Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

In juli en augustus organiseert NEN een summer course voor de leergang NEN 2767 ‘Bouwkundige, Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige conditiemeting in de praktijk’. De zomer lijkt zich hier uitstekend voor te lenen, aangezien bedrijven het in de regel rustiger hebben in deze periode. Er is een aparte summer course voor onderhoudsinspecteurs en voor opdrachtgevers, maar beide courses vinden op dezelfde data en locatie plaats.

 

De summer course is voor beide doelgroepen opgebouwd uit modules die ook als reguliere trainingen worden verzorgd. Net als met de reguliere trainingen stelt NEN zich ten doel dat de deelnemers niet alleen weten wat de inhoud van de normen is, maar deze ook snappen en kunnen toepassen in de praktijk.

 

Het verschil met het reguliere programma zit hem vooral in het feit dat de trainingen direct na elkaar behandeld worden, zonder weken ertussen. Door enkele dagen en avonden samen met de NEN 2767 bezig te zijn, kunnen deelnemers met soortgenoten en de trainers meer gedetailleerd met de materie omgaan. En kunnen ze deze aan het einde van de week echt snappen en toepassen.

 

Voorafgaand aan de summer course maakt elke deelnemer kennis met de methodiek uit de norm door de e-learning NEN 2767 te volgen. De resultaten van de e-learning toets kunnen als input dienen voor de training. Om ieders opleidingsbehoefte helder te hebben, vindt met elke deelnemer een intakegesprek plaats.

Na afloop krijgen de deelnemers van de summer course ‘onderhoudsinspecteur’ een persoonlijk competentieprofiel mee. Naast kennis van de methodiek moet een onderhoudsinspecteur ook kennis hebben van materialen. Daarom biedt NEN in samenwerking met BOB Opleiding een vrijblijvende toets aan om te bepalen hoeveel kennis de deelnemers van de betreffende materialen hebben.

 

De doelgroep bestaat uit aankomend (onderhouds)inspecteurs en adviseurs, die op basis van NEN 2767 conditiemetingen gaan uitvoeren, werk van derden controleren, of hun kennis hierover willen opfrissen. Ook beleidsmakers en uitvoerenden, zoals managers beheer en onderhoud, contractmanagers, inkopers, werkvoorbereiders, uitvoerders en monteurs kunnen deelnemen.

 

De twee sessies zijn op de volgende data ingepland:

Sessie 1: 15, 16, 17 en 18 juli 2014

Sessie 2: 26, 27, 28 en 29 augustus 2014

Voor meer informatie: www.nen.nl