innoveren en groeien. Werknemers ondersteunen, hen faciliteren zich te ontplooien en waar nodig actief begeleiden. De vraag is alleen hoe? Op die vraag is gelukkig goed nieuws te melden! Want het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Onze branche is er volop mee bezig. In een nieuw blad van OTIB vertellen mensen uit de branche hoe zij sociale innovatie invullen en aanpakken en worden er instrumenten aangedragen. Ons doel is iedereen te informeren en te inspireren.

 

Onze inzet is hierbij niet om alleen positieve verhalen in beeld te brengen, maar zeker ook drempels en zorgen te benoemen. Met andere woorden: het eerlijke verhaal. Het is aan u om te oordelen of we hierin geslaagd zijn. Wij vertrouwen er in ieder geval op dat de verschillende artikelen inspiratie voor de toekomst bieden. Een toekomst waarin de mens en alle aspecten van zijn vakmanschap centraal staan. OTIB wil u graag helpen. Mocht u vragen hebben over de manier waarop wij dit kunnen doen, neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

 

Meer informatie vindt u op www.socialeinnovatie.otib.nl. Hier kunt u ook het blad aanvragen.