Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 144 seconden

In mijn vorige blog ‘Sociale innovatie en (jouw?) gedrag’ schreef ik hoe een TriMetrix test inzicht gaf in mijn talenten, drijfveren en gedrag. Het was een eerste tussenstop in mijn persoonlijke reis. In deze blog maak ik een tweede tussenstop op het onderwerp bewustzijn.

10 factoren in bewust worden
Ben ik bewust van mijn gedrag? Een vraag die ik best lastig vind te beantwoorden. Ik dacht mijzelf wel te kennen, zowel mijn positieve kanten als de wat mindere. Maar als het mij dan zo direct gevraagd wordt? Ik moest er toch even over nadenken en uiteindelijk het antwoord schuldig blijven. Gelukkig helpt de theorie mij een handje in het ‘bewust worden’. De 10 factoren rond bewustzijn geven mij nu elke dag handvatten. Deze factoren zijn: voelen, willen, ervaren, denken, reproduceerbaar, communiceerbaar, nu (in tegenwoordige tijd) en taal (visueel, auditief, cognitief). De meest opvallende factor vind ik ‘taal’.

Van ‘we en je’-taal naar jij en ik
Tijdens een gesprek of vergadering spreken wij allemaal al snel de woorden ‘we en je’ uit als er iets moet gebeuren. Uit onderzoek – iets wat volgens de drijfverentest voor mij bovengemiddeld belangrijk is – blijkt dat 50% van de toehoorders, hierbij onbewust denkt ‘jij’. De overige 50% denkt ‘ik’. Kortom, de theorie suggereert een effect wanneer de ‘je, we, ik en jij’ – woorden bewust gebruikt worden. Ik verzeker u: dit bewust gebruiken, is lang niet zo makkelijk. Desondanks merkte ik met vallen en opstaan dat onderlinge communicatie duidelijker wordt. Daarnaast ervaar ik een andere ‘binnenkomst’ van informatie. Wat ik hiermee bedoel, is door uzelf te ervaren. Lees mijn vorige blog (nog) eens door en verander alle ‘je’-woordjes in ‘ik’.

Elkaar beter begrijpen
Misschien vraagt u zich bij het lezen van deze blog af: waarom is het nu zo belangrijk dit te weten? Ik deel u graag mijn visie als antwoord. Binnen de branche staat techniek en technisch denken centraal. In de taal van techniek vinden wij als technofielen elkaar snel. Om vervolgens vanuit een oplossingsdrive nog sneller langs elkaar heen te praten. Enkele voorbeelden. Bedoelen jij en ik hetzelfde als wij spreken over BIM, ketenintegratie of nieuwe verdienmodellen? Of: is sociale innovatie nu dat ik mij anders opstel of verwacht ik dit van de ander? Het voorgaande helpt jou en mij elkaar beter te begrijpen. En misschien wel belangrijker: het helpt in het beter begrijpen van de klant in datgene wat hij of zij nu écht wilt.

Ik ontdek dat ik – vanuit de kennis van de TriMetrix en het meer bewust handelen – informatie anders aanhoor en verwerk. Dat geeft aan gesprekken meer dan eens een andere, vaak boeiender, inhoud.

Begrijpen, leren en ontwikkelen. Vanuit deze 3 doelen ben ik deze persoonlijke reis gestart. Ik reis niet alleen. Aan de hand van een GoldenBox-methode helpt Koos van Raalte (De Zwerm Groep) mij. Mijn persoonlijke motto in dit proces: verbeter jezelf, verbeter je omgeving.

Contact? www.leertouwer.nl/maartenvanderboon
@maartenvdboon